Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,

Dis moeilik om te glo dat dit al ses weke is sedert Aswoensdag – wat het nie alles in hierdie tyd gebeur nie!
 
Ons is midde-in Heilige Week en in ons Lent-boekie beskou ons hierdie week die paradokse van Jesus se lewe.
 
In die dagstukkie vir vandag kyk ons na die paradoks van die soom aan sy kleed. En hoe Jesus onder die volk in aanvraag was vir sy gawes van genesing, voeding en hoop (ook moontlik omdat die volk gehoop het Hy kon hulle dalk verlos van Romeinse oorheersing).
 
In moeilike tye soos wat ons tans in ons land beleef, waar die euwel van korrupsie tans allesoorheersend is, is daar vir ons as gelowiges altyd die vertroosting van hoop.
 
Jesus se genesende krag is steeds vir ons toeganklik. Deur die Heilige Gees se ingryping is die soom van sy kleed steeds in gebed bereikbaar vir elkeen van ons.
 
Dankie vir almal wat verlede Vrydagoggend en gedurende die dag kerk toe gekom het om vir ons land en sy mense te bid. Kom ons bou daarop voort en staan saam as gemeente in ons geloof en gebed ter wille van die toekoms van ons land en sy mense.
 
AVK-groete
 
Jurie

Sondag 16 April 2017
Paasfees & Nagmaal
 • 09:00 - Nagmaal gelei deur Dr Jurie Schoeman
 • Nagmaal met Tema:
  Die paradoks van ‘n graf verseël, maar nou oop…  .
 • Teksvers: Matt. 27: 65-66 en Matt. 28: 1-7
 • Deurkollekte - MES Impilo Vigstuiste.
 • Geen jeugaktiwiteite vanweë langnaweek.
April
04/17 – Gesinsdag
04/27 – Vryheidsdag

 
April 2017
16
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Span julle kreatiewe energie in en bring enige iets hand – of tuisgemaak om te verkoop by die Kermis.

Alle naaldwerk, brei– en hekelwerk, houtwerk, keramiekwerk, ysterware, juweliersware, kuns en alles wat gebak of gebottel kan word is baie welkom. Bydraes kan by Hannie in die Kerkkantoor afgelewer word en sal ook deur Danie, Lize-Marie en Elsa bymekaargemaak word. Eetgoed kan die oggend van die Kermis in die voorportaal van die saal gelaat word.

Skakel die Kerkkantoor vir meer inligting (011) 782 5231 of besoek www.aasvoëlkop.co.za
www.facebook.com/events/185394071969602/


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Bestuurskomiteevergadering Dinsdag 18 April 2017 om 18:00 in komiteekamer.

Kermiskomiteevergadering Donderdag 20 April 2017 om 18:00 in konsistorie.

Geen Carpe Diem-byeenkoms op Vrydag 28 April 2017 nie vanweë langnaweek.

Wegbreek Vrydagmiddag 5 Mei 2017 (14:15 tot 16:30) op ons eie kampus.

Kermis Saterdag 27 Mei 2017 om 09:00. Handwerktafel. Dit is weer tyd om handwerk en tuisgebak te maak vir ons tuismark / padstal!

Wegbreek Vrydagmiddag 5 Mei 2017
Is die lewenstempo van ons stad besig om jou onder te kry?
Daar is ‘n oplossing. Breek weg vir 2 ure op ‘n Vrydagmiddag en ervaar God se verkwikking, hier by ons eie kampus. Bespreek jou plek vir Vrydagmiddag 5 Mei (14:15 tot 16:30). Dr Ansie Gous begelei ons op ‘n meditasie en leer jou om self God se stem te hoor.
Meer inligting by die kerkkantoor (011) 782-5231.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Woensdag 12 April
Mo Dix 477-2287  
Hendrik Els 678-5014  
Jan-du Toit Erasmus 
084 527 0060  
Joy Vermeulen 782-8844 


Donderdag 13 April
Karen Delport 888-6685  
Rebekka Göttert 072 087 5593  
Elizabeth Sonnekus 672-2364  
Willie Steyn 083 266 5005  
Liz Strydom 083 604 2710 


Vrydag 14 April
Constant Beckerling 888-6503  
Karl Beckerling 888-6503  
Klara Beckerling 888-6503 


Saterdag 15 April
Olivia De Villiers 478-2486  
Lauretta Edeling 782-6911  
Gerda Van Der Linde 888-1585


Sondag 16 April
Carolien Els 326-6762  
Kobus Pretorius 791-0077

Maandag 17 April
Carina Lategan 476-3623  
Nico Van Der Westhuizen
083 251 3904  


Dinsdag 18 April
Marié Germishuizen 476-7943  
Mikayla Klerck 713-9510  
Olivia Lake 888-2943  
Johan Maartens 486-2643  
Chiara Oosthuizen 678-3951  
Mai-Mari Van Rooyen 431-1758  


Woensdag 19 April
Hugo Fyfer 782-8629

Donderdag 20 April
Heike Coetzee 782-3980  
Nadine De Villiers 678-2758  
Nina De Villiers 478-0974  
Antoinette Le Roes 782-5210  
Skip Schepers 782-5060  
Sarah Slabbert 476-5915  
Tossie Uys 534-3010  


Vrydag 21 April
Daulina De Lange 476-3603  
Fondsinsameling Ekklesiapark Tuiste
Herfstee Woensdag 17 Mei 2017 NG Kerk Lindenpark - 09:00 vir 09:30
Die fondsinsameling is ten bate van Ekklesiapark Tuiste, met die doel om die bestaande patio voor die verswakte sorgafdeling op te knap.
Ons maak staat op u ruimhartigheid vir 'n goeie saak. Daar is nog 3 tafels beskikbaar vir 8 gaste elk by ons Herfstee oggend. R100 per kaartjie. 
Skakel Sonnette Marais by 083 468 6777
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp