Copy
Nieuwsbrief van Vereniging Inclusie Nederland
Lees deze e-mail in je browser
Nieuws van de Vereniging Inclusie Nederland www.inclusienederland.nl 

Input voor de Europese Strategie Mensen met een beperking. ( Disability Strategy) 

De Europese Unie heeft het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking geratificeerd en in 2010 de Europese Disability Strategy vastgesteld om het VN verdrag in te voeren in de EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV%3Aem0047&from=EN

Deze strategie vormt een blauwdruk voor de uitvoering van het VN verdrag in de EU. Er zijn 8 actiegebieden vastgesteld: toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werk, onderwijs en training, sociale bescherming, gezondheid, promotie van de rechten van mensen met een beperking.

De Europese Commissie heeft een publieke oproep gedaan om deze Europese Disability Strategy te evalueren. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=nl&newsId=2421

De Europese Commissie wil graag ervaringen horen over wat er is bereikt tot nu toe in de lidstaten en welke uitdagingen er nog zijn voor mensen met een beperking. En hoe kan de EU het beste met deze uitdagingen omgaan.

Inclusie Nederland verzamelt graag voorbeelden van deze drie punten ( wat gaat er goed, wat kan er beter en wat kan de EU eraan doen?) .Dat kan per e-mail tot 15 februari 2016 aan: info@inclusienderland.nl o.v.v. Europese Disability Strategy. We brengen jullie voorbeelden in bij Inclusion Europe en houden jullie op de hoogte van wat er door Inclusion Europe verzameld wordt. http://inclusion-europe.eu/?p=1378

Bekijk hier het filmpje waar de EU de oproep doet ervaringen voor de herziening van de Disability Strategy ( engels) 

AAN HET WOORD

Jeanet Wardenier en Jeroen Veltheer zijn er van overtuigd: “Het zou fijn zijn als Nederland nu echt het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking gaat bekrachtigen.

In het VN Verdrag staan toegankelijkheid en he
t niet discrimineren van mensen met een beperking centraal. Het gaat er om dat mensen met een beperking gelijkwaardig worden behandeld. Gelijkwaardig betekent: net als mensen zonder beperking, gewoon als burger.

Lees hier het hele artikel:

http://de-zijlen.instantmagazine.com/zijlnieuws-digitaal/najaar-2015/#!/toegankelijkheid-en-niet-discrimineren
Copyright © *|2016|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Wil je deze e-mail anders ontvangen?
Je kan je gegevens aanpassen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp