Copy
Nieuwsbrief van Vereniging Inclusie Nederland
Lees deze e-mail in je browser

Nieuws van de Vereniging Inclusie Nederland

www.inclusienederland.nl

NIEUWS UIT DE VERENIGING

Begin van deze maand stuurden we de leden van de vereniging een enquête. Om ons doel te bereiken, namelijk een beter leven voor mensen met een beperking in Nederland, is het belangrijk om elkaar zoveel mogelijk te versterken. We weten dat veel mensen in hun eigen lokale omgeving bezig zijn met kleinere en grotere initiatieven, plannen hebben om belemmeringen in de samenleving op te heffen of op een andere manier te werken aan een inclusieve samenleving. Als vereniging willen we deze initiatieven zichtbaar maken, mensen met elkaar verbinden en waar mogelijk initiatiefnemers verder helpen met informatie of praktische ondersteuning. Al een grote groep mensen vulde de enquête in. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, het kan nog. 
Het Freedom Fighters Festival in Amsterdam was een groot succes!
Hieronder de welkom speech van Thiandi Grooff. Wat leuk om jullie hier allemaal te zien. Ik had nooit verwacht dat er zoveel jongeren van overal hier naartoe zouden komen. Als eerste wil ik zeggen hoe blij ik ben met jullie komst. Het is goed om met elkaar te laten zien dat we er zijn en om dit ook aan de buitenwereld te tonen. Dit is ook vrijheid, samenkomst. Over vrijheid gaan we het hebben tijdens het festival. Leven met een beperking mag geen beperking van je vrijheid betekenen! Daarom hebben we het de komende dagen over de vrijheid om zelf te bepalen waar je naar school gaat, woont, werkt of welke plekken je bezoekt. Bekijk de filmpjes die over het festival gemaakt zijn:
https://www.facebook.com/trix.grooff/videos/10208304666645690/
https://www.youtube.com/watch?v=dno1ILLtvl8
https://www.youtube.com/watch?v=hP41nkhyIvs&feature=youtu.be

.
Europe in Action: Inclusief Onderwijs
Meer dan 150 mensen uit heel Europa, kwamen eind mei samen in Lissabon voor de conferentie Europe in Action 2016. De conferentie stond in het teken van inclusief onderwijs en hoe mensen met een verstandelijke beperking en hun familie zelf kunnen zorgen dat het onderwijs voor hen inclusiever, beter en toegankelijker wordt. De conferentie was georganiseerd door de Europese federatie Inclusion Europe. Vanuit Nederland zijn de vereniging Inclusie Nederland, de LFB en Iederin lid. Alledrie de organisaties hebben flink bijgedragen aan het programma. Ellis Jongerius, een jonge vrouw met een beperking, gaf namens LFB en Iederin een lezing en liet een prachtige documentaire zien waarin haar eigen weg naar zelfstandigheid wordt verbeeld. Ook gaf ze een presentatie over de LFB.
..
Jose Smits van Inclusie Nederland gaf een overzicht van inclusie in het onderwijs in Europese landen. Uit haar onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren met vooral een verstandelijke beperking vaak gedwongen naar speciale scholen moeten gaan. In veel landen worden kinderen met complexe beperkingen helemaal uitgesloten. Ze mogen niet naar regulier onderwijs, maar ook niet naar speciaal onderwijs. Op deze pagina vindt je meer (Engelstalige) informatie over de conferentie..

AAN HET WOORD

Paul Imhtorn (links op de foto) is bestuurslid en actief om Blue Assist in Nederland bekend te maken. Op een BlueAssist kaartje of app wordt een eenvoudige hulpvraag geschreven waarmee iemand zonodig hulp kan vragen aan iemand op straat of in de winkel. Zo wordt de zelfstandigheid van mensen bevordert. Gebruikers, begeleiders en mantelzorgers zijn vooral enthousiast dat het leren aanmoedigt.

 

In de afgelopen 1,5 jaar is er ervaring opgedaan In de gemeenten Barneveld en Ede. BlueAssist is in Vlaanderen bedacht vanuit een inclusieve beweging.Lees meer op: http://blueassist.nl/nieuws. 
Voor kinderen met een beperking is onderwijs niet altijd goed geregeld, ook in Nederland niet. Ruim 5000 kinderen gaan vanwege hun beperking helemaal niet naar school; ze zijn ontheven van leerplicht vanwege hun handicap. Voor veel andere kinderen mete en beperking is het erg lastig om voldoende goede ondersteuning te regelen op de gewone school. Veel kinderen moeten, ook als ze dat niet willen, naar aparte speciale scholen.

Vereniging Inclusie Nederland steunde met andere organisaties een brief van IederIn aan de Tweede Kamer waarin aandacht wordt gevraagd voor deze problemen. Met wetgeving passend onderwijs zou alles makkelijker moeten worden voor scholen en voor leerlingen met een beperking. Uit allerlei verhalen in de praktijk merken wij dat het helemaal niet veel makkelijker is geworden. De brief vraagt Kamerleden om te zorgen voor:
  1. Recht op onderwijs:  In Nederland geldt nu alleen een leerplicht, geen wettelijk recht op onderwijs);
  2. Keuzevrijheid:  Uit meldingen van ouders blijkt dat er vaak helemaal geen keuzevrijheid bestaat. Het samenwerkingsverband bepaalt waar een kind met een beperking naar school gaat en niet de ouders. Als ouders zich daartegen verzetten, vinden ze meestal geen gehoor)
  3. Ondersteuning en informatie: In de Wet passend onderwijs is benoemd dat elk samenwerkingsverband informatie en ondersteuning moet bieden aan ouders . Op deze punten schieten veel samenwerkingsverbanden tekort. Als ouders ongelukkig zijn met het onderwijs aan hun kind of met de geboden ondersteuning, dan leiden de nu bestaande formele procedures makkelijk tot escalatie. Vaak met het gevolg dat een kind naar het speciaal onderwijs wordt verwezen of thuis komt te zitten.
Copyright © 2016 Vereniging Inclusie Nederland, All rights reserved. 


Wil je deze e-mail anders ontvangen?
Je kan je gegevens aanpassen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by MailChimp