Copy
View this email in your browser

Burgerzaken Vlaanderen vzw                       


Nieuwsbrief 26/21 - 27 december 2021 - Prettige feestdagen! 


Beste collega's en partners

We wensen iedereen mooie feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar!

In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: 
  • Van VLAVABBS naar Burgerzaken Vlaanderen
  • Advies nieuwe vormen van lijkbezorging
  • I en J kaarten
  • Eindejaar FOD Binnenlandse Zaken

Inschrijvingen voor ons opleidingsprogramma 2022 kan via deze link
Een greep uit het aanbod:
  • Belgisch naamrecht - Vaststelling van naam op 11 januari 2022 van 9:00 tot 12:00
  • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 3, 10, 17 en 24 februari 2022  (Wijziging: ook deze opleiding wordt ONLINE gegeven!)
  • Basisopleiding Bevolking op 15 en 22 maart 2022
  • Huwelijk en samenwoning op 21 en 23 maart 2022
Alle informatie is te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.

De corona-pandemie blijft ons werk en ons leven beïnvloeden. We vullen de speciale pagina met maatregelen aan telkens als er nieuws is met impact op burgerzaken. 

 


Van VLAVABBS naar Burgerzaken Vlaanderen


Op 4 november 2021 verscheen in het Staatsblad (bijlagen rechtspersonen) de eerder dit jaar goedgekeurde statutenwijziging van onze vereniging. Daarmee werd ook meteen onze nieuwe naam Burgerzaken Vlaanderen vzw en ons nieuwe adres officieel. De vereniging is voortaan officieel gevestigd in de Paul Lebrunstraat 16, 3000 Leuven. Mogen wij u vragen de naam en het adres van de vereniging ook in uw derdenbestanden (bv. bij de dienst financiën of de vormingsdienst) aan te passen. Dat vergemakkelijkt de administratie van facturen en bestelbonnen.

U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 
 

 

Advies nieuwe vormen van lijkbezorging


Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft een advies uitgewerkt over mogelijk nieuwe vormen van lijkbezorging.
 
Het Comité besluit dat humusatie in natuurlijke omstandigheden technisch en ethisch geen optie is. Er kan wel onderzocht worden in hoeverre het aanbieden van natuurbegraven zonder crematie aan de vraag naar humusatie in natuurlijke omstandigheden tegemoet zou kunnen komen.
 
Humusatie in gecontroleerde omstandigheden daarentegen is wel technisch uitvoerbaar, betaalbaar en doorstaat in belangrijke mate een toetsing met het ethisch kader. Wanneer deze technisch gecontroleerde humusatie breder op de markt zou komen, en ook aanvaard en gevraagd zou worden door mensen, is er op zich geen bezwaar om deze vorm toe te laten. Het Comité stelt echter vast dat de vraag naar humusatie er vandaag vooral een is naar natuurlijke humusatie en dat de humusatie in gecontroleerde omstandigheden niet aan die vraag voldoet.
 
Resomatie staat technologisch op punt en doorstaat de toetsing met het ethisch kader. Op verschillende punten, onder meer milieu-impact, steekt resomatie zelfs gunstig af tegenover crematie en begraven. Het Comité ziet geen bewaar om deze vorm in de toekomst toe te laten. De techniek kan naast crematie tegemoet komen aan de ruimteproblematiek die de klassieke begrafenismethode met zich meebrengt.
 
Cryomatie is nog in ontwikkeling. Het is een techniek die potentieel praktisch haalbaar is en de toetsing met het ethisch kader in principe zou moeten kunnen doorstaan. De techniek is op dit moment echter nog in experimentele fase en is onvoldoende klaar om op de markt gebracht te worden.
 
Meer info over de nieuwe vormen van lijkbezorging, het gebruikte ethische kader en de uitgebreide aanbevelingen van het Comité vind je in het volledige advies.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


I en J kaarten
 

In het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/66 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming werden er twee nieuwe verblijftitels gecreëerd. Het betreft de kaart “I. ICT” et de kaart “J. MOBILE ICT”.

Deze kaarten worden uitgereikt aan zeer specifieke derdelanders, namelijk ICT-ers (intra-corporate transfereers), die gedetacheerd worden naar België door hun buitenlands bedrijf. Ze zijn dus niet in loondienst van een Belgisch bedrijf, het in België gevestigde bedrijf maakt deel uit van of is verbonden met het buitenlandse bedrijf. De I-kaart is voor derdelanders waarvan het buitenlands bedrijf gevestigd is buiten de EU, de J-kaart voor een bedrijf binnen de EU.
 
De procedure verloopt op dezelfde manier als de procedure voor het aanvragen van een single permit, zodat de gemeente pas op het einde ervan tussenkomt. Als de derdelander zich aanbiedt met een bijlage 46, dan gaat de gemeente over tot de inschrijving van de burger of de verlenging van de I- of J-kaart. Als de burger nog moet ingeschreven worden, dan levert de gemeente een bijlage 49 af en start de woonstcontrole op. Na de positieve woonstcontrole kan de burger de I- of J-kaart komen aanvragen. Bij een verlenging, levert de gemeente een bijlage 49 af en vraagt meteen de I- of J-kaart aan.


Vanaf 16 december 2021 zal het in Belpic mogelijk zijn om deze nieuwe kaarten aan te vragen en te activeren. Deze twee nieuwe kaarten worden afgeleverd volgens de "nieuwe" layout van het uniforme Europees model voor verblijftitels van inwoners van derde landen dat in België op 11 oktober 2021 werd gelanceerd. Ook gelden dezelfde tarieven als voor de andere verblijftitels voor inwoners van derde landen. Verdere verduidelijking over deze nieuwe statuten vindt u in de nota van de Dienst Vreemdelingenzaken van 8 december ll. Op gemcom.
 
Indien u problemen ondervindt in Belpic bij het aanvragen van deze kaarten, neemt u best meteen contact op met de helpdesk. Voor inhoudelijke vragen over deze nieuwe verblijftitels kan u contact opnemen met de Dienst Vreemdelingenzaken.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen


 


Eindejaar FOD Binnenlandse ZakenDe loketten, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, zullen op vrijdag 31 december 2021 gesloten zijn vanaf 15u45.
 
De kaarten aangevraagd met gecentraliseerde levering zullen op die dag dus vóór 15u45 moeten afgehaald worden.
Voor de paspoorten in superdringende procedure = +4,5u, zal op deze vrijdag het volgende gelden:
  • aanvragen voor 11u00: de laatste paspoorten zullen ten laatste beschikbaar zijn vanaf 15u30. De burgers moeten zich dus vóór 15u45 aan onze loketten melden voor de aflevering
  • aanvragen na 11u00 : de paspoorten zullen vanaf 10u00 beschikbaar zijn op maandag 3 januari 2022.
Het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en –documenten vanaf 1 januari 2022 vindt u in deze twee nota's.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen
 


Opleidingen - Opleiding Belgisch Naamrecht op 11 januari 2022


Wat?
Deze cursus gaat dieper in op het huidige Belgische naamrecht. We leggen de focus op de vaststelling van de familienaam bij de aangifte van geboorte. Ook de verandering van de familienaam bij de opmaak van een postnatale erkenning leggen we onder de loep. We beginnen bij het Belgische naamrecht en eindigen bij de gevolgen van de recente wijziging inzake de rechtskeuze bij het vaststellen van de naam van een pasgeborene.
 
Voor wie?
Wanneer het opmaken van erkenningsakten tot je takenpakket behoort en zeker wanneer je werkt in een gemeente met een materniteit is deze cursus een must voor jou. We verwachten dat je enkele maanden ervaring hebt met het opstellen van erkenningsakten en/of geboorteakten. Dankzij deze cursus wordt je je eigen in-house expert Belgisch naamrecht. Hierdoor kan je je inwoners nog beter informeren.

Lesgever
Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS.
 
Wanneer?
Interactieve online opleidingsmodule van een halve dag.
Dinsdag 11 januari 2022 van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen uit gemeenten: € 98 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 118 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan nog via het inschrijvingsformulier op deze link

 


 

Opleidingen - Basisopleiding Burgerlijke Stand op 21, 25 en 28 april 2022


Burgerzaken Vlaanderen biedt een volledige basisopleiding burgerlijke stand aan voor (nieuwe) medewerkers van de dienst burgerlijke stand. 
 
Wat?
In vooraf opgenomen modules krijg je de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten van burgerlijke stand, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen,...
Nadien worden er drie interactieve online sessies voorzien met presentaties en praktijk waarin je ook vragen kan stellen en samen met de lesgever de leerstof te verwerken.

Voor wie?
Voor beginnende medewerkers van de dienst burgerlijke stand. Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Kortom, in een sneltreinvaart krijg je alle basiskennis en word je klaargestoomd om met vertrouwen je job uit te oefenen.
 
Lesgevers

Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw - Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS - Heidi De Laat, dienst burgerlijke stand stad Dendermonde. 

Wanneer?
Zelfstudiemateriaal beschikbaar vanaf 20 maart 2022. 
Drie interactieve modules op donderdag 21, maandag 25 en donderdag 28 april 2022, telkens van 9:00 tot 12:00 uur.
 
Kostprijs
Voor leden Burgerzaken Vlaanderen vzw uit gemeenten: € 330 p.p. (incl. BTW)
Voor niet-leden uit gemeenten: € 396 p.p. (incl. BTW)

Inschrijven
Kan nog via het inschrijvingsformulier op deze link


 Copyright © 2021 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp