Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 08/22 - 13 mei 2022 - Algemene vergadering 17 mei 2022


Beste collega's en partners

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
  • Informatiecampagne wilsverklaringen donatie organen en ander menselijk lichaamsmateriaal
  • Help jij de Single Digital Gateway realiseren?
  • Algemene vergadering Burgerzaken Vlaanderen
  • Beroepsuitwisseling
  • De hervorming van de burgerlijke stand en zijn internationale aspecten
  • Vacature stad Aalst

Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma voor de volgende maanden. Inschrijven kan via deze link
  • Basisopleiding Belgische nationaliteit op 9 en 17 juni 2022 (Laatste plaatsen)
  • Schijnrelaties en schijnerkenningen op 12 en 15 september 2022
  • Internationaal Privaatrecht voor gemeenteambtenaren op 6 en 20 oktober 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

Informatie over de tijdelijke bescherming van Oekraïners en onze korte leidraad, vind je op onze webpagina. 

 


Informatiecampagne wilsverklaringen donatie organen en ander menselijk lichaamsmateriaal 


Sinds 1 juli 2020 kunnen burgers hun wensen met betrekking tot de donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal op drie verschillende wijzen registreren. Vroeger moesten de burgers naar het gemeentebestuur van hun woonplaats gaan om hun aangifte te registreren. Sinds juli 2020 kunnen zij hun aangifte ook zelf doen, online, op de website mijngezondheid.be of hun huisarts vragen de aangifte te registreren via ehealth.fgov.be.
 
Bovendien kunnen burgers hun wensen afzonderlijk registreren voor vier types van donatie namelijk orgaandonatie, weefseldonatie voor transplantatie, voor innoverende therapieën en voor wetenschappelijk onderzoek.
 
Het belangrijkste doel van deze wijzigingen is zoveel mogelijk mensen uit te nodigen hun keuzes te registreren. Deze informatie is waardevol om zoveel mogelijk levens te verbeteren en zelfs te redden. Daarom organiseert de FOD Volksgezondheid een informatiecampagne voor het grote publiek over de nieuwe mogelijkheden. De gemeenten kregen affiches en brochures bezorgd, maar kunnen ook digitaal doorverwijzen naar de website klikvoororgaandonatie.be.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Help jij de Single Digital Gateway realiseren?


Ben je de inhoudelijk expert van een product of dienst van jouw lokaal bestuur? Zorg jij ervoor dat de informatie op de gemeentewebsite up-to-date blijft? Ben jij de dienstenleverancier van een lokaal bestuur? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
 
Een bedrijf beginnen in Duitsland? Verhuizen naar Spanje? Of studeren in Italië? Zorg er samen met ons voor dat elke burger of elk bedrijf gemakkelijk de juiste informatie vindt en dit overal in Europa dankzij de Single Digital Gateway.
 
De Single Digital Gateway is een Europese verordening die alle bestuursniveaus van de lidstaten verplicht om vanaf december 2022 bepaalde informatie in het Engels aan te bieden. Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen helpen de lokale besturen om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren. Word expert in één van onze thematische werkgroepen of test onze nieuwe module in het Loket voor Lokale Besturen.
 
Meer info? Lees meer over de SDG voor lokale besturen.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Algemene vergadering Burgerzaken Vlaanderen


Alle leden van de vzw Burgerzaken Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd op de digitale algemene vergadering van onze vereniging, die doorgaat op dinsdag 17 december 2022 om 14.00 u. en gecombineerd wordt met een kleine infosessie over de statistiek-tool van de DABS. De leden kregen via mail een uitnodiging en inschrijvingsformulier bezorgd. Inlichtingen over het lidmaatschap kan je steeds krijgen via mail.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 

 

Beroepsuitwisseling


Het Instituut voor de Gerechtelijke opleiding organiseert op donderdag-voormiddag 9 juni in Brussel een beroepsuitwisseling tussen vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, de griffies en de magistratuur enerzijds en de ambtenaren van de burgerlijke stand anderzijds. De bedoeling is aan de hand van concrete praktijkgerichte cases ervaring uit te wisselen tussen de gerechtelijke wereld en de burgerlijke stand. Geïnteresseerden die wensen deel te nemen kunnen contact opnemen via mail.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


De hervorming van de burgerlijke stand en zijn internationale aspecten 


De ADDE organiseert op donderdag 19 mei 2022 een studiedag over de hervorming van de burgerlijke stand en de impact hiervan op buitenlandse akten en beslissingen, de creatie van de centrale dienst burgerlijke stand en de nieuwe methoden van verbetering en wijziging van akten. Het programma en de link naar het inschrijvingsformulier vind je hier. Opgelet Nederlandstalige deelnemers moeten er zich er van bewust zijn dat dit een studiedag is die uitsluitend in het Frans plaatsvindt, wat uiteraard de materie niet minder interessant maakt!
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 
 

Vacature


Stad Aalst heeft volgende vacature voor:
Een expert burgerzaken. Solliciteren kan tot en met 15 mei 2022. 
Alle informatie over de sollicitatie, voorwaarden en jobomschrijving vind je hier

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 
 

Opleidingen - Basisopleiding Belgische Nationaliteit op 9 en 17 juni 2022   
(Laatste plaatsen) 


Wat?
Alles wat je moet weten over Belgische nationaliteit: toekenning - verkrijging - wetgeving en praktijk. Deze volledige basisopleiding gaat in op de verschillende aspecten van het Belgische nationaliteitsrecht. We behandelen zowel aspecten van toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen als de verkrijging  van de Belgische nationaliteit. We helpen je een weg te vinden in het kluwen van wetgeving, procedures en documenten en nemen ruim de tijd om je via verschillende casussen en voorbeelden vertrouwd te maken met de praktijk zodat je de burger beter kan begeleiden

Voor wie?
Voor alle medewerkers burgerzaken die werken in steden en gemeenten met verschillende nationaliteiten. Als medewerker van de dienst Burgerzaken heb je nood aan een duidelijke wetgeving. Die vind je in het wetboek van de Belgische nationaliteit. Het is niet echter niet altijd even gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen de bepalingen van het wetboek enerzijds en de praktijktoepassing anderzijds. We combineren beiden in deze basisopleiding
 
Lesgever
Christoph Cuypers, Burgerlijke Stand stad Leuven, actief binnen VLAVABBS vzw en EVS

Wanneer?
Interactieve online modules op donderdag 9 juni 2022 van 9:00 tot 16:00 uur en vrijdag 17 juni van 9:00 tot 12:00 uur.

Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 195 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 234 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp