Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 10/22 - 23 juni 2022 - Laatste mogelijkheid inschrijven infosessie CIEC-34


Beste collega's en partners

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
 • Laatste mogelijkheid inschrijven infosessie CIEC-34 (27 juni 2022)
 • Gratis online deelname “Identities on the move”
 • Infosessies Single Digital Gateway
 • Verkiezingen 2024
 • BeSt-Address – 2e etappe
 • Save the date congres Burgerzaken Vlaanderen 11 en 12 oktober 2022
Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma. Inschrijven kan via deze link
 • Schijnrelaties en schijnerkenningen op 12 en 15 september 2022
 • Internationaal Privaatrecht voor gemeenteambtenaren op 6 en 20 oktober 2022
 • Infosessie CIEC-34 op 27 juni 2022. Inschrijven via deze link
 
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.
 


Laatste mogelijkheid inschrijven infosessie CIEC-34

Burgerzaken Vlaanderen organiseert voor de leden op maandag 27 juni om 14u00 uitsluitend online een infosessie over de nieuwe uittreksels en breder over het gebruik van Belgische akten in het buitenland.

In deze infosessie focussen we eerst op de nieuwe meertalige internationale uittreksels. Er wordt ook nagegaan in welke omstandigheden de oude meertalige internationale uittreksels nog noodzakelijk zijn. Bovendien behandelen we het afleveren van de meertalige standaardformulieren van de Openbare Documentenverordening en bekijken we de regels voor het bekomen van de legalisatie of Apostille op afschriften en uittreksel van Belgische akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland.

Inschrijven kan via deze link.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.Gratis online deelname: "Identities on the move"

Op 23 en 24 juni 2022 gaat de slotconferentie door van het project “DXB – Identities on the move – Documents cross border”. Dit project, gefinancierd door de Europese Commissie en waaraan ook onze Europese vereniging EVS meewerkt, wil bijdragen aan kennisopbouw en bewustwording rond de Openbare Documentenverordening (Verordening (EU) 2016/1191) die de Apostille afschafte en meertalige standaardformulieren invoerde.

Via live stream kan gratis de conferentie gevolgd worden die doorgaat in Castel San Pietro Terme bij Bologna. Registreren kan via volgende link 

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.
 Infosessies Single Digital Gateway

 
De Single Digital Gateway is een Europese verordening die alle bestuursniveaus van de lidstaten verplicht om vanaf december 2022 bepaalde informatie in het Engels aan te bieden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen helpen de lokale besturen om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren. Word expert in één van onze thematische werkgroepen of test onze nieuwe module in het Loket voor Lokale Besturen. Meer weten? Schrijf je in voor 1 van de 7 infosessies.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 

 

Verkiezingen 2024


2024 belooft een verkiezingsjaar te worden met tal van wijzigingen. Zo wordt op Vlaams niveau, voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, gewerkt aan de afschaffing van de opkomstplicht.
 
Op federaal niveau heeft op 19 mei 2022 de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om de kiesleeftijd bij de Europese verkiezingen te verlagen naar 16 jaar (wanneer ze hiervoor inschrijven). De wet moet uiteraard nog in het Staatsblad worden gepubliceerd, maar zal heel wat praktische gevolgen hebben.
 
Er geldt slechts een mogelijkheid tot inschrijving. Jongeren moeten zich bij de gemeente inschrijven om te kunnen stemmen bij de Europese verkiezingen. Eenmaal ze zijn ingeschreven, is stemmen verplicht. Omdat deze wet pas op 1 mei 2023 zal in werking treden, is het niet mogelijk dat een jongere zich vóór deze datum inschrijft.
 
De diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (meer bepaald de Algemene Directies Identiteit en Burgerzaken en Digitale Innovatie en Oplossingen) werken momenteel aan de uitvoering van de nodige wijzigingen in de IT 130, 131 en 132 om de registratie van jongeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement mogelijk te maken. Deze diensten voorzien ook de ontwikkeling van een online applicatie waarmee jonge kiezers hun aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Europese verkiezingen digitaal (aan hun gemeentebestuur) kunnen bezorgen, zodat ze niet fysiek naar het gemeentebestuur moeten gaan.
 
Met dezelfde applicatie kunnen meerderjarige Europese burgers online een aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de Europese verkiezingen indienen, en kunnen meerderjarige Europese en niet-Europese burgers online een aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen indienen.
 
Meer informatie over de procedures voor de inschrijving als kiezer (zowel voor de Europese verkiezingen als voor de gemeenteraadsverkiezingen) en over deze online toepassing zal in het voorjaar van 2023 aan de gemeenten worden bezorgd.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.

 


BeST-Address - 2de etappe

Na de 1e etappe, publiceerde het Rijksregister op 2 mei 2022 een nieuwe omzendbrief over de implementatie van BeSt-Address, de nieuwe structuur voor adressen in het Rijksregister die de link maakt met de authentieke bron voor adressen (in Vlaanderen het Adressenregister, in opvolging van het CRAB).

De operaties worden toegelicht die voorzien worden in de tweede etappe van de integratie van het formaat BeSt-Addres in de nieuwe structuur voor het registreren van het adres in het Rijksregister. Het gaat om:

 • het aanleveren van het nieuwe vertaalbestand van de adressen van de gemeentelijke bestanden (via de softwarefirma’s) met de graad van overeenstemming (mapping) tussen de BeSt-adressen en deze in het Rijksregister; tot dit geen 100% bedraagt wordt verder gewerkt met het oude adresformaat . In de volgende 3e etappe zullen de verschillen tussen het Adressenregister en het Rijksregister moeten worden weggewerkt, daarover wordt nog gecommuniceerd
 • het beheer van de levenscyclus van de adressen: wanneer de 100% match is bereikt, moet de gemeente de twee types (Rijksregister en BeSt) van adressen en straten samen parallel beheren en dit totdat ook alle gebruikers/afnemers van het Rijksregister het BeSt-formaat kunnen verwerken.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen.
 Save the date 


Het jaarlijkse congres van Burgerzaken Vlaanderen zal dit jaar doorgaan op 11 en 12 oktober 2022 in Sint-Niklaas. Noteer alvast de datum. Meer info volgt.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 

 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp