Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Ons het vandeesweek Aswoensdag gevier en vandag is die derde dag van Lent.
 
Lent is die oudste fees in die kerk, en hoewel dit nie gewortel is in ons gereformeerde tradisie nie, word dit tog wyd beoefen en kan dit ons geloofslewe verryk.
 
Ek nooi jou om oor die volgende 38 dae na te dink oor jou verhouding met God, eenvoudig te leef, tyd te maak vir gebed en, as jy kan, die dissipline van vas te beoefen.
 
Vas kan verskillende vorme aanneem: jy kan gedurende die Lent-tydperk ‘n lekkerny vermy, of nie koffie of tee drink of alkohol gebruik nie, maar jy kan ook ekstra tyd in gebed deurbring, of diens doen by ‘n organisasie soos Tshepo.
 
My wens is dat die Lent-tydperk vir jou geestelike groei sal inhou en dat ons tot Paas-Sondag nader aanmekaar en aan die Woord sal beweeg.
 
AVK-groete
Jurie

Sondag 5 Maart 2017
1ste Sondag in Lydenstyd
 • 09:00 - Erediens en Doop met tema Eden; deur die bril van die profete word gelei deur dr Jurie Schoeman 
  Teksvers: Jesaja 51:1-4
 • Baie geluk aan Brandon en Deidré Allen met die doop van hul dogtertjie, Emily
 • Deurkollekte is vir Huis Aasvoëlkop
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur ds Tarine de Ridder
Maart 2017
5
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Lydenstyd is ‘n seisoen van 46 dae (40 dae en 6 Sondae) waarin die kerk die lyding van Christus in herinnering roep en daarop reageer in voorbereiding op die Paasfees. Lydenstyd wys by uitstek dat God op ‘n besondere wyse die God van die noodlydendes, die armes en die verontregtes is en dat Christus in ons werklike nood ingedaal het.
 
Die Westerse kerk het in die 2de helfte van die 4de eeu in navolging van die Oosterse kerk begin om vir Paasfees voor te berei deur ‘n vastydperk van 40 dae in te stel. Dié vas het meestal beteken dat slegs een maaltyd sonder vleis per dag geëet is. Tradisioneel begin die vastydperk op Aswoensdag. Aanvanklik was die plasing van die as op die kop van ‘n sondaar ‘n soort tughandeling en boete-oplegging van die kerk. Later het dit ‘n meer seremoniële funksie gekry en is die as, gewoonlik van die vorige jaar se palmtakke, in die vorm van ‘n kruis op lidmate se voorkoppe gesmeer.
 
Lydenstyd is ‘n tyd van:
 • hertoewyding
 • bepeinsing en stilte
 • gereedmaak om vernuwing te ontvang
 • verwondering aan die kruisiging as dié liefdesdaad van alle tye
Op Aswoensdag is die kleur grys. Vir die res van Lydenstyd word donker, aardse kleure voorgestel. Pers word ook dikwels in hierdie tyd gebruik.

Lydenstyd is ‘n geskikte tyd om na te dink oor die verskillende gestaltes van lyding wat in ons gemeenskap voorkom.


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Henriëtte Drotskie weer in hospitaal.

 
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Blommekring-byeenkoms Dinsdag 7 Maart 2017 om 10:00.  

Toerustingsgeleentheid: Geloofsvorming in jonger kinders Vrydag 10 Maart 17:30-21:00. Vir meer ingligting kontak vir Ds Tarine 082 739 9477.

Karwas-oggend
Saterdagoggend 11 Maart 2017 09:00-13:00. Ons tieners gaan help karre was by Tshepo. Adres: h/v Weltevredenrylaan en Fir-rylaan, Blackheath.

Rangskik met loof uit jou tuin vir die kerk en sien ook nuwe maniere om jou tee en eettafels te dek!

Pieter Pyper van White House Interiors  sal eetgerei van PIP (Amsterdam) en Burleigh(Engeland) gebruik om mee te dek.


RSVP asseblief voor Vrydag, die 3de Maart by Mari (083 952 8197)
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 3 Maart
Ingrid Els 326-6762
Franette Klerck 713-9510
Estelle Van Rensburg 678-2290


Saterdag 4 Maart
Tom Gunning 958-0885
Ethel Nieuwoudt 888-3653


Sondag 5 Maart
Marianne Conradie 673-0130
Rinette Maarschalk 678-4988
Stephan Myburgh 673-5551
Joria Riekert 787-1714

Maandag 6 Maart
Denise Malherbe 888-7506
Ilse Schoeman 012 940-9309


Dinsdag 7 Maart

Kobus Van Zyl 888-4695
Pickles Viljoen 678-8672
Ockie Welgemoed 888-3435 


Woensdag 8 Maart
Karien De Kock 888-3211
Heike Edeling 782-6911
Jaco Lategan 476-3623


Donderdag 9 Maart
Adelaide De Wet 082 452 8581
Herman Edeling 782-6911


Vrydag 10 Maart
Dawid Schoeman 012 940-9309
Erna Swart 888-5770
Jana Van Der Merwe 782-8727


Saterdag 11 Maart
Johan Blignaut 888-3368
Tiana Moll 888-2713
Jean Sonnekus 672-2364
Mary Van Zyl 888-4985
Erica Vermaak 888-3260


Sondag 12 Maart

Lara Badenhorst 0834550155  
Anton Derksen 782-5158  
Eben Laubscher 0823234018  
Philip Mans 782-6534  
Adriaan Van Der Merwe 431-1364
Danie Visser 478-2782
Sukkel jy soms om gesprekke te volg?
Maak gebruik van ons spesiale aanbiedinge!
 • Gratis gehoorsiftingstoets.
 • Kry R500 afslag op ‘n nuwe apparaat.
 • Kry R1500 afslag op 2 nuwe apparate.
 • Koop 4 pakkies batterye en kry 1 gratis.
Kontak ons vandag vir ’n afspraak.

LINDEN GEHOORSENTRUM  |  105 5de Straat, Linden   |   011 888 3018
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp