Copy
Nieuwsbrief van Vereniging Inclusie Nederland
Lees deze e-mail in je browser

Nieuws van de Vereniging Inclusie Nederland

www.inclusienederland.nl

NIEUWS UIT DE VERENIGING 

Kennis delen, bekendheid geven aan het VN-verdrag, samen initiatieven uitwerken om het ideaal, inclusie van mensen met een beperking, uit te dragen; zet mij in als ambassadeur en belangenbehartiger:het is een greep uit vele suggesties die de enquête onder de achterban vorig voorjaar ons opleverde.

De enquête ging juli 2016 uit onder leden en donateurs van vereniging Inclusie Nederland. Het bestuur wilde weten wat er aan ideeën leeft in de achterban en hoe we elkaar kunnen versterken nu het nieuwe VN verdrag rechten van mensen met een beperking in juli 2016 van kracht is geworden in Nederland. Lees hier de volledige enquête resultaten.
De wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang en Forensische Zorg staan op de politieke agenda van de Eerste en Tweede Kamer. Wij, de ondertekenaars van deze petitie, verzoeken om intrekking van deze wetsvoorstellen. De discussie moet niet gaan over dwang, maar over het organiseren van goede zorg. De vereniging ondertekende deze petitie, maar ondertekening door individuele leden is van harte welkom. 

AAN HET WOORD

Jeroen Veltheer is bestuurslid van de Vereniging en op allerlei manieren erg actief om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte lokaal in werking te krijgen. De afgelopen twee jaar heeft hij een aantal VN panels in de benen gekregen. Daarnaast is hij actief in de wereld van het (passend) onderwijs om de belangen van kinderen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen te behartigen. Lees hier het verhaal van Jeroen en zijn dochter over goed onderwijs in het MBO.  

Armoede onder mensen met een beperking is sterk toegenomen in Nederland.


Zowel in 2015 als in 2016 zakte de koopkracht van mensen met een beperking fors, tot soms 12 % daling. Voor mensen zonder een beperking nam de koopkracht toe tot ruim 2%. Ook voor 2015 bleek al dat sprake is van een groeiende inkomensongelijkheid tussen mensen met en zonder een beperking. Lees hier de analyse van Jose Smits. 

AGENDA

Bestuursvergadering Vereniging op locatie in omgeving Ede op maandag 28 november 2016 v.a 13.00 uur. Wie wil mee overleggen is van harte welkom, laat het ons van tevoren weten per email info@inclusienederland.nl
 

Mocht je een vergaderlocatie ter beschikking willen stellen gekoppeld aan bijvoorbeeld het bezoek aan een interessant initiatief in de omgeving van Ede, laat het ons ook weten. 
Copyright © 2016 Vereniging Inclusie Nederland, All rights reserved. 


Wil je deze e-mail anders ontvangen?
Je kan je gegevens aanpassen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp