Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 01/22 - 17 januari 2022 - Gelukkig nieuwjaar! 


Beste collega's en partners

We wensen iedereen van harte een gelukkig nieuwjaar toe!

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
  • Oproep Gemeente zonder Gemeentehuis
  • Berichten Binnenlandse Zaken 
  • Kostprijs voornaamsverandering van transgender personen
  • Vacature specialist burgerzaken

Inschrijvingen voor ons opleidingsprogramma 2022 kan via deze link
Een greep uit het aanbod:
  • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 3, 10, 17 en 24 februari 2022  (ONLINE!)
  • Basisopleiding Bevolking op 15 en 22 maart 2022
  • Huwelijk en samenwoning op 21 en 23 maart 2022
  • Basisopleiding Burgerlijke Stand op 21, 25 en 28 april 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

De corona-pandemie blijft ons werk en ons leven beïnvloeden. We vullen de speciale pagina met maatregelen aan telkens als er nieuws is met impact op burgerzaken. 

 


Oproep Gemeente zonder Gemeentehuis


Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis wenst Vlaanderen steden en gemeenten te ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.
 
De stad Mechelen roept zo veel mogelijk andere steden en gemeenten op mee te doen in functie van de uitwerking van een project “Burgerloket” om zoveel mogelijk processen van Burgerzaken te vereenvoudigen. Het gaat dan om de rijbewijzen, geboorteaangifte, erkenning van een kind, reispassen, identiteitskaarten, huwelijken, gezworenen voor het Hof van Assisen, verkiezingen, polio, slachtvergunning, wettelijke samenwoning en voorlopige bewindvoering.
 
Het doel is het volledig of zo ver mogelijk automatiseren van processen waar de tussenkomst van de gemeente geen meerwaarde meer heeft bv. de aanvraag van een eerste rijbewijs of de verlenging van je rijbewijs in bankkaartmodel.
 
Onze vereniging steunt uiteraard deze projectoproep van harte: geïnteresseerde gemeenten kunnen Mechelen contacteren via het formulier op de matchmaking pagina van Gemeente zonder gemeentehuis.
 
In de vorige projectoproep voor Gemeente zonder gemeentehuis hebben enkele Vlaamse steden in samenwerking met Vlaanderen Digitaal een project ingediend voor de digitalisering van de aangifte van overlijden. De bedoeling hier is vooral de voorwaarden te bepalen om in een volgende stap tot een digitalisering en vereenvoudiging van dit proces te komen. Het is nog spannend afwachten of dit project weerhouden wordt.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 
 

 

Berichten Binnenlandse Zaken 


De Algemene Directie Instellingen en Bevolking wijzigde sinds 1 januari 2022 van naam en heet voortaan Identiteit en Burgerzaken. De nieuwe naam reflecteert beter de missies van de Algemene Directie en haar opdrachten ten dienste de burger en de gemeenten met betrekking tot de bevolkingsaangelegenheden, het operationeel beheer van de DABS, de identiteitskaarten en de organisatie van de verkiezingen.
 
Gewoontegetrouw vraagt het Rijksregister om de informatiegegevens betreffende de inwoners van de gemeente tijdig bij te werken in functie van de extracties voor het aanmaken van de statistieken. De bijwerkingen dienen ten laatste op zaterdag 22 januari 2022 om 13.00 uur te worden ingebracht. Het gaat in het bijzonder om de wijziging van hoofdverblijf of adres, overlijden en annulaties.
 
De Omzendbrief van 7 januari 2022 behandelt het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2022. De kaarten F, F+, M, N werden ingevolge de Europese richtlijn (dezelfde prijs als een eID-kaart moet gelden) in prijs verlaagd van 17,20 euro naar 16,70 euro.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 


Kostprijs voornaamsverandering van transgender personen 
 

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen publiceerde – op basis van een aantal klachten – een aanbeveling voor de ambtenaren van de burgerlijke stand over de kostprijs van een voornaamsverandering van transgender personen. Voor een voornaamsverandering voor personen die door middel van een verklaring op eer aangeven dat hun in de geboorteakte vermelde geslacht niet overeenstemt met de innerlijk ervaren genderidentiteit, mag de eventueel aangerekende gemeentelijke retributie niet hoger zijn dan 10 procent van het normale tarief (artikel 370/4, § 2 oud BW).
 
Eveneens dient te worden onderstreept dat de procedures voor de wijziging van de voornaam en die voor de eventuele geslachtsregistratie los van mekaar staan: de ene procedure is niet noodzakelijk voor de andere (in de beide richtingen). Het verlaagde tarief van de voornaamsverandering voor transgender personen mag dus zeker niet afhankelijk gesteld worden van een procedure tot wijziging van de registratie van het geslacht in de geboorteakte.
 
Eén en ander stond reeds op onze website sinds de overdracht van de voornaamsverandering naar de ambtenaren van de burgerlijke stand op 1 augustus 2018. Een herhaling kan echter nooit kwaad! U vindt het dossier van Burgerzaken Vlaanderen ook nog steeds het model van verzoek en van de verklaring op eer voor transgender personen uit de Omzendbrief van 18 juli 2018.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen 


Vacature specialist burgerzaken Stad Ninove


De stad Ninove zoekt een specialist burgerzaken (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur. Een functiebeschrijving en informatiebrochure zijn terug te vinden op de website van de stad Ninove. Solliciteren kan tot 26 januari 2022.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 
 

Opleidingen - Basisopleiding Bevolking op 15 en 22 maart 20


Wat?
Als beginnend medewerker van de dienst bevolking krijg je heel wat nieuwe materie te verwerken. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Kortom, in een sneltreinvaart krijg je alle basiskennis en word je klaargestoomd om met vertrouwen je job uit te oefenen. In vooraf opgenomen modules en documenten krijg je de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen, rijksregister, identiteitskaart, paspoort,… Er worden twee interactieve online sessies voorzien waarin zowel theorie aan bod komt als het inoefenen van de praktijk.

Voor wie?
Voor (beginnende) medewerkers van de dienst bevolking. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken en toets je de theorie aan de praktijk. 
 
Lesgevers

Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw en Frie Aerts, expert burgerzaken stad Leuven.

Wanneer?
Live modules op dinsdag 15 en 22 maart 2022, telkens van 9:00 tot 12:00. Het zelfstudiemateriaal wordt op voorhand beschikbaar gesteld. 
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 299 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 359 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link


 

Opleidingen - Basisopleiding Burgerlijke Stand op 21, 25 en 28 april 2022


Burgerzaken Vlaanderen biedt een volledige basisopleiding burgerlijke stand aan voor (nieuwe) medewerkers van de dienst burgerlijke stand. 
 
Wat?
In vooraf opgenomen modules krijg je de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten van burgerlijke stand, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen,...
Nadien worden er drie interactieve online sessies voorzien met presentaties en praktijk waarin je ook vragen kan stellen en samen met de lesgever de leerstof te verwerken.

Voor wie?
Voor beginnende medewerkers van de dienst burgerlijke stand. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Kortom, in een sneltreinvaart krijg je alle basiskennis en word je klaargestoomd om met vertrouwen je job uit te oefenen.
 
Lesgevers

Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw - Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS - Heidi De Laat, dienst burgerlijke stand stad Dendermonde. 

Wanneer?
Zelfstudiemateriaal beschikbaar vanaf 20 maart 2022. 
Drie interactieve modules op donderdag 21, maandag 25 en donderdag 28 april 2022, telkens van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 330 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 396 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp