Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 04/22 - 11 maart 2022 - Tijdelijke bescherming Oekraïners


Beste collega's en partners

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
 • Tijdelijke bescherming Oekraïners
 • Corona-maatregelen opgeheven
 • EU-vertaalhulp blanco uittreksel strafregister beschikbaar
 • Middag van het recht

Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma voor de volgende weken.
Inschrijven voor onze opleidingen kan via deze link
 • Huwelijk en samenwoning op 21 en 23 maart 2022 
 • Basis DABS op 24 maart 2022 
 • Basisopleiding Burgerlijke Stand op 21, 25 en 28 april 2022
 • Basis Rijksregister op 26 april (!) en 10 mei 2022
 • Begraafplaatsen Wetgeving op 5 mei 2022
 • Begraafplaatsen Praktijk op 5 mei 2022
 • DABS problemen oplossen met persoonsgegevens op 12 mei 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

Momenteel zijn de meeste corona-maatregelen opgeheven. We blijven op onze speciale pagina met maatregelen de laatste informatie meegeven.  

 

 


Tijdelijke bescherming Oekraïners


De oorlog in Oekraïne zorgt voor de ontheemding van grote groepen van de Oekraïense bevolking. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie voerden daarom op basis van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG een statuut van tijdelijke bescherming in.
 
Sinds 7 maart 2022 kunnen de ontheemden (Oekraïense onderdanen die in Oekraïne wonen, onderdanen van derde landen of staatlozen die internationale bescherming genieten in Oekraïne en hun familieleden) zich met hun identiteitsdocumenten aanbieden in het registratiecentrum dat werd geopend in de Waterloolaan 121 te 1000 Brussel om er tijdelijke bescherming aan te vragen. Er wordt verwacht dat deze registratie binnenkort op de Heizel doorgaat.
 
Voor de diensten burgerzaken is het belangrijk de huidige en nog te verschijnen informatie van overheidswege goed in te gaten te blijven houden:
 • de website gemcom van de DVZ over het aanvragen van het nieuwe statuut, de aflevering van het attest van tijdelijke bescherming waarmee men zich naar de gemeente moet begeven en het afleveren van de bijlage 15 en de A-kaart met geldigheidsduur van 1 jaar
 • de instructies van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (momenteel de Omzendbrief van 9 maart 2022) die vooral belangrijk voor de aspecten van de inschrijving in het vreemdelingenregister op datum van het attest van tijdelijke bescherming, de woonstcontrole, het belang van het opvolgen van adreswijzigingen en hoe de registers worden bijgewerkt (gezinsbinding in een gastgezin, IT202 en IT205).
 
Burgerzaken Vlaanderen stelt bijkomend deze kleine
leidraad in de vorm van een eenvoudig stappenplan ter beschikking. Het is een handig overzicht dat kan helpen om de Oekraïners die zich aanbieden aan de loketten, hun familieleden in België of ook potentiële gastgezinnen reeds de nodige basisinformatie te bezorgen inclusief linken naar andere websites.  

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen
 

 

Corona-maatregelen opgeheven


Sinds 7 maart 2022 (KB 5 maart 2022) verlopen loketwerking en burgerlijke huwelijken zonder enige corona-beperking. De mondmaskerplicht in de publiek toegankelijke ruimten van openbare gebouwen werd afgeschaft. De noodzaak tot goede ventilatie blijft wel bestaan. Tot en met 30 april blijft ook de corona-regeling inzake de beëdigde geneesheren bij crematie nog behouden.
 

Meer informatie vindt u op de speciale corona-pagina op burgerzaken.vlaanderen
 


EU-vertaalhulp blanco uittreksel strafregister beschikbaar


Het centraal strafregister heeft in hun toepassing de EU-vertaalhulp van het blanco uittreksel van het strafregister ter beschikking gesteld. Dit is een werklastvermindering voor de gemeenten die de vertaalhulp dus niet meer zelf zal moeten aanmaken, net zoals dat reeds voor geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten het geval is waarvan de vertaalhulpen door de DABS worden gegenereerd.
 
De EU-vertaalhulp van het uittreksel strafregister kan enkel worden aangemaakt en afgeleverd indien het voor gebruik binnen de EU is bestemd (behalve binnen België) zelf. Daartoe dient de taal en de EU-lidstaat van bestemming te worden aangeduid. De burger dient er om te verzoeken en hij of zij moet over de Belgische nationaliteit beschikken (deze regel geldt enkel voor een uittreksel strafregister en niet voor de andere EU-vertaalhulpen). Het kan tot slot enkel gaan om een blanco uittreksel. Indien niet-blanco kan geen EU-vertaalhulp worden afgeleverd en kan de betrokkene zich tot een (beëdigd) vertaler wenden.
 
Meer informatie over de EU-vertaalhulpen vind u in het nieuwsbericht over de Openbare Documentenverordening

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Middag van het Recht


Het directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie organiseert gedurende het academisch jaar 2021-2022 een nieuw reeks van vier middagen van het recht, gericht op het grote publiek (zowel juristen als niet-juristen). De bedoeling is om specialisten – intern en extern aan het directoraat-generaal – de gelegenheid te bieden om een debat te voeren over actuele thema’s.
 
U vindt hier het programma van dit nieuwe seizoen 2021-2022. De derde middag van het recht vindt plaats op 25 maart 2022 en heeft als thema “Voor de beschermde persoon: hoe een kwaliteitsvolle begeleiding garanderen?”. Deze lezing is in het Frans en zal online plaatsvinden van 12u30 tot 14u. Inschrijven kan via deze link.

U vindt dit bericht ook op
burgerzaken.vlaanderen
 


Opleidingen NIEUW - Huwelijk en wettelijke samenwoning: het proces doorgelicht

 

Wat?

Deze cursus gaat dieper in op huwelijken en wettelijke samenwoningen. We lichten in eerste instantie het proces huwelijken volledig door. Welke stappen dient u als medewerker van de dienst burgerzaken te ondernemen wanneer een koppel zich aanbiedt voor een huwelijksaanvraag? We gaan hierbij ook dieper in op de problematiek van de schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken. Helaas blijft ook niet elk huwelijk duren, dus ook beëindiging van het huwelijk door echtscheiding komt aan bod. Nadien gaan we hetzelfde doen voor het proces wettelijke samenwoning.
Het is een zeer praktijkgerichte cursus, waarbij we aan de hand van o.a. concrete praktijkvoorbeelden, modellen, huishoudelijke reglementen en retributiereglementen je een inzicht wensen te geven in alle mogelijke aspecten van het proces huwelijken en wettelijke samenwoningen.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor dossiers huwelijken en wettelijke samenwoningen en bent u beginnend op de dienst burgerzaken of heeft u al enkele maanden ervaring, dan is deze cursus op uw maat gemaakt.
 
Lesgevers

Ingrid De Belser, Diensthoofd Burgerzaken/Sociaal huis en Juridische Ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw.

Wanneer?
Interactieve online module op maandag 21 en woensdag 23 maart 2022: 9u00-12u00
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze linkOpleidingen - DABS problemen oplossen met persoonsgegevens op 12 mei 2022

 

 Wat?
Noodzakelijke opleiding voor alle medewerkers die problemen met persoonsgegevens in de DABS dienen op te lossen. In deze opleiding gaan we aan de slag met de wettelijke en technische tools waarover we beschikken om problemen met persoonsgegevens in de DABS op te lossen. De opleiding overloopt aan de hand van de wetgeving en de ervaring uit de praktijk alle begrippen en kennis die je nodig hebt om deze problemen aan te pakken:

 • Migratie van akten
 • Materiële vergissing
 • Buitenlandse akten opmaken
 • Gewijzigde akte
 • Verbetering door familierechter
 • Wat doet de helpdesk?
 • Praktische tips en best-practices

We bekijken alle mogelijkheden en werken aan de hand van cases en oefeningen.

Voor wie?
Voor alle medewerkers met genoeg basiskennis van de DABS en de burgerlijke stand in het algemeen om deze problemen te kunnen aanpakken. Dat betekent dat je weet wat een akte, een gewijzigde akte, een melding,… is.
De opleiding ‘Basis DABS' (Databank aken burgerlijke stand) is een goede inleiding tot deze opleiding.

Lesgevers

Maurice Goffart, expert stad Antwerpen, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw, nauw betrokken bij de ontwikkeling en invoering van de DABS.

Wanneer?
Zelfstudiemateriaal beschikbaar vanaf 1 april 2022. 
Interactieve modules op 12 mei 2022 van 9:00 tot 16:00 uur
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link
 
 Opleidingen - Basis Rijksregister op 26 april en 10 mei 2022


Wat?
Een introductie in de materie van het Rijksregister voor de diensten burgerzaken. Tijdens deze opleiding wordt er uitgelegd hoe je het rijksregister als informatiebron kan lezen en gebruiken. Daarnaast leer je hoe je zelf op een correcte manier een persoonsdossier aanmaakt in het rijksregister en hoe je de meest voorkomende informatietypes invoert en aanpast.
Aan de hand van casussen uit de praktijk, wordt de leerstof dan verder in de praktijk omgezet.

Voor wie?
Het rijksregister is de basis voor de hele werking binnen burgerzaken. Een correcte registratie van de verschillende informatietypes is dan ook essentieel om op verder te kunnen bouwen. Voor alle (beginnende) medewerkers die met het rijksregister werken. 
 
Lesgevers
Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw 

Wanneer?
Live modules op dinsdag 26 april en dinsdag 10 mei 2022, telkens van 9:00 tot 12:00. Het zelfstudiemateriaal wordt op voorhand beschikbaar gesteld. 
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp