Copy
Update Regio Deal - juli 2021
Niet leesbaar? Bekijk online

Een jaar onderweg

Een jaar nadat Rijksoverheid, acht samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) en Gebiedscoöperatie Rivierenland de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten we een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden prachtige 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.  

Eerste voortgangsrapportage laat boost in samenwerking zien!

De ambitie van de Regio Deal is de brede welvaart in Rivierenland te verbeteren op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Door samenwerking van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers concreet vorm te geven, wil Regio Rivierenland een inclusieve, slimme en duurzame regio zijn en blijven.

31 projecten
In de samenwerking staan 31 verschillende projecten in vier programmalijnen centraal. In een eerste voortgangsrapportage zijn, een jaar na de ondertekening, de eerste resultaten per programmalijn onder elkaar gezet. En een aantal van de projecten is wat gedetailleerder beschreven.

Vliegwiel voor samenwerking
Gerdo van Grootheest is voorzitter van de stuurgroep Regio Deal. Hij vertelt dat nu, na een jaar, goed te zien is dat de samenwerking echt een boost krijgt: “Regio Deal is een vliegwiel voor het samenwerken aan verschillende maatschappelijke opgaven die er liggen in de regio. Dat is een uitdaging, dat zien we in alle regio’s, zeker in coronatijd, maar het werkt!” 
 
Meer informatie over de 31 projecten, de programmalijnen, de ambities en geldstromen van Regio Deal FruitDelta Rivierenland is te lezen in de voortgangsrapportage

17 september 2021: Regio Deal dag

Na de zomervakantie kunnen de Regio Deal partners en projecten elkaar hopelijk live ontmoeten. Reden om een eerste bijeenkomst op een bijzondere locatie voor te bereiden: Geofort Herwijnen, een van de 31 Regio Deal projecten. En mochten de dan geldende corona-maatregelen dat niet toelaten, dan wordt het een volwaardig online alternatief.

Op 17 september in de ochtend ontmoeten de partners van Regio Deal FruitDelta Rivierenland elkaar om samen een belangrijke stap te zetten in het toekomstbestendig organiseren van samenwerking in de regio. In de middag sluiten ook vertegenwoordigers van alle 31 projecten aan. In een meet & greet delen ze kennis, ervaring, vraag, aanbod, uitdagingen, kansen en inspiratie. In de middag zijn ook gemeenteraadsleden en andere relaties van Regio Deal van harte welkom. 

Wil je meer weten over de Regio Deal dag? Stuur een e-mail aan Regio Deal communicatieadviseur Koos de Bie.

Regio Deal projecten uitgelicht

Hub Rivierenland

Hub Rivierenland richt zich op het structureel verbinden van bedrijven in de regio met scholen, in het bijzonder in het vo en mbo, onder meer door verschillende activiteiten te organiseren voor docenten en leerlingen. Zo maken jongeren kennis met de toekomstmogelijkheden die onderwijs en bedrijfsleven in Rivierenland bieden. 

Projectleider Cecile van den Boogaard licht toe: "Er zijn zoveel mogelijkheden voor bedrijven om contact te leggen met jongeren in de regio. In het voorjaar hebben we veel activiteiten op touw kunnen zetten. Het was een raar schooljaar natuurlijk, maar toch hebben we van alles kunnen doen. In Battle of the boats bijvoorbeeld bouwden bedrijven samen met leerlingen boten, waarmee ze samen de strijd aan gingen. Een ander voorbeeld: bij ROC Rivor hebben we een HubKwartier ingericht, een fysieke locatie om studenten ook in corona-tijd ervaring op te laten doen, in echte praktijkopdrachten. Daar gaan we ook na de corona-periode mee door. Daarnaast werken we ook nauw samen met fruit tech campus. We hebben inmiddels bedrijfsbezoeken georganiseerd voor in totaal zo'n 300 leerlingen in de regio. Daar zijn we trots op, zeker als je bedenkt dat er door corona veel níet mogelijk was. Regio Deal heeft zeker bijgedragen aan mooie nieuwe samenwerkingen. Daar profiteren jongeren in Rivierenland van, maar zeker ook het bedrijfsleven."

Meer weten over Hub Rivierenland? Kijk op hubrivierenland.nl
Huisvesting arbeidsmigranten

In de Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland ontwikkelen Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio Rivierenland een regionaal werkende beheerorganisatie voor duurzame huisvesting van arbeidsmigranten. Beter voor arbeidsmigranten én beter voor starters en andere zoekenden op de woningmarkt.   

Kartrekker is wethouder Nees van Wolfswinkel van Neder-Betuwe. Aan Omroep Gelderland vertelde hij waar gemeenten mee kampen. "We hebben arbeidsmigranten hard nodig. In mijn regio wonen zo'n 15.000 arbeidsmigranten. Ze werken in logistiek, bouw en tuinbouw, laanboomteelt, bij eierverwerkers, sappenmakers en zijn goed voor veel geld in het laatje. Maar huisvesting blijft een probleem. Binnen onze regio zijn ook veel starters en anderen op zoek naar een huis. Maar starterswoningen werden weggekocht om te verhuren aan arbeidsmigranten. Dat verstoort de woningmarkt en daar zijn we iets aan gaan doen. Als je hard werkt, dan wil je een plek waar je thuis kunt komen. Daarom willen we arbeidsmigranten menswaardige huisvesting bieden. En dat zorgt ook voor perspectief voor starters en andere woningzoekenden." 

Op 16 juni 2021 had Regio Deal interdepartementaal overleg met de Rijksoverheid voor de programmalijn Inclusief. Een van de besproken onderwerpen was het draagvlak voor huisvesting van arbeidsmigranten. De Regio Deal contacten bij het Rijk bleken een mooi platform om met beleidsmakers van verschillende ministeries om te tafel te zitten en de problematiek van huisvesting te bespreken.

Het hele interview met wethouder Nees van Wolswinkel bij Omroep Gelderland is hier terug te zien.
Website
Email
LinkedIn
Copyright © 2021 FruitDelta Rivierenland, All rights reserved.

Over Regio Deal FruitDelta Rivierenland
In juli 2020 tekenden de Rijksoverheid, acht samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) en Gebiedscoöperatie Rivierenland de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, met als doel de ecologische, sociale en economische kracht van de regio te versterken. Neem voor meer informatie contact op. 

Hier kunt u voorkeuren wijzigen of uitschrijven voor de Updates van Regio Deal.