Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Eerskomende Sondag is ‘n besonderse dag by AVK: ons vier fees met woord en lied op weg na Paasfees.
 
Ons gaan saam met Palissander, een van Suid-Afrika se voorste kamerkore, ons harte tot God verhef met ‘n verskeidenheid van die koor se gunstelingwerke. Die koor het reeds groot sukses in die buiteland behaal en het al met groot lof in Kanada, Noorweë, Denemarke, Nederland, Kenia, Italië, Frankryk, Duitsland en Spanje opgetree.
 
Die Woordbediening sal gelei word deur die wêreldbekende Skrifkenner en skrywer, Dr Derek Morphew, met die tema: The Story of the Kingdom. Dr Morphew staan aan die hoof van die bekende Vineyard Instituut en het ‘n doktorsgraad in Nuwe Testamentiese Wetenskap verwerf.
 
Hierdie is ‘n baie spesiale Paassangdiens wat jy nie moet misloop nie. Nooi asb jou vriende en familie om dit met ons te kom deel sodat ons spesiale gaste baie welkom sal voel by AVK!
 
AVK-groete
 
Jurie

Sondag 26 Maart 2017
4e Sondag in Lydenstyd
 • 09:00 - Paassangdiens gelei deur die Palissander koor
 • Ons verwelkom vir Dr Derek Morphew wat as gasprediker optree. 
  Deurkollekte - Tshepo Gemeenskapsprojek
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens in die saal deur Ds Tarine de Ridder
Maart 2017
26
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Boet Viljoen sterk tuis aan 011 678-8672
 
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Paassangdiens aangebied deur die Palissander-koor Sondag 26 Maart 2017 09:00 ALMAL Welkom!
Heerlike Kerrie-en-rys sal te koop aangebied word om dadelik te eet of huis toe te neem.

Carpe Diem-byeenkoms Vrydag 31 Maart 2017 om 10:30. Dr Jurie kom gesels oor Paasfees. Kom kuier lekker saam. Almal hartlik welkom!

Kermis Saterdag 27 Mei 2017 om 09:00.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.

Bewys van Lidmaatskap


Baie welkom aan die volgende lidmate wie se attestate ontvang is gedurende die 1ste kwartaal van 2017:
Cobus en Petro Pretorius
, Bergweg 22, Randpark, Uitbreiding 2.
Werner Theron, Rethalaan 180, Northcliff, Uitbreiding 2.

Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Vrydag 24 Maart
Lana Harmse 072 103 5828
Jowilna Storm 082 976 1837
Daniël Venter 888-3148


Saterdag 25 Maart
Corrie Botha 476-9476
Sarie Muller 673-7028


Sondag 26 Maart
Rudolf Jonker 782-6549
Lucy Müller 0834557446
Dawie Pienaar 678-7616


Maandag 27 Maart

Stephan Marais 082 782 2532
Frik-Henri Slabbert 476-5915
Susan Swanepoel 791-0077


Dinsdag 28 Maart
Marina Marais 678-3556
Gerda Van Wyk 782-4861
Woensdag 29 Maart
Marietha Du Preez 431-2975
Lena Henning
Elizabeth Sonnekus 672-2364
Gert-Jan Steyn 083 266 5005
Carina Van der Merwe 476-9048


Donderdag 30 Maart
Jaco Maartens 486-2643
Charles Villet 664-6233


Vrydag 31 Maart
Miriam Johnson 888-6685
Esta Wolfaardt 646-6593


Saterdag 1 April
Geen

Sondag 2 April
Willem Botha 478-3627
Henriëtte Potgieter 888-7198
Alet Van Zyl 782-5582

Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp