Copy
View this email in your browser

Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand vzw


Nieuwsbrief 19/21 - 3 september 2021 Beste collega's 

We hopen dat iedereen een goede zomer had en klaar is voor het nieuwe werkjaar.

Er zijn intussen al heel wat collega's ingeschreven voor de nieuwe reeks opleidingen die vanaf volgende week starten. Alle informatie vind je op onze website en inschrijven kan via deze link

Ons jaarlijks congres zal plaatsvinden op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas. Volgende week starten hiervoor de inschrijvingen. 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de inwerkingtreding van de apostille in een aantal landen, individuele uittreksels van de Libanese burgerlijke staat, een 'zoekjaar' om werk te vinden voor niet-EU-studenten, het aangepaste KB nationaliteit en de mondmaskerplicht in het MB van 27 augustus jl. 

Alle informatie is ook te vinden op onze website burgerzaken.vlaanderen.
 
 Mondmaskerplicht burgerlijke huwelijken 


Het MB van 27 augustus 2021 schaft voor burgerlijke huwelijken de mondmaskerplicht, de verplichting tot social distancing en de andere maatregelen af, ongeacht het aantal aanwezigen. In de door de federale overheid verspreide FAQ blijft nochtans de mondmaskerplicht wel vermeld staan voor burgerlijke huwelijken. VLAVABBS ziet geen gronden in het MB daarvoor.  
Ook in andere voor het publiek toegankelijke gebouwen van de overheid is de mondmaskerplicht niet meer verplicht. 
VLAVABBS hoort dat sommige gemeenten via burgemeestersbesluit toch een mondmasker verplicht stellen, niet zelden met een uitzondering voor wanneer men zit, in gemeentehuizen en lokettenzalen. 
 
U vindt dit bericht ook op de speciale coronapagina op onze website burgerzaken.vlaanderen. Deze werd ook aangevuld met de verdere verlenging van de geldigheid van de voorlopige rijbewijzen en de vernieuwde richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

 KB nationaliteit aangepast


Op 1 september 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 30 augustus 2021 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 20212 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken.
 
Voortaan tellen de elektronische M-kaart en de elektronische M-kaart met vermelding duurzaam verblijf (voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de EU) mee voor het bepalen van het wettelijk verblijf in de zin van artikel 7bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en dit zowel voor het indienen van het verzoek of de verklaring als voor de voorafgaande periode.
 
De bijlage 56 (het attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord-verblijf) voor diegenen die een aanvraag hebben ingediend voor een status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord telt enkel mee voor de voorafgaande periode van wettelijk verblijf. Het kan niet gebruikt worden om het verzoek of de verklaring in te dienen.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 Een 'zoekjaar' voor niet-EU-studenten 


Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning als niet-EU-student en die in België afstudeert in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.
 
VLAVABBS denkt dat in studentensteden heel wat studenten van deze mogelijkheid zullen gebruik maken. Het zoekjaar zal ongetwijfeld ook een effect hebben op de onderzoeken naar schijnrelaties. In het verleden werd immers vastgesteld dat – in het bijzonder in deze periode van het jaar – derdelanders-studenten een aanvraag voor wettelijke samenwoning of huwelijk met hun partner indienden. Dit fenomeen zal nu wellicht afvlakken.
 
Uitgebreide informatie over het zoekjaar vind je op de website van DVZ en van AgII.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 Individuele uittreksels van de Libanese burgerlijke staat 
 
De FOD Buitenlandse Zaken laat ons weten dat zij een bericht ontvangen heeft van het Libanese Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten over de afgifte van individuele uittreksels van de burgerlijke staat van Libanese onderdanen.
 
Omwille van de onbeschikbaarheid van de hoeveelheid papier die nodig is voor de afgifte van de uittreksels, zijn alle diensten van burgerlijke stand die gelieerd zijn aan de Algemene Directie van het Libanese Ministerie van Buitenlandse Zaken en Gemeenten gehouden om de individuele uittreksels van burgerlijke staat afgegeven sinds 2017 opnieuw te certificeren na hun inhoud te zijn nagegaan op hun geldigheid. Die uittreksels worden vervolgens bestempeld met de volgende zin “werd tot op heden niet gewijzigd”.
 
Libanese staatsburgers kunnen zich dus aandienen met een “oud” afgeleverd uittreksel, maar opnieuw bestempeld.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen

 


 

Apostilles

 
Singapore (inwerkingtreding 16-9-2021), Jamaica (3-7-2021), Palau (23-6-2020), de Filipijnen (14-5-2019), Guyana (18-4-2019), Bolivia (7-5-2018), Tunesië (30-3-2018) en Guatemala (18-9-2017) traden in de recente periode toe tot het Apostilleverdrag.
 
België maakte echter bezwaar voor de toetreding van Tunesië. Dit houdt in dat voor Tunesische documenten de traditionele legalisatie op het Belgisch consulaat ter plaatse verplicht blijft. Voor de overige landen is er geen legalisatie door het Belgisch consulaat meer nodig, maar geldt de Apostille.
 
U vindt dit bericht ook op burgerzaken.vlaanderen
 


 

Advertentie 

 

 Copyright © 2021 Burgerzaken Vlaanderen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Burgerzaken Vlaanderen · Paul Lebrunstraat 16/1 · Leuven 3000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp