Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 05/22 - 25 maart 2022 - Tijdelijke bescherming Oekraïners


Beste collega's en partners

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
 • Tijdelijke bescherming Oekraïners
 • EVS congres
 • IGO-opleiding nationaliteit
 • Nieuwe adviezen nationaliteit
 • Vacatures stad Gent en gemeente Dilbeek

Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma voor de volgende weken.
Inschrijven voor onze opleidingen kan via deze link
 • Basisopleiding Burgerlijke Stand op 21, 25 en 28 april 2022
 • Basis Rijksregister op 26 april en 10 mei 2022
 • Focus op overlijdens op 3 mei 2022 (NIEUW)
 • Begraafplaatsen Wetgeving op 5 mei 2022
 • Begraafplaatsen Praktijk op 5 mei 2022
 • DABS problemen oplossen met persoonsgegevens op 12 mei 2022
 • Basisopleiding Belgische nationaliteit op 9 en 17 juni 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

Informatie over de tijdelijke bescherming van Oekraïners en onze korte leidraad, vind je op onze pagina. 

 

 


Tijdelijke bescherming Oekraïners


Het nieuwsbericht over Oekraïne en de korte leidraad van Burgerzaken Vlaanderen werden regelmatig aangepast aan de zich wijzigende actualiteit. We zullen dat ook in de komende periode blijven doen.
 
Er werd bovendien een link naar Prado toegevoegd. Prado, of het Europees online register van authentieke reis- en identiteitsdocumenten, bevat een sectie over Oekraïne. Prado is uiteraard eveneens bruikbaar voor het checken van reis- en identiteitsdocumenten uit andere landen.

U vindt deze informatie ook op burgerzaken.vlaanderen.

 


EVS-congres


Voor de eerste keer in drie jaar is het opnieuw mogelijk om een EVS-congres te organiseren. Onze Europese vereniging voor ambtenaren van de burgerlijke stand komt samen in Bratislava op 26 en 27 mei 2022.
 
De recente gebeurtenissen in Oekraïne beklemtonen eens te meer de waarde van het Europese project, waar de EVS als kleine vereniging wil toe bijdragen door ambtenaren burgerzaken uit heel Europa bij mekaar te brengen, kennis en ervaringen uit te wisselen en veel van mekaar te leren.

“United in diversity – Multilingual forms and their use in the European Union” vormt het centrale thema dit jaar. U vindt hier de linken naar het programma en het inschrijvingsformulier. Voor meer informatie en om in te schrijven kan u contact nemen via mail.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 


IGO-Opleiding nationaliteit


Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) organiseert een nieuwe opleiding over het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Het gaat niet om een vorming over de basiskennis van de Belgische nationaliteit. Veeleer wordt ingezoomd op struikelblokken in de wet die in de praktijk tot uiteenlopende toepassingen en beslissingen leiden.
 
Na elke uiteenzetting is er tijd voor vragen, discussie en uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten, parketjuristen en referendarissen, beambten en ambtenaren van de burgerlijke stand, parketsecretarissen en griffiers of personeel van de dienst Naturalisatie.
 
Deze vorming gaat door op vrijdag 29 april 2022 van 9.00 tot 17.00 u. in het IGO te Brussel. Het gedetailleerd programma vind je hier. Inschrijven kan via www.igo-ifj.be.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 


Nieuwe adviezen nationaliteit


Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:
 • De toepassing van de Overeenkomst van Parijs inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit. Burgerzaken Vlaanderen merkt op dat de hier voorgeschreven gegevensuitwisseling in de praktijk niet meer toegepast wordt.
 • De datum van de toekenning van de Belgische nationaliteit nadat een geboorteakte met twee Belgische mannen als juridische ouders door het hof van beroep werd erkend.
 • De toepassing van artikel 12 WBN (toekenning van de Belgische nationaliteit door gezamenlijk effect aan een minderjarige wiens ouder of adoptant Belg wordt) in het geval dat de minderjarige erkend wordt na het Belg worden van de erkenner en dus de voorwaarde van het ouderlijk gezag op het moment van Belg worden niet is vervuld.
De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 
 

Vacatures


Gemeente Dilbeek zoekt een administratieve medewerker burgerzaken en
een  coördinator begraafplaatsen.
Alle informatie vind je onder bovenstaande linken.
Solliciteren kan tot en met 18 april 2022.
 
Stad Gent zoekt deskundigen burgerzaken.
 • een deskundige burgerzaken die de meer complexe en inhoudelijke vragen rond een bepaalde materie (bevolking, migratie, burgerlijke stand) behandelt.
 • een deskundige bij Infopunt Migratie. 
Solliciteren kan tot en met 11 april 2022.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 
 

Deze nieuwsbrief


Net een nieuwe collega of nieuwe leidinggevende bij jou op burgerzaken, die nog niet bekend is met Burgerzaken Vlaanderen en onze nieuwsbrief. Stel hen dan op de hoogte! Aanmelden op de nieuwsbrief is heel eenvoudig en kan op burgerzaken.vlaanderen.
 


Opleidingen (NIEUW) - Focus op overlijdens op 3 mei 2022


Wat?
We herhalen de basisregels voor een aangifte van overlijden en focussen nadien op de bijzondere situaties. Wat indien familie een repatriëring wenst naar het buitenland? Wat als er sprake is van een verdacht overlijden? Wat in het geval van een thuisbewaring? Asverstrooiing, begraving op privé domein? Wat bij een overlijden in het buitenland? Wanneer maak je wel/niet van de buitenlandse overlijdensakte een akte op in DABS?
Doelstelling: Verdieping aangifte overlijdens: Bijzonderheden bij aangifte overlijdens. Benodigdheden documenten. Repatriëring naar het buitenland, verdachte overlijdens.
Versterken van de juridische weerbaarheid aan het loket ten opzichte van derden
Zelfstandig beslissingen leren nemen in complexere dossiers.

Voor wie?
Medewerkers dienst burgerlijke stand met een basiskennis DABS.

 
Lesgever
Heidi De Laat, burgerlijke stand stad Dendermonde.


Wanneer?
Interactieve online module op
dinsdag 3 mei 2022 van 9:00 tot 12:00 uur.
Cursisten krijgen de mogelijkheid om probleemdossiers in groep te bespreken.

Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen Begraafplaatsen Wetgeving op 5 mei 2022 (VM)


Wat?
In deze opleiding krijg je een overzicht van de bepalingen van het decreet en de wetgeving. Om de begraafplaats goed te kunnen organiseren en beheren, moet je steunen op een degelijke reglementering.


Lesgever 
Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw.


Wanneer?
Interactieve online module op donderdag 5 mei 2022, van 9:00 tot 12:00 uur


Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen Begraafplaatsen Praktijk op 5 mei 2022 (NM)


Wat?
In deze opleiding zetten we de wetgeving en reglementering om in de praktijk en bestuderen we de procedures. Opleiding: interactieve online module van een halve dag.


Lesgever
Martine Verbeek, medewerker gemeente Zwijndrecht, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw.

Wanneer?
Interactieve online module op donderdag 5 mei 2022, van 13:30 tot 16:30 uur

Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 Opleidingen - DABS problemen oplossen met persoonsgegevens op 12 mei 2022

 
Wat?
Noodzakelijke opleiding voor alle medewerkers die problemen met persoonsgegevens in de DABS dienen op te lossen. In deze opleiding gaan we aan de slag met de wettelijke en technische tools waarover we beschikken om problemen met persoonsgegevens in de DABS op te lossen. De opleiding overloopt aan de hand van de wetgeving en de ervaring uit de praktijk alle begrippen en kennis die je nodig hebt om deze problemen aan te pakken:

 • Migratie van akten
 • Materiële vergissing
 • Buitenlandse akten opmaken
 • Gewijzigde akte
 • Verbetering door familierechter
 • Wat doet de helpdesk?
 • Praktische tips en best-practices

We bekijken alle mogelijkheden en werken aan de hand van cases en oefeningen.

Voor wie?
Voor alle medewerkers met genoeg basiskennis van de DABS en de burgerlijke stand in het algemeen om deze problemen te kunnen aanpakken. Dat betekent dat je weet wat een akte, een gewijzigde akte, een melding,… is. De opleiding ‘Basis DABS' (Databank aken burgerlijke stand) is een goede inleiding tot deze opleiding.

Lesgevers
Maurice Goffart, expert stad Antwerpen, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw, nauw betrokken bij de ontwikkeling en invoering van de DABS.

Wanneer?
Interactieve modules op 12 mei 2022 van 9:00 tot 16:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link
 
 Opleidingen - Basis Rijksregister op 26 april en 10 mei 2022


Wat?
Een introductie in de materie van het Rijksregister voor de diensten burgerzaken. Tijdens deze opleiding wordt er uitgelegd hoe je het rijksregister als informatiebron kan lezen en gebruiken. Daarnaast leer je hoe je zelf op een correcte manier een persoonsdossier aanmaakt in het rijksregister en hoe je de meest voorkomende informatietypes invoert en aanpast.
Aan de hand van casussen uit de praktijk, wordt de leerstof dan verder in de praktijk omgezet.

Voor wie?
Het rijksregister is de basis voor de hele werking binnen burgerzaken. Een correcte registratie van de verschillende informatietypes is dan ook essentieel om op verder te kunnen bouwen. Voor alle (beginnende) medewerkers die met het rijksregister werken. 
 
Lesgevers
Rowena Staelens, expert burgerzaken stad Aalst en bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw 

Wanneer?
Live modules op dinsdag 26 april en dinsdag 10 mei 2022, telkens van 9:00 tot 12:00. 
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp