Copy
View this email in your browser

Vlavabbs vzw wordt Burgerzaken Vlaanderen                       


Nieuwsbrief 20/21 - 27 september 2021 - Laatste inschrijvingen congres 5-6 oktober 

Beste collega's 

Volgende week vindt ons congres plaats op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas.
In deze nieuwsbrief en op onze site vind je alle praktische en inhoudelijke informatie voor beide dagen en ook de partners die je op onze beursvloer kan ontmoeten. 
Inschrijven kan nog vandaag en morgen via dit formulier

Intussen kan je natuurlijk ook verder inschrijven voor ons opleidingsprogramma via deze link
  • In oktober staan op het programma: DABS Problemen oplossen, Basisopleiding Bevolking en de Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren die werd ontwikkeld i.s.m. Federale centrale autoriteit en AgII. 
  • In november bieden we o.a. een Basisopleiding Burgerlijke Stand aan, Basis Rijksregister, Nationaliteit Verkrijging, Identiteits- en domiciliefraude.

Verder in deze nieuwsbrief:
  • Vacature administratief medewerker burgerzaken bij de gemeente Evergem
  • Webinars Marokkaans en Turks familierecht van de Universiteit Maastricht
  • Webinar 'Behoud door ontwikkeling' van het Platform Funerair Erfgoed
  • Gewijzigde wetgeving verloren of gevonden voorwerpen en
  • Afwijkingen van het verplichte advies van de tweede arts bij crematie (tot en met 15 oktober)
Alle informatie is ook te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.


Praktische informatie congres 2021 

Ons tweedaags congres vindt plaats op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2021
in Sint-Niklaas, Hotel Serwir 

Inschrijven
kan nog tot morgen voor dag 1, dag 2 of voor beide dagen al dan niet met een diner op dag 1. Ga naar het inschrijvingsformulier.  

Programma
Het volledige programma is te vinden op onze website 

Kostprijs deelname
1 DAG
€ 120 p.p. (vrijgesteld van BTW)  voor VLAVABBS-leden of hun plaatsvervanger
€ 120 p.p. excl. 21% BTW (€ 145,20 p.p. incl. BTW) voor niet-VLAVABBS-leden
1 DAG + avondprogramma/dinner op dag 1
€ 190 p.p. (vrijgesteld van BTW)  voor VLAVABBS-leden of hun plaatsvervanger
€ 190 p.p. excl. 21% BTW (€ 229,90 p.p. incl. BTW) voor niet-VLAVABBS-leden
BEIDE DAGEN
€ 220 p.p. (vrijgesteld van BTW)  voor VLAVABBS-leden of hun plaatsvervanger
€ 220 p.p. excl. 21% BTW (€ 266,20 p.p. incl. BTW) voor niet-VLAVABBS-leden
BEIDE DAGEN + avondprogramma/dinner op dag 1
€ 290 p.p. (vrijgesteld van BTW)  voor VLAVABBS-leden of hun plaatsvervanger
€ 290 p.p. excl. 21% BTW (€ 350,90 p.p. incl. BTW) voor niet-VLAVABBS-leden

Het aantal plaatsen is beperkt. Uw inschrijving wordt chronologisch verwerkt en is pas definitief nadat u onze bevestiging ontvangt. Gratis annuleren is slechts mogelijk tot 27 september 2021.
Daarna sluiten de inschrijvingen af. 

Covid richtlijnen
We zijn blij onze leden na lange tijd opnieuw te kunnen ontvangen. Uiteraard willen we dat graag zo veilig mogelijk doen. We werken conform de geldende corona richtlijnen en doen ook beroep op de verantwoordelijkheidszin van alle collega's. Voor ieders veiligheid, beperken we het aantal deelnemers tot 230 per dag en werken we met parallelle workshops. We zetten maximaal in op verluchting en ventilatie en raden aan een mondmasker te gebruiken wanneer afstand houden niet mogelijk is. Bij het buffet met self-service wordt bijzondere aandacht besteed aan handhygiëne. We voorzien voldoende ruimte om de maaltijden eventueel ook zittend te gebruiken en het aantal deelnemers te verspreiden over de verschillende ruimtes. 
Het Hotel Serwir volgt strikt de maatregelen en staat mee in voor de veiligheid en gezondheid van de gasten. Een overzicht van de huidige maatregelen vind je op hun website

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 


Congres 5-6 oktober 2021
Ontmoet onze partners op de beursvloer 
 

Naar goede gewoonte is er ruimte voor ontmoetingen met collega's en het kennismaken met de innovatieve oplossingen van onze partners en standhouders op de beursvloer. 
   


Geen verklaring beëdigde geneesheren


Tot en met 15 oktober 2021 kan er nog worden afgeweken van het verplichte advies van de tweede arts ingeval van crematie:

  • als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;
  • als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.

 
De Vlaamse overheid laat ons weten dat de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen de noodzaak tot het verlengen van de afwijkingsregeling na 15 oktober 2021 wegneemt.
 
Naar aanleiding van de opmaak van een conceptnota rond een actualisatie van de regelgeving van begraafplaatsen en lijkbezorging die in het najaar aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd, is er wel reeds met verschillende actoren overleg gepleegd over de zin en onzin van het verplichte advies van de tweede beëdigde geneesheer. Het uitgangspunt voor de Vlaamse overheid is een zo eenvoudig mogelijke procedure, maar met een duidelijke vaststelling van wat de werkelijke doodsoorzaak was.

 
U vindt dit bericht ook op de speciale coronapagina op onze website burgerzaken.vlaanderen

 Wetgeving verloren of gevonden voorwerpen aangepast


Voor het afhandelen van verloren en achtergelaten voorwerpen baseerden gemeenten zich op wetten van 1975 en 1983. Vanaf 1 september wijzigde de regelgeving. De wetgever paste hiervoor het Burgerlijk Wetboek aan.
 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeenten de procedure over verloren en gevonden voorwerpen moeten herzien en ze eventueel het (politie)reglement dienen aan te passen. De nieuwe regeling legt het kader en de termijnen vast. De algemeen gekende en toegepaste termijn van zes maanden waarna de gemeente in het bezit kwam van het voorwerp en kon overgaan tot verkoop ervan wordt minder evident en is aan voorwaarden gebonden waarbij de gemeente meer rekening moet houden met de rechten van de eigenaar.
 
De verdere praktische organisatie van de procedure mogen de gemeenten zelf bepalen, zoals bijvoorbeeld het recupereren van kosten van bewaring. Meer informatie vindt u op de website van de VVSG.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Webinar “Behoud door ontwikkeling” (Platform Funerair Erfgoed)


Op woensdag 6 oktober wordt het webinar “Behoud door ontwikkeling” van het (Nederlandse) Platform Funerair Erfgoed gegeven.
 
Tijdens dit webinar zijn er voorbeelden te zien hoeveel meer betekenis een begraafplaats heeft dan alleen maar een plek voor de doden. Begraafplaatsen hebben ook een grote belevingswaarde, bijvoorbeeld als park waar je kunt zitten of – op passende wijze – activiteiten ontplooien.
 
Het “verhaal” dat begraafplaatsen vertellen, kunnen we meer gebruiken, bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden. Die economische waarde wordt door beleidsmakers nog maar zelden voldoende ingeschat, zeker wanneer gekeken wordt naar de rol van deze dodenakkers als het gaat om biodiversiteitsbevordering en klimaatadaptatie.
 
Aanmelden kan via de website van cultureel erfgoed.
 
U vindt dit bericht ook op
burgerzaken.vlaanderen
 


Webinars Marokkaans en Turks familierecht


De Universiteit Maastricht organiseert twee webinars over Marokkaans respectievelijk Turks (familie)recht bij situaties van achterlating en huwelijksdwang. De webinars vinden plaats op dinsdagmiddag 2 november 2021 en worden aangeboden door de Universiteit Maastricht.
 
Nog steeds zijn er vrouwen en kinderen in Nederland en België die door hun echtgenoot of ouders worden meegenomen naar het buitenland en daar tegen hun wil verblijven. Paspoort en verblijfspapieren worden afgenomen, zodat zij niet zelfstandig kunnen terugkeren naar Nederland of België. Ook komt het voor dat jongeren in het land van herkomst worden gedwongen tot het aangaan van een huwelijk. Bij de voorbereiding van het terughalen van deze vrouwen, kinderen en jongeren is het van belang om kennis te hebben van de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Deze biedt namelijk inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden om de terugkeer daadwerkelijk te realiseren. Voor casemanagers, juristen en maatschappelijke professionals die bij de terugkeer betrokken zijn en ook voor (potentiële) slachtoffers van achterlating en huwelijksdwang, is kennis van de buitenlandse wetgeving daarom van groot belang.
 
Voor meer informatie en registratie, kan u terecht op de website van de Universiteit Maastricht.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Vacature gemeente Evergem


De gemeente Evergem zoekt een administratief medewerker burgerzaken (voltijds, contract onbepaalde duur). Meer info via deze link.

 
 

Advertentie  

 Copyright © 2021 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp