Copy

NG Gemeente Aasvoëlkop

‘n Baken van hoop vir die wêreld, deur vrede, vreugde en vervulling in Christus.

Liewe Gemeentelid,
 
Ons landsbootjie is vanoggend in woeste en diep stormwaters.
 
Korrupsie is buite beheer, meer as 9 miljoen Suid-Afrikaners is werkloos en ons President het - weereens - sy eie agenda voor landsbelang gestel en ons baie bekwame Minister van Finansies en sy adjunk in die pad gesteek. Volgens die kenners is gemorsstatus nou beslis ons voorland.
 
In só ‘n tyd van nood en algemene moedeloosheid, wat staan ons, as gewone landsburgers en gelowiges, te doen?
 
Die dagstukkie in ons Lent-boekie, het Woensdag – gepas – gehandel oor die Regering en ‘burgerlike ongehoorsaamheid’. Die dag se teksvers is 1 Timoteus 2:1-8
 
“Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.”
 
En dit is ons antwoord! As gemeente het ons ‘n keuse: ons kan in sak en as sit en kla. Of ons kan ‘n wilsbesluit maak om positief te bly oor die toekoms van ons land en sy mense en daadwerklik en gereeld saam te bid vir positiewe verandering. Kom ons doen dit, en veral nou!
 
Op ‘n ligter noot: ons Paassangdiens verlede Sondag met Dr Derek Morphew as gasprediker en die Palissander Kamerkoor se optrede was beslis ‘n hoogtepunt in die AVK-jaar tot dusver! As jy dit misgeloop het, moenie bekommer nie, ons sal so gou moontlik ‘n kort video van die diens beskikbaar stel.

AVK-groete
 
Jurie

Sondag 2 April 2017
5e Sondag in Lydenstyd
 • 09:00 - Erediens gelei deur Ds Pieter de Villiers
  Deurkollekte - Huis Aasvoëlkop
 • 09:00 - Peuterbediening
 • 10:15 - Kinderkleingroepe (Gr 1-7)
 • 10:15 - Senior Jeugkleingroep (Gr 8-9)
 • 16:30 - Reisgroep (Gr 10's & 11's)
April 2017
2
AVK NGK
JEUG
KINDERS
WEBWERF
E-pos
SoundCloud
Dr Jurie Schoeman saam met Dr Derek Morphew en sy vrou Karin by ons Paassangdiens op 26 Maart 2017.
Dr Morphew staan aan die hoof van die bekende Vineyard Instituut en het ‘n doktorsgraad in Nuwe Testamentiese Wetenskap verwerf.
Palissander kamerkoor het Sondag 26 Maart opgetree by AVK.
Dankie vir almal wat deel was daarvan!


Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal...

Gee asseblief gereeld name deur na die Kerkkantoor 011 782 5231 of info@aasvoelkop.co.za

Beplande Aktiwiteite


Sondae Tee-skink na kerk: As jy en jou gesin bereid is om te help tee-skink na kerk, laat weet ons asb.Skryf jou naam op die lys by die teetafel langs die datum wat jou pas. Die kerkkantoor sal jou skakel om te herinner net voor jou beurt.

Palmsondag 9 April 2017. GROOT LYDENSWEEK met dienste elke aand om 19:00 tot Donderdag 13 April 2017.

Goeie Vrydagdiens 14 April 2017
om 09:00 gelei deur Dr Jurie Schoeman. 


Kermis Saterdag 27 Mei 2017 om 09:00.

Staande Aktiwiteite

 
Gebedsdiens - Elke Woensdag 11:00 in die kapél (nie gedurende gewone skoolvakansies nie).

Gebedsaksie - Onthou om enige gebedsversoeke deur te gee na die kerkkantoor by (011) 782-5231. Gebruik die afkondigingsblaadjie en bid deur die week vir alles daarop. Gemeentelede word versoek om enige gebedsversoeke in die houtkissies in die voorportale van die kerk te plaas. 

Kleingroepbyeenkoms Woensdae 18:30 in die konsistorie. 
Alle belangstellendes welkom.


Seattle Coffee Shop - TGIF - Elke Vrydagoggend is daar ‘n byeenkoms in Seattle Coffee Shop in Cresta oor ’n aktueel Christelike saak. Bekende sprekers, goeie insette en lekker bespreking vind plaas. Die byeenkoms begin 06:15 (vir 06:30) en eindig 07:30 stiptelik. Regtig die moeite werd – kyk gerus op www.tgif.org.za Interkerklik – fooie en geen verpligtings.
Lidmate het nou ‘n maklike en veilige manier om Sondag se dankoffer, gereelde maandelikse dankoffer of enige ander betalings te maak en sodoende op die manier die gemeente in staat te stel om effektief te bly funksioneer.
Vrydag 31 Maart
Miriam Johnson 888-6685
Esta Wolfaardt 646-6593


Saterdag 1 April
Geen

Sondag 2 April
Willem Botha 478-3627
Henriëtte Potgieter 888-7198
Alet Van Zyl 782-5582


Maandag 3 April

Brandon Allen 888-3653  
Pieter De Villiers 462-9680  
André Smith 789-2922  
Belinda Valkenburg 082 490 2982
Ruan Van der Merwe 476-9048  
Marie Van Niekerk 787-6182  


Dinsdag 4 April
Hanmari Piek 083 343 4130  
Adria Pretorius 646-1806
Woensdag 5 April
Bruwer Geldenhuys 837-5859  
Danie Loots 678-4957  
Willie Van Zyl 082 379 2465  


Donderdag 6 April
Mina Van Zyl 476-1381  

Vrydag 7 April
Thomas Venter 888-3148  

Saterdag 8 April
Burnita Du Plooy 678-4290  
Stefanie Schoeman 888-5452


Sondag 9 April
Johann Nefdt 476-5441  
Katherine Valkenburg
082 490 2982 
Huis Aasvoëlkop (satelliethuis) Bankbesonderhede
 • ABSA Bank
 • Rekeningnaam: AKMK – Huis Aasvoëlkop 
 • Takkode: 632005
 • Rekeningnommer: 4056633837

Aasvoëlkop Bankbesonderhede

 • NG Gemeente Aasvoëlkop
 • ABSA Bank
 • Tak: Northcliff (kode: 334-705)
 • Tjekrekeningnommer: 730580045
 • Verwysing: Naam (bv. Maandelikse bydrae/Gemeentefees/ens)
 • Faks bewys van betaling deur na: 011 888-7074 of 0866085546
Hierdie afkondigings word geborg deur:
PAINT EMPORIUM & HARDWARE
Pendoringweg, Blackheath (011) 678-4848
Kopiereg © Alle regte voorbehou.

Tel: 011 782 5231
Fax: 011 888 7074 of 0866085691
E-Pos:
info@aasvoelkop.co.za
Webwerf: www.aasvoelkop.co.za
Posadres: Posbus 48020, Rooseveltpark, 2129
Straatadres: 17 Lawleylaan, Northcliff, 2195


unsubscribe from this list
update your preferences 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aasvoelkop NG Gemeente · 17 Lawleylaan · Northchliff · Johannesburg, Gauteng 2195 · South Africa

Email Marketing Powered by Mailchimp