Copy
View this email in your browser

Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand vzw


Nieuwsbrief 17/21 - 28 juni 2021 - Coronamaatregelen. Start inschrijvingen opleidingen.Beste collega's 

De nieuwe inschrijvingen voor onze opleidingen zijn gestart. Een overzicht van de opleidingen vind je in deze nieuwsbrief en op onze website. Inschrijven kan via deze link

De afwijking inzake het verplichte tweede advies van een beëdigde geneesheer in geval van crematie wordt onder de corona maatregelen verlengd tot 15 oktober 2021. Uittreksels uit het Centraal Strafregister bevatten sinds 22 juni een geavanceerde elektronische handtekening. Verder herinneren we onze leden graag aan de enquête van het Rijksregister. Corona maatregelen


Op vrijdag 25 juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om de afwijking inzake het verplichte tweede advies van de beëdigde geneesheer in geval van crematie te verlengen. De vorige verlenging (Besluit van 27 maart 2020) gold tot 30 juni 2021.
 
Hoewel het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en het sterftecijfer op dit moment dalen, is de coronapandemie nog niet voorbij en blijft de maximale en prioritaire inzet van geneesheren nodig. Daarom wordt de afwijking op het decreet over de begraafplaatsen en de lijkbezorging verlengd van 1 juli 2021 tot 15 oktober 2021.
Concreet betekent dit dat bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer wegvalt als:

 • het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest
 • OF het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.

Het MB 23 juni 2021 laat voortaan 200 personen toe voor huwelijken “binnen” en 400 voor huwelijken “buiten”. Kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand worden niet meegeteld. Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van minstens acht personen moet worden gegarandeerd. Mondmaskers en handhygiëne blijven verplicht.
 

U vindt meer info op de speciale corona-pagina op burgerzaken.vlaanderen.
 Nieuwe uittreksels uit het strafregister


De uittreksels uit het Centraal Strafregister bevatten vanaf 22 juni 2021 (16:00u) een geavanceerde elektronische handtekening. Het gaat om een elektronisch zegel van de dienst Centraal Strafregister dat aan het PDF-bestand van het uittreksel wordt toegevoegd. In het document zal de melding ‘elektronisch ondertekend door’ staan en zal een logo worden weergegeven dat de handtekening vertegenwoordigt.
 
De elektronische handtekening garandeert de authenticiteit van de elektronisch afgeleverde uittreksels uit het strafregister. Wanneer het uittreksel wordt afgedrukt, is het geen elektronisch uittreksel meer en heeft de elektronische handtekening geen juridische waarde meer. Ook wanneer het elektronisch uittreksel wordt gewijzigd, is de elektronische handtekening niet meer geldig en heeft het document geen juridische waarde meer.
 
Een aanzienlijk voordeel is dat de elektronische handtekening van het Centraal Strafregister zal worden erkend door het ‘eLegalization’-systeem. Bij een elektronisch verzoek om legalisatie moet de gemeente dus geen ondertekenaar meer kiezen, maar enkel het documenttype ‘uittreksel uit het strafregister’ selecteren. De elektronische versie van het uittreksel moet vervolgens in eLegalization worden ingevoegd. De procedure komt dus overeen met die voor de documenten van de DABS.
 
Gevolgen van deze wijziging:

 • Voor de gemeenten die de uittreksels elektronisch afleveren:
  • De elektronische uittreksels kunnen niet meer worden gewijzigd door derde partijen;
  • De kader voorbehouden voor de gemeenten om de stempel en handtekening van de burgemeester of de gemeentelijke ambtenaar aan te brengen, vervalt;
  • De gemeentelijke ambtenaren dienen geen stempel, datum en handtekening meer aan te brengen op de elektronisch afgeleverde uittreksels;
  • De QR-code blijft zichtbaar op de uittreksels uit het strafregister. Ter herinnering : de QR-code laat de eindbestemmeling van het uittreksel toe om de oorspronkelijke PDF te downloaden teneinde de authenticiteit te controleren. De aldus gedownloade PDF’s zijn identiek aan de afgeleverde exemplaren en zijn bijgevolg eveneens elektronisch ondertekend.
    
 • Voor de gemeenten die de uittreksels op papier afleveren:
  • De kader voorbehouden voor de gemeenten om de stempel en handtekening van de burgemeester of de gemeentelijke ambtenaar aan te brengen vervalt;
  • De gemeentelijke ambtenaren dienen nog steeds de stempel, datum en handtekening – bij voorkeur onderaan het uittreksel – aan te brengen op de op papier afgeleverde uittreksels (tot de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren waarin de verplichting een handtekening, datum en stempel van het gemeentebestuur aan te brengen zal worden geschrapt; dit besluit wordt voorbereid);
  • De QR-code blijft zichtbaar op de uittreksels uit het strafregister. Ter herinnering : de QR-code laat de eindbestemmeling van het uittreksel toe om de oorspronkelijke PDF te downloaden teneinde de authenticiteit te controleren. De aldus gedownloade PDF’s zijn identiek aan de afgeleverde exemplaren en zijn bijgevolg eveneens elektronisch ondertekend en als elektronisch document dus wel geldig. 

Gelieve te noteren dat ingevolgde de release van 15.6.2021 een oude URL teneinde toegang te krijgen tot de applicatie niet meer geldig is. Indien u problemen ondervindt om toegang te krijgen tot de applicatie dient u uw bookmarks met deze URL te wijzigen: https://access.eservices.just.fgov.be/cjcs-cg
 
U vindt dit bericht ook op onze website burgerzaken.vlaanderen

 


 

Herinnering enquête Rijksregister 


Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van belangrijke genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Ook de ontsluiting van deze bronnen door diverse vrijwilligersprojecten kadert in onze ambitie om het onderzoek naar familiegeschiedenis zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van het voorjaar komt er overigens een volledig vernieuwde genealogische website online.
 
De versoepeling van de raadpleegbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand (wet van 21 december 2018) brengt een en ander in een stroomversnelling. Ondertussen is er ook het Koninklijk Besluit dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79).
 
In het kader van de optimalisering van de dienstverlening is het belangrijk:
(1) dat het Rijksarchief en de diensten van de Burgerlijke Stand in onderling overleg bekijken waar de grootste noden liggen op het vlak van digitalisering en
(2) dat zij op een efficiënte manier naar elkaar doorverwijzen.
 
In dat kader heeft het Rijksarchief een enquête georganiseerd en verzamelt de gegevens in samenwerking met VLAVABBS. Het Rijksarchief en VLAVABBS roepen iedereen op om die korte enquête in te vullen met de gegevens per gemeente (niet per deelgemeente maar voor het geheel van de registers van hoofdgemeenten en deelgemeenten samen).
 
De enquête vindt u hier. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
 
U vindt dit bericht ook op onze website burgerzaken.vlaanderen


 Opleidingsaanbod september 2021-januari 2022 
 
Na de zomer bieden we opnieuw een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Tot december organiseren we deze opleidingen online, nadien vullen we het online aanbod aan met traditionele opleidingen.
 
NIEUW - Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk. Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de Federale Centrale Autoriteit en AgII. Daarnaast bieden we ook basisopleidingen aan voor Bevolking, Burgerlijke stand en Nationaliteit.
 
In het aanbod zitten verder een aantal kortere opleidingen op introductie- of verdiepingsniveau: Basis Rijksregister - Basis DABS - Introductie in Burgerzaken - Begraafplaatsen Wetgeving - Begraafplaatsen Praktijk - Belgisch naamrecht - Identiteits- en domiciliefraude - DABS problemen met persoonsgegevens oplossen - Schijnrelaties/Schijnerkenningen.
Deze opleidingen bestaan uit één of meerdere interactieve online modules eventueel aangevuld met een documentatie- of zelfstudiepakket. Uiteraard krijg je bij elke opleiding een basisdocumentatie.

Data van de informatiesessies voor leden n.a.v. nieuwe wet- of regelgeving worden later bekend gemaakt. Ons tweedaags congres zal plaatsvinden op 5 en 6 oktober 2021 in hotel Serwir Sint-Niklaas.
 


Inschrijvingen 

Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven voor de online opleidingen kan via deze link.  
Tot 14 dagen voor de opleiding kan je gratis annuleren.
Van 13 tot 7 dagen voor de opleiding bedraagt de annulatiekost 50%.
Bij annulering binnen de 7 dagen voor de opleiding ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Opgelet: inschrijvingen gebeuren op persoonlijke naam. Documentatie en linken voor deelname kunnen niet worden gedeeld of doorgegeven aan derden.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 Copyright © 2021 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp