Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 09/22 - 3 juni 2022 - infosessie CIEC-34


Beste collega's en partners

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
  • Nieuwe internationale uittreksels 
  • Identities on the move
  • Omzendbrief huwelijksboekjes
  • Aanpassing registratie geslacht in het Rijksregister
  • Congres 11-12 oktober 2022 - Save the date  
Een greep uit het aanbod van ons opleidingsprogramma voor de volgende maanden. Inschrijven kan via deze link
  • Basisopleiding Belgische nationaliteit op 9 en 17 juni 2022 (Laatste plaatsen)
  • Schijnrelaties en schijnerkenningen op 12 en 15 september 2022
  • Internationaal Privaatrecht voor gemeenteambtenaren op 6 en 20 oktober 2022
  • Infosessie CIEC-34 op 27 juni 2022. Inschrijven via deze link
 
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.
 


Nieuwe internationale uittreksels - Infosessie CIEC-34


Op 1 juli 2022 treedt de Overeenkomst nr. 34 van de Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand (ICBS) inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van akten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014 eindelijk in werking. Op termijn is het de bedoeling dat deze Overeenkomst de bestaande Overeenkomst nr. 16 betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976 vervangt.
 
In tegenstelling tot de oude meertalige internationale uittreksels van CIEC-Conventie nr. 16, maakt de nieuwe CIEC-Overeenkomst nr. 34 het voortaan immers mogelijk om gelijkgeslachtelijke huwelijken, meemoederschap en erkenningen te verwerken.

Burgerzaken Vlaanderen organiseert voor de leden op maandag 27 juni om 14.00 u. een infosessie over de nieuwe uittreksels en breder over het gebruik van Belgische akten in het buitenland.
 
In deze infosessie focussen we eerst op de nieuwe meertalige internationale uittreksels. Er wordt ook nagegaan in welke omstandigheden de oude meertalige internationale uittreksels nog noodzakelijk zijn. Bovendien behandelen we  het afleveren van de meertalige standaardformulieren van de Openbare Documentenverordening en bekijken we de regels voor het bekomen van de legalisatie of Apostille op afschriften en uittreksel van Belgische akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland.
 
Alle informatie op onze website.
Inschrijven kan via deze link.

 


Identities on the move


Op 23 en 24 juni 2022 vindt in de hoofdzetel van onze Italiaanse collega’s de slotconferentie van het project “DXB – Identities on the move – Documents cross border” plaats. Dit project, gefinancierd door de Europese Commissie en waaraan ook onze Europese vereniging EVS meewerkt, wil bijdragen aan de kennisopbouw en het bewustzijn over de Openbare Documentenverordening (Verordening (EU) 2016/1191) die de Apostille afschafte en meertalige standaardformulieren invoerde.
 
De sterktes en de uitdagingen in verband met de toepassing van de Verordening staan op de conferentie centraal. Zowel wetenschappers als ambtenaren nemen deel het event, waarop ook een commentaar, handboek en comparatieve studie over de toepassing van de Verordening worden voorgesteld. Deelnemen kan ter plaatse in Castel-San-Pietro Term (Bologna) of via live stream. Alle inlichtingen vind je op de website Identities on the move.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Omzendbrief huwelijksboekjes

 
Op 1 juni 2022 verscheen in het Staatsblad de Omzendbrief van 6 mei 2022 over de aflevering van het huwelijksboekje. Omdat de gegevens opgenomen in het huwelijksboekje (over het huwelijk, de afstamming, adoptie, inschrijving bevolkingsregister, vaccinaties en dergelijke) terug te vinden zijn in andere authentieke bronnen zoals het Rijksregister of de DABS, waar ze bovendien worden geactualiseerd, is het nut en het belang van het huwelijksboekje verdwenen. Het huwelijksboekje heeft hierdoor dus geen enkele juridische waarde meer.
 
De afgifte van het huwelijksboekje is bijgevolg niet wettelijk verplicht. Dit belet niet dat de gemeenten nog steeds huwelijksboekjes kunnen afleveren. Het staat iedere gemeente vrij om een praktische invulling te geven aan de huwelijksceremonie, al dan niet met afgifte van een huwelijksboekje. Het huwelijksboekje heeft nog een louter ceremoniële waarde. Het blijft mogelijk vermeldingen als de gegevens van de huwelijksakte, de gegevens van het religieuze huwelijk, de oorspronkelijke en geadopteerde afstammelingen van de echtgenoten of het Rijksregisternummer erin te vermelden, echter zonder juridische waarde. Alle oude omzendbrieven in verband met de huwelijksboekjes worden opgeheven.
 
U vindt dit bericht ook op
burgerzaken.vlaanderen
 

 

Aanpassing registratie geslacht in het Rijksregister


Op 2 mei 2022 actualiseerde het Rijksregister de onderrichtingen over de aanpassing van de registratie van het geslacht in het IT 004. Na het opstellen van een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht, wordt het oude dossier van de betrokkene in het Rijksregister geannuleerd en een nieuw dossier gecollecteerd met een nieuw Rijksregisternummer. Alle informatiegegevens uit het oude dossier moeten vervolgens worden overgenomen in het nieuwe dossier.
 
Er is geen terugwerkende kracht van de aanpassing van de registratie van het geslacht:
- de oorspronkelijke afstamming blijft behouden;
- in de dossiers van de ex-echtgenoot of ex-wettelijk samenwonende blijft het oude rijksregisternummer bewaard.
 
Er moet op gelet worden dat de personen die geen actieve band hebben met de transgender persoon enkel het oude rijksregisternummer blijven zien in de historiek van het dossier. Alle dossiers die een actieve band met de transgender bevatten, dienen het nieuwe rijksregisternummer te vermelden.
 
De gedetailleerde onderrichtingen, die zeker moeten geraadpleegd worden wanneer een dergelijk dossier moet worden behandeld, zijn terug te vinden op de website van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (doorklikken op het IT 004).
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


Save the date 


Het jaarlijkse congres van Burgerzaken Vlaanderen zal dit jaar doorgaan op 11 en 12 oktober 2022 in Sint-Niklaas. Noteer alvast de datum. Meer info volgt.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 

 

Opleidingen - Basisopleiding Belgische Nationaliteit op 9 en 17 juni 2022   
(Laatste plaatsen) 


Wat?
Alles wat je moet weten over Belgische nationaliteit: toekenning - verkrijging - wetgeving en praktijk. Deze volledige basisopleiding gaat in op de verschillende aspecten van het Belgische nationaliteitsrecht. We behandelen zowel aspecten van toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarigen als de verkrijging  van de Belgische nationaliteit. We helpen je een weg te vinden in het kluwen van wetgeving, procedures en documenten en nemen ruim de tijd om je via verschillende casussen en voorbeelden vertrouwd te maken met de praktijk zodat je de burger beter kan begeleiden

Voor wie?
Voor alle medewerkers burgerzaken die werken in steden en gemeenten met verschillende nationaliteiten. Als medewerker van de dienst Burgerzaken heb je nood aan een duidelijke wetgeving. Die vind je in het wetboek van de Belgische nationaliteit. Het is niet echter niet altijd even gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen de bepalingen van het wetboek enerzijds en de praktijktoepassing anderzijds. We combineren beiden in deze basisopleiding
 
Lesgever
Christoph Cuypers, Burgerlijke Stand stad Leuven, actief binnen VLAVABBS vzw en EVS

Wanneer?
Interactieve online modules op donderdag 9 juni 2022 van 9:00 tot 16:00 uur en vrijdag 17 juni van 9:00 tot 12:00 uur.

Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 195 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 234 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan via het inschrijvingsformulier op deze link

 


 Copyright © 2022 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp