Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Ons sit Sondag die preekreeks oor die Tempel en die Kerk se roeping in God se wêreld voort, met die tema Is Eden verlore...? en ondersoek ons roeping as beelddraers van God.
 
AVK-groete,
 
Jurie

Sondag 19 Februarie 2017
 • 09:00 - Erediens met tema: Is Eden verlore...? word gelei deur dr Jurie Schoeman 
 • Teksvers: Gen 28:11-22
 • Deurkollekte is vir MES Impilo
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 10:30 - Gemeenteraadvergadering
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur ds Tarine de Ridder
 • 19:00 - Kooroefening 
Sondag 26 Februarie om 09:00 - Kom loof en prys die Here by Aasvoëlkop se spesiale aanbiddingsdiens . Kom rus in Sy teenwoordigheid, sing tot Sy eer en laat Sy Woord jou voed.
Februarie 2017
19
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Lid tot lid
 
‘n AVK-lid, wat in 2016 Matriek geskryf het, gee raad aan mede-Matrieks.


Jou matriekjaar is waarskynlik die mees uitdagende jaar wat jy tot op hede beleef het. Die druk is hoog, die werk is baie, die slaap is min en dit voel totaal en al oorweldigend. Maar die banale gejaag van matriek is nie waarom ek hierdie brief skryf nie.
 Jy staan op die drumpel van die regte wêreld, wat jy binnekort gaan betree. Daarom skryf ek vir jou, want daar is 'n paar dinge wat ek graag met jou wil deel.
Die eerste ding wat jy moet besef, is nie 'n aangename les om te leer nie. Die wêreld is hard, en die mens is meestal genadeloos. Maar dit is nooit 'n verskoning om self te verhard nie.
Mense gaan selde regtig verstaan hoe jou kop werk, en nog minder so sal hulle verstaan wat in jou hart aangaan. Moet nie dit van hulle verwag nie. Dit is geweldig frustrerend en onbeskryflik eensaam om "anders" te wees, maar moet nooit poog om dit wat jou as mens definieer te verander om jou portuurgroep, familie of gesagsfigure tevrede te stel nie. Wees ook bitter versigtig dat jy nooit iemand laat voel asof dit nodig is vir hulle om hulself te verander nie.
Ons leef in 'n wêreld wat toenemend op wetenskap en logika vir verklarings en ontdekkings staat maak. Hierdie groeiende kultuur het die geneigdheid om alle vorme van geloof af te kraak en te bevraagteken. Ek gaan onder geen omstandighede vir jou sê om nie na hulle te luister nie, maar ek wil jou egter herinner om bewus te wees van die invloed wat hulle op jou opinies mag hê. Hoor wat hulle sê, tob daaroor, praat met iemand en worstel daarmee. Verbreed jou perspektief, want dit verryk jou as mens sowel as jou siening van jou geloof en jou God. Moet net nooit toelaat dat die gedruis van ander se stemme jou eie opinie oordonder nie.
Dit is ook heeltemal normaal as jou opinie nie noodwendig konvensioneel is nie. Jy mag vir jouself dink. Jy hoef nie net 'n dogma te aanvaar en op te vreet nie. Ek glo in God, in Christus, en die Gees. Ek glo in die liefde wat Hy vir ons het. Maar daar is beginsels in die geskrifte wat teen my morele beginsels gaan. Ek mag besluit om daardie beginsels te verwerp, sonder dat ek Christenskap verwerp. Hierdie is vir my 'n belangrike konsep, maar sommige beskou dit as selektief gelowig, of draadsit. Hulle is geregtig op hulle eie opinies, en ek op myne.
God se liefde diskrimineer nie. Dit verkleineer nie. Dit is die beste wat ons kan doen om hierdie liefde te probeer inneem, en aan ander uit te straal. Dit klink vreeslik cliché, ek weet. Maar jy sal verstom wees oor hoeveel vreugde daar te vinde is in die deel van God se liefde. Ek kan nie poog om hierdie vervulling aan jou te verduidelik nie, omdat ek weet ek kan eenvoudig nie, en ek wil ook regtig nie 'n ideologie op jou afsmeer nie. Ek wil hê jy moet dit eerstehands ervaar.
Dit is bitter moeilik om te midde van die chaos en wreedheid van die wêreld God se teenwoordigheid te voel. Ek het nie raad oor hoe jy dit kan benader nie. Ek voel Hom by my wanneer die wind deur die bome woed, wanneer 'n vlinder verby vlieg,  en wanneer tevredenheid in my gemoed tuisraak. Ek voel Hom nie altyd by my nie, en ek sal jok as ek sê dat ek nooit in Hom twyfel nie. Maar daar is oomblikke wat ek iets so perfek ervaar dat ek eenvoudig nie sy bestaan en betrokkenheid in my lewe kan ontken nie. En dit is juis daardie oomblikke wat my deur die twyfel dra.
Ek weet nie of enige hiervan van toepassing is op wat jy huidiglik van die lewe beleef nie. Dit is bloot dinge wat ek deur lank te sukkel begin besef het. Dit wat ek dink ek weet, kan dalk heeltemal verkeerd wees. Ek hou nie voor dat ek meer verstaan as jy nie. Ek hoop egter dat jy weet dat 18 'n ongemaklike ouderdom is, waarop niemand eintlik weet wie hulle is, of waarheen hulle gaan nie, en jy moet nie bang wees nie. Jy moet nie te veel bekommer nie, al voel jy hoe oorweldig, al het jy hoe seer. Dinge het maar 'n manier om hulself uit te werk. Ek voel veilig wanneer ek met God praat oor dit wat my beproef. Hy gaan nie noodwendig my omstandighede verander nie, maar dit bly tog gerustellend om my swaarkry met Hom te deel.
Ek dink wat ek probeer sê is: Hou jou kop hoog. Kyk die lewe stip in die oë, en wéét dat daar niemand is wat kan doen wat jy doen nie. Waardeer jouself, en dit waarmee God jou geseën het. Dit is nie altyd maklik om te glo nie, en dit gaan nie makliker word nie. Vat dinge soos dit kom, jy kan niks meer as dit doen nie. Moet net nooit moed opgee nie. 

Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 • Sarah Sadie is oorlede - Roudiens Vrydag 17 Feb by Montgomery Haven
 • Nellie Rademan - in hospitaal
 • Olivia de Villiers - in hospitaal
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.

Die konsistorie is gereed op Sondae vir gebruik (beeld en klank) as oorvloei van die moederkamers agterin die kerk.

Carpe Diem-byeenkoms Vrydag 24 Februarie 2017 om 10:30. Gaskunstenaar Pieter Ross (uitstekende pianis). Kom kuier lekker saam.

Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Op 1 Maart vanjaar vier ‘n groot deel van die Christelike Kerk, Aswoensdag. Dit lui die begin in van die 40 dae – LENT – periode tussen die Woensdag en Paasfees. Gedurende die tyd maak gelowiges hulle harte stil voor God en dink na oor hulle lewe soos gesien deur Vader se lens. Ons gaan dit vanjaar op ‘n spesiale manier vier.
Kom begin dit saam met ons op Woensdag, 1 Maart, om 06:30 hier by die kerk.
‘n Baie kort seremonie en ontvang ‘n kruis (van as) op jou voorkop as getuienis en gaan voort op jou pelgrimsreis na Pase toe…

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Gemeenteraadvergadering Sondag 19 Februarie 2017 om 10:30 in konsistorie.

Bybelskool The Racing Standstill – Ulrike Pretorius  Maandag 20/02/2017 om 19:00 en Woensdag 22/02/2017 om 09:00. Vrywillige inskrywingsfooi R100 pp. Kontak die kerkkantoor 011 782 5231.

Diensgroep Omgee/Gasvryheid vergadering:  Dinsdag 21 Februarie van 18:30 – 20:00.  Ons deel lief en leed, praat oor die jaar se program en raak betrokke. Enigiemand welkom. Nooi ook asb nuwe lede

Babbel-en-Breigroep
Ons staan aan die begin van ‘n nuwe jaar en wil graag afskop met ons eerste vergadering op 22 Februarie om 10:00 aan huis van Pikkie vd Westhuizen, Denys Reitzstraat, Rooseveltpark, 011 888 2436 of 082 450 4848.
Ek doen ‘n beroep op ons gemeente se vrouens om te kom inskakel by ons breigroep om te help artikels brei vir instansies soos ouetehuise, kleuterskole en skole. Ons brei serpe, mussies, vingerlose handskoene en blokkies vir komberse. Enige kleur wol, dikte en patroon van jou keuse. Ek vra ook woldonasies  asb – enige kleur en dikte. Almal wat wil help brei is baie welkom.

Aswoensdagdiens
Woensdag 1 Maart 2017 om 06:30 by die kerk.

Blommekring-byeenkoms Dinsdag 7 Maart 2017 om 10:00.  

Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 17 Februarie
Jolene Bullock 888-6685  
Alexa Custers 782-3428  
Hanna Marais 082 782 2532  


Saterdag 18 Februarie
Miandi Ackroyd 782-2168 

Sondag 19 Februarie
Simon Du Plooy 678-4290  
Crispin Els 326-6762  
Willem Lategan 476-1479  
Loesje Linde 082 075 4111  
Willem Muller 082 331 6987  
Hanna Müller 476-5915  
Mayriska Wagenaar 678-5259


Maandag 20 Februarie
Kathleen De Villiers 646-2486  
Rupert Jansen Van Vuuren
083 651 2261  
Edward Jones 083 604 2710
 
Dinsdag 21 Februarie
Riëtte Zaaiman 477-4176

Woensdag 22 Februarie
Carla Steyn 083 266 5005  

Donderdag 23 Februarie
Yolande Angus 082 377 5469  
Christél Geldenhuys 837-5859  
Nina Lake 888-2943


Vrydag 24 Februarie
Hilde Buckle 792-2167  
Emile Schoeman 082 492 3636


Saterdag 25 Februarie
Daniëlle Van Zyl 782-7530

Sukkel jy soms om gesprekke te volg?
Maak gebruik van ons spesiale aanbiedinge!
 • Gratis gehoorsiftingstoets.
 • Kry R500 afslag op ‘n nuwe apparaat.
 • Kry R1500 afslag op 2 nuwe apparate.
 • Koop 4 pakkies batterye en kry 1 gratis.
Kontak ons vandag vir ’n afspraak.

LINDEN GEHOORSENTRUM  |  105 5de Straat, Linden   |   011 888 3018
VERBLYF: Kamer te huur (met of sonder etes) in baie veilige duplex townhouse kompleks met ’n lieflike swembad en -tuin, 2 km van Northcliff Corner. Kontak Ada by 082 922 4873
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp