Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Ons land se tuimeltreinrit op politiese en ekonomiese front duur voort en, ondanks grootskaalse ongelukkigheid in ons land, is ons President en sy trawante steeds veilig aan die stuur.
 
Dit kan mens moedeloos laat voel, maar daar is tog ook ‘n paar ligpunte: die afgelope naweek se historiese ‘It’s Time’-saamtrek buite Bloemfontein is een. Dat sowat 750 000 mense van heinde en verre kon optrek om saam te bid vir ons land se toekoms gee tog moed!
 
Adjunkpresident Cyril Ramaphosa het vandeesweek ook eindelik sy stem laat hoor, en dit is beslis ook ‘n ligpunt op ‘n andersins grou horison.
 
Môre is Vryheidsdag en nog nooit was hierdie dag vir Suid-Afrikaners so belangrik soos nou nie.
 
Al neem jy nie môre deel aan een van die Save SA-inisiatiewe nie, gebruik asseblief die tyd om stil te word en vir ons land en sy mense te bid. Dít bly steeds die magtigste wapen in ons arsenaal in hierdie tye.
 
AVK-groete
 
Jurie

Sondag 30 April 2017
Erediens
 • 09:00 - Erediens gelei deur Ds Rian Steenkamp van Randburg-gemeente
 • Deurkollekte - Huis Aasvoëlkop.
 • Geen jeugaktiwiteite vanweë langnaweek.
Mei
05/01    –    Werkersdag
05/02    –    Helpmekaar heropen
05/03    –    Jan Cilliers heropen
05/08    –    Bybelskool - Wayne Bouwer
05/10    –    Bybelskool - Wayne Bouwer
05/11    –    Northwards Funksie
 
April 2017
30
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Span julle kreatiewe energie in en bring enige iets hand – of tuisgemaak om te verkoop by die Kermis.

Alle naaldwerk, brei– en hekelwerk, houtwerk, keramiekwerk, ysterware, juweliersware, kuns en alles wat gebak of gebottel kan word is baie welkom. Bydraes kan by Hannie in die Kerkkantoor afgelewer word en sal ook deur Danie, Lize-Marie en Elsa bymekaargemaak word. Eetgoed kan die oggend van die Kermis in die voorportaal van die saal gelaat word.
 • Vars vleis – (voorafbestellings vir halwe skape @ R66/kg). Die vleis sal verpak wees en afgelewer word op die dag van die kermis. Plaas bestellings by kerkkantoor.
 • Wynveiling – wyn benodig.
 • Pannekoektafel - Donasies vir Pannekoekbestanddele asb.
Skakel die Kerkkantoor vir meer inligting (011) 782 5231 of besoek www.aasvoëlkop.co.za
www.facebook.com/events/185394071969602/
Is die lewenstempo van ons stad besig om jou onder te kry?
Daar is ‘n oplossing. Breek weg vir 2 ure op ‘n Vrydagmiddag en ervaar God se verkwikking, hier by ons eie kampus.
Bespreek jou plek vir Vrydagmiddag 5 Mei (14:15 tot 16:30).
Dr Ansie Gous begelei ons op ‘n meditasie en leer jou om self God se stem te hoor. Meer inligting by die kerkkantoor (011) 782-5231.


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Bedieningskomiteevergadering Donderdag 4 Mei 2017 in die konsistorie

Wegbreek Vrydagmiddag 5 Mei 2017 (14:15 tot 16:30) op ons eie kampus.

Bestuurskomiteevergadering Maandag 8 Mei 2017 om 18:00 in die konsistorie

Bybelskool Maandag 8 Mei en 15 Mei. Woensdag 10 Mei en 17 Mei.
The gifts of the Holy Spirit – in all its glory… aangebied deur Wayne Bouwer. (Vrywillige inskrywingsfooi @ R100 pp)

Kermis Saterdag 27 Mei 2017 om 09:00.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Woensdag 26 April
Ami Van Jaarsveld 084 590 8212  

Donderdag 27 April
Trudie Moodie 082 443 8273  
Carla Stegmann 486-4439  
Gys Steyn 646-2178  


Vrydag 28 April
Simon Du Plooy 678-4290  
Fritz Van Graan 782-0183  


Saterdag 29 April
Stephanie Joubert 726-2937  
Toy Mostert 478-1199


Sondag 30 April
Stephanie Joubert 726-2937  
Toy Mostert 478-1199


Maandag 1 Mei
Desiré Bosman 673-8539  
Neels De Lange 476-3603  
Johann Naudé 083 676 2995  
Daphne Steyl 678-1695  
Kosie Van Zyl 888-4985  

 
Dinsdag 2 Mei
Jacques Schreuder 478-1918  
Darius Swanepoel 791-0077
 

Woensdag 3 Mei
Rachelle Lategan 476-3623  
André Valkenburg 678-7169  
Linda Van Der Merwe 646-3115  


Donderdag 4 Mei
Emily Custers 782-3428  
Lisa Latsky 476-4443  
Nieke Van Zyl 782-7530  


Vrydag 5 Mei
Louis Fick 478-2472  
Jacques Haycock 082 820 7396  
André Van Den Heever 782-5803  


Saterdag 6 Mei
Elize Du Toit 477-4199  
Nina Gouws 476-7018  
Sasha Gouws 476-7018  
Hendrik Marais
Michelle Van Schalkwyk
083 630 4877
Fondsinsameling Ekklesiapark Tuiste
Herfstee Woensdag 17 Mei 2017 NG Kerk Lindenpark - 09:00 vir 09:30
Die fondsinsameling is ten bate van Ekklesiapark Tuiste, met die doel om die bestaande patio voor die verswakte sorgafdeling op te knap.
Ons maak staat op u ruimhartigheid vir 'n goeie saak. Daar is nog 3 tafels beskikbaar vir 8 gaste elk by ons Herfstee oggend. R100 per kaartjie. 
Skakel Sonnette Marais by 083 468 6777
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawley Avenue · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp