Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 24/21 - 26 november 2021 - Burgerzaken Vlaanderen 


Beste collega's en partners


De corona-pandemie blijft ons werk en ons leven beïnvloeden. We vullen de speciale pagina met maatregelen aan telkens als er nieuws is met impact op burgerzaken. Momenteel geldt de mondmaskerplicht in de publiek toegankelijke ruimten van openbare gebouwen (balies, wachtzalen, trouwzaal, enz.). Bijkomend is het Covid Save Ticket verplicht bij burgerlijke huwelijken met meer dan 50 personen. Social distancing blijft burgerlijke huwelijken aanbevolen, maar niet verplicht. 
Onze vereniging heeft op vraag van meerdere besturen Vlaanderen gevraagd of de huidige omstandigheden geen terugkeer naar het uitzonderingsregime voor de beëdigde geneesheren bij crematie noodzakelijk maken.


Blijf gezond!

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
  • Werkprocessen burgerzaken
  • EVS conferentie call for paper en save the date
  • Nieuwe BELPAS in aantocht
  • Openingsuren superspoedprocedure paspoorten uitgebreid
  • Studie vrij verkeer

Intussen zetten we ook ons opleidingsprogramma online verder. Inschrijven kan via deze link

Voor volgende opleidingen zijn er nog plaatsen beschikbaar:
  • Belgische Nationaliteit Toekenning op 7 december van 9:00 tot 12:00 uur
  • Schijnrelaties en schijnerkenningen op 8 en 9 december van 9:00 tot 12:00 uur 
  • Belgisch naamrecht - Vaststelling van naam op 11 januari 2022 van 9:00 tot 12:00
  • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 3, 10, 17 en 24 februari 2022
Alle informatie en het opleidingsoverzicht is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.
 

 


Werkprocessen burgerzaken


VLAVABBS, ondertussen Burgerzaken Vlaanderen, stelt sinds enkele jaren werkprocessen burgerzaken ter beschikking in samenwerking met Sensus. Deze processen zijn verhuisd. De nieuwe link om toegang te krijgen vindt u hier. In de komende periode worden de bestaande processen geactualiseerd en up-to-date gebracht. Er wordt achter de schermen ook gewerkt om de ontbrekende processen bv. bij bevolking of vreemdelingen aan te maken en ter beschikking te stellen. Collega’s die hier wensen aan mee te werken, kunnen steeds contact opnemen.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen
 


EVS conferentie - Call for papers en save the date


Op 23 en 24 juni 2022 vindt in de academie van onze Italiaanse collega’s van Anusca in Castel-San-Pietro-Terme (bij Bologna) de slotconferentie plaats van het project “Identities on the move”, waarin ook onze Europese vereniging EVS betrokken is. Het project bestudeert de inhoud en de toepassing van Verordening EU 2016/1191 ter promotie van de vrije circulatie van openbare documenten binnen de EU. De conferentie zou in het bijzonder ook ambtenaren van de burgerlijke stand, dus de praktijk, willen betrekken, vandaar de call for papes en save the date voor de geïnteresseerden. Meer info op de website van het project.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Nieuwe Belpas in aantocht3.895.000. Dat is het aantal paspoortaanvragen wereldwijd met BELPAS behandeld door Belgische gemeenten, ambassades en consulaten sinds zijn lancering einde 2012. Omdat BELPAS stilaan veroudert, werd om veiligheidsredenen overgeschakeld naar een nieuwe technologie. De ontwikkeling van deze nieuwe BELPAS is bijna beëindigd: voor het einde van dit jaar zal deze toepassing waarmee de gemeenten quasi dagelijks werken een make-over hebben gekregen. Een make-over die niet zozeer het uitzicht dan wel de basis van BELPAS betreft.
 
Die nieuwe BELPAS zal in het eerste trimester van 2022 bij de gemeenten worden geïnstalleerd. Op dat moment zullen de gemeenten uitgebreidere informatie krijgen, met de noodzakelijke instructies voor de installatie van de nieuwe versie.
 
Als u vragen over BELPAS heeft, kan u de website belpas.diplomatie.belgium.be raadplegen. Log u in met de naam van uw gemeente en de NIS-code van uw gemeente als wachtwoord. Of u kan FOD Buitenlandse Zaken contacteren via e-mail.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Openingsuren superspoedprocedure paspoorten uitgebreidVanaf 2 november 2021 is het gemeenschappelijk loket binnenlandse/buitenlandse zaken superspoedprocedure identiteitskaarten en paspoorten, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, op werkdagen voor paspoortaanvragen opnieuw open tot 19u45. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om een paspoort de dag van aanvraag al te verkrijgen.
 
Een overzicht van procedures en termijnen vindt u op burgerzaken.vlaanderen

 
 

Studie vrij verkeerOp 10 december 2021 van 9.00 tot 13.00 u. stelt Myria de studie “loket vrij verkeer” voor (Résidence Palace Brussel of online). Deze studie, waaraan ook verschillende gemeenten meewerkten, gaat over de inschrijvingsmodaliteiten voor EU-werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en hun familieleden in België inclusief een vergelijkende analyse. Inschrijven kan via deze link tot 30 november.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 

 

Opleiding "Schijnrelaties en schijnerkenningen" 8 en 9 december 2021


De strijd tegen fraude en misbruiken beheerst al een tijdje het internationaal familierecht. In 1999 werd een wettelijke definitie van het begrip schijnhuwelijk ingevoerd, om de misbruiken van het instituut huwelijken tegen te gaan, in 2013 volgde een verdere verstrenging door de strafbaarstelling van schijnhuwelijken, maar tevens werd er ook een definitie van schijnwettelijke samenwoning opgenomen in het burgerlijk wetboek en als sluitstuk 1 april 2018 de inwerkingtreding van de wet schijnerkenningen. Het betreft een evolutie van steeds strengere maatregelen om het misbruik van familierechtelijke instituten om verblijfs- en nationaliteitsrechtelijke redenen te bestrijden. De strijd beperkt zich hierbij echter niet tot het Belgisch grondgebied, ook huwelijken en erkenningen in het buitenland worden in het vizier genomen.
 
Wat?
Hoewel de verschillende wetgevingen gekenmerkt worden door heel wat knip- en plakwerk, is er één constante, namelijk de actieve rol die is weggelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar hoe dient de ambtenaar van de burgerlijke stand invulling te geven aan deze rol?  In deze cursus gaan we op een heel praktijkgerichte wijze kijken naar de verschillende wetgevingen. Aan de hand van voorbeelden en modellen gaan we de wetgeving toelichten en verduidelijken, zodat u perfect weet welke stappen u kunt ondernemen. Op het einde van de cursus is het de bedoeling dat u voor uzelf een stappenplan kunt uitwerken en gemotiveerde beslissingen kunt nemen, om de strijd tegen schijnhuwelijken, schijnwettelijke samenwoningen en schijnerkenningen optimaal te kunnen voeren.
 
Voor wie?
Bent u verantwoordelijk voor dossiers huwelijken, wettelijke samenwoningen en erkenningen en heeft u al enkele maanden ervaring, dan is deze cursus op uw maat gemaakt.
 
Lesgever
Ingrid De Belser, Diensthoofd Burgerzaken/Juridische Ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van VLAVABBS vzw
 
Wanneer?
De opleiding omvat twee modules van een halve dag.
Woensdag 8 en donderdag 9 december 2021 telkens van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor VLAVABBS-leden uit gemeenten: € 145 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 175 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan nog via het inschrijvingsformulier op deze link

 


 

Opleiding "Belgische nationaliteit - toekenning (minderjarigen)" 7 december 2021


Wat?
Deze cursus gaat specifiek in op de toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen. We loodsen je als ervaren gids langs de valkuilen en uitdagingen bij de verschillende procedures van toekenning.
 
Voor wie?
Wanneer je werkt in een gemeente met meerdere nationaliteiten is het Wetboek van de Belgische nationaliteit geen nobele onbekende. We verwachten dat je het verschil kent tussen een toekenning en een verkrijging.

Lesgever
Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Vlavabbs/Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS.
 
Wanneer?
Interactieve online opleidingsmodule van een halve dag.

Dinsdag 7 december 2021 van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor VLAVABBS-leden uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan nog via het inschrijvingsformulier op deze link


 Copyright © 2021 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp