Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
‘n Moderne woordeboekbetekenis som die woord Eden breedweg in drie begrippe op: Benewens die voor die handliggende Bybelse tuin van Eden, beskryf Eden ook ‘n pragtige, paradys-woonplek, én ‘n toestand van geluk, saligheid en tevredenheid.
 
In ons dolle, daaglikse bestaan, soek ons almal tog iewers ‘n veilige hawe waar ons kan stilword en gelukkig voel. Vir ons as gelowiges is die idee dat die tuin van Eden God se eerste tempel was, vandag steeds geldig.
 
Hy wou hier op intieme wyse met sy skepsels kuier en hulle geselskap geniet – hulle was immers geskape na sy beeld.
 
Ons sit Sondag die preekreeks oor die Tempel en die Kerk se roeping in God se wêreld voort, met die tema Eden, God se beeld impak ons steeds, en ondersoek ons roeping as beelddraers van God.
 
AVK-groete,
 
Jurie

Sondag 12 Februarie 2017
 • 09:00 - Erediens met tema: Eden, God se beeld impak ons steeds word gelei deur dr Jurie Schoeman 
 • Teksvers: Gen 1:26-28
 • Baie geluk aan Reinet van Graan wat as ouderling bevestig word.
 • Deurkollekte is vir Huis Aasvoëlkop
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
 • 18:00 - Jeugdiens - reeks: "What's your kryptonite?" aangebied deur ds Tarine de Ridder
 • 19:00 - Kooroefening 
Februarie 2017
12
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud

Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...
 • Olivia de Villiers - in hospitaal
 • Henriëtte Drotskie - sterk aan na hartomleiding 0826547228
 • Pieter de Villiers - sterk tuis aan 011 478-0974
Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.

Die konsistorie is gereed op Sondae vir gebruik (beeld en klank) as oorvloei van die moederkamers agterin die kerk.

Carpe Diem-byeenkoms Vrydag 24 Februarie 2017 om 10:30. Gaskunstenaar Pieter Ross (uitstekende pianis). Kom kuier lekker saam.

Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Op 1 Maart vanjaar vier ‘n groot deel van die Christelike Kerk, Aswoensdag. Dit lui die begin in van die 40 dae – LENT – periode tussen die Woensdag en Paasfees. Gedurende die tyd maak gelowiges hulle harte stil voor God en dink na oor hulle lewe soos gesien deur Vader se lens. Ons gaan dit vanjaar op ‘n spesiale manier vier.
Kom begin dit saam met ons op Woensdag, 1 Maart, om 06:30 hier by die kerk.
‘n Baie kort seremonie en ontvang ‘n kruis (van as) op jou voorkop as getuienis en gaan voort op jou pelgrimsreis na Pase toe…

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Bestuurskomiteevergadering Maandag 13 Februarie 2017 om 18:00 in die konsistorie.

Gemeenteraadvergadering Sondag 19 Februarie 2017 om 10:30 in konsistorie.


Bybelskool The Racing Standstill – Ulrike Pretorius  20/02/2017 & 22/02/2017

Babbel-en-Breigroep
Ons staan aan die begin van ‘n nuwe jaar en wil graag afskop met ons eerste vergadering op 22 Februarie om 10:00 aan huis van Pikkie vd Westhuizen, Denys Reitzstraat, Rooseveltpark, 011 888 2436 of 082 450 4848.
Ek doen ‘n beroep op ons gemeente se vrouens om te kom inskakel by ons breigroep om te help artikels brei vir instansies soos ouetehuise, kleuterskole en skole. Ons brei serpe, mussies, vingerlose handskoene en blokkies vir komberse. Enige kleur wol, dikte en patroon van jou keuse. Ek vra ook woldonasies  asb – enige kleur en dikte. Almal wat wil help brei is baie welkom.

Aswoensdag
Woensdag 1 Maart 2017 om 06:30 by die kerk.

Blommekring-byeenkoms Dinsdag 7 Maart 2017 om 10:00.  

Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Hoe werk SnapScan?
 • Laai eers die toepassing (app) met die selfoon se App Store af of besoek bloot die www.GetSnapScan.co.za tuisblad - ongeag ‘n Standard Bank kliënt of nie.
 • Maak die SnapScan app op die foon oop en tik op “scan”. Hou dan die slimfoon se kamera oor die unieke NG Aasvoëlkop SnapCode - hiernaas -  om dit te skandeer. Die app identifiseer NG Aasvoëlkop outomaties en vra om die bedrag te verskaf wat oorbetaal moet word. Vul asb ook die doel van die inbetaling in die aangeduide plek in. ‘n Unieke en veilige PIN om die transaksie te bevestig word verskaf. Die gemeente ontvang ‘n kennisgewing via SMS. Die persoon wat die inbetaling doen kan op versoek anoniem bly. 
Vrydag 10 Februarie
Lily Meintjes 782-4247  
Nalecia Nortier 782-9593  
Renée Valkenburg 678-7169  


Saterdag 11 Februarie
Rudolf Angus 082 377 5469  
Katharine Jones 083 604 2710


Sondag 12 Februarie
Zander Van Der Watt 476-9784  

Maandag 13 Februarie
Anton Reyneke 678-8609  

Dinsdag 14 Februarie
Adri Heyns 476-3053  
Lisa Mahadeo 083 296 0811  


Woensdag 15 Februarie
Brand Pretorius 888-2096  
Carolien Rossouw 782-4124  
Elizaan Van der Westhuizen
073 967 7622  


Donderdag 16 Februarie
Rika Borthwick 476-2243  
Eward Lategan 476-1479  
Henna Minnaar 678-4350  
Derrick Van Schalkwyk 883-6018  


Vrydag 17 Februarie
Jolene Bullock 888-6685  
Alexa Custers 782-3428  
Hanna Marais 082 782 2532  


Saterdag 18 Februarie
Miandi Ackroyd 782-2168 
Sukkel jy soms om gesprekke te volg?
Maak gebruik van ons spesiale aanbiedinge!
 • Gratis gehoorsiftingstoets.
 • Kry R500 afslag op ‘n nuwe apparaat.
 • Kry R1500 afslag op 2 nuwe apparate.
 • Koop 4 pakkies batterye en kry 1 gratis.
Kontak ons vandag vir ’n afspraak.

LINDEN GEHOORSENTRUM  |  105 5de Straat, Linden   |   011 888 3018
VERBLYF: Kamer te huur (met of sonder etes) in baie veilige duplex townhouse kompleks met ’n lieflike swembad en -tuin, 2 km van Northcliff Corner. Kontak Ada by 082 922 4873
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Bankbesonderhede

 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp