Copy
Nieuwsbrief Zomers Buiten
Nr. 3, december 2016
In deze nieuwsbrief:

Zomers Buiten zoekt voorzitter

In de ledenvergadering van april 2017 zal Petra Sliepenbeek terugtreden als voorzitter. Ze heeft deze functie dan 7 jaar met veel plezier bekleed maar zij vindt dat het tijd is dat een ander het stokje overneemt. We zijn daarom op zoek naar jou! Zou je voorzitter willen worden van Zomers Buiten, neem dan voor meer informatie uit de eerste hand contact op met Petra via voorzitter@zomers-buiten.nl

Nieuw vlot groot succes!

Het nieuwe vlot van Zomers Buiten was het eerste seizoen meteen een groot succes. Nadat het vorige vlot was gesneuveld, is na een lange zoektocht uiteindelijk bij de buren van GSN een nieuw vlot aangeschaft. Het vlot kan bij het winterwerk dienstdoen als werkvlot, zo wordt het door het jaar heen nuttig gebruikt!

Vergeet niet je lidmaatschap voor 2017 te regelen!

Het einde van het jaar nadert: ook het moment om even stil te staan bij het lidmaatschap van Zomers Buiten. En vooral de vraag of je ook volgend jaar nog lid wilt zijn. Mocht dit niet het geval zijn, zeg dan tijdig op! Anders ben je weer een heel jaar lid. We melden dit nog eens expliciet, om teleurstelling te voorkomen. Overigens blijven aanmelden en opzeggen jouw eigen verantwoordelijkheid.

Verder is 1 januari 2017 de peildatum voor het jeugd- en reguliere lidmaatschap. Mocht je in 2016 de leeftijd van 16, 21 of 65 jaar bereiken, dan val je in 2017 respectievelijk in de contributiecategorie 16-20 jaar, 21-65 jaar of 65+. Een opzegging of wijziging kun je doorgeven aan de ledenadministratie van Zomers Buiten via ledenadministratie@zomers-buiten.nl of via het postadres.

Winterwerk

Zoals jullie weten heeft Zomers Buiten momenteel geen terreincommissaris. Lastig, omdat deze het winterwerk normaliter coördineert. Nu is er vorig jaar onder leiding van Ad van den Berg en Jan Kempers al veel werk verzet, maar ook dit jaar is er genoeg te doen aan de plas. Het bestuur heeft daarom de volgende zaterdagen aangewezen voor winterwerk: 28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari 2017.

Voor deze weekeinden zoeken we nog werkbazen, die op de zaterdag aan de plas de werkzaamheden willen coördineren en algemeen aanspreekpunt zijn voor de leden die komen werken. Dat kunnen verschillende mensen zijn en dat kan bijvoorbeeld ook met twee mensen op een zaterdag. Het bestuur ondersteunt het winterwerk administratief (indelen en uitnodigen leden) en zorgt voor soep en broodjes. Help de vereniging en meldt je aan als werkbaas bij Bart Korff via bestuurslid@zomers-buiten.nl

5 april 2017: Algemene Ledenvergadering

Zomers Buiten houdt ieder jaar in het voorjaar haar ledenvergadering. Na deze een periode in zalencentrum 'De Brug' in Reeuwijk gehouden te hebben, kiest het bestuur nu voor een vergaderzaal in Gouda. We hopen en verwachten dat leden dan gemakkelijker de vergadering kunnen bijwonen. De ledenvergadering wordt op 5 april 2017 om 20.00 uur gehouden in De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS in Gouda.

Terreincommissaris en materiaalcommissaris: kom jij ZB helpen?

De vereniging mist momenteel een terreincommissaris en een materiaalcommissaris. Belangrijke mensen, want zij zorgen ervoor dat we met elkaar het terrein onderhouden en dat onze materialen in orde zijn. Samen met een enthousiaste club vrijwilligers zorgt de terreincommissaris voor het behoud van het verenigingsterrein, zodat we er straks met z'n allen weer heerlijk kunnen recreeren. De materiaalcommissaris houdt een scherp ook op onze spullen en zorgt er voor dat deze, waar nodig, een onderhoudsbeurt krijgen of vervangen worden.

Denk nu niet dat deze functies niets voor jou zijn; met een dosis gezond verstand en enthousiasme kunnen we je goed gebruiken voor één van de twee! Je maakt dan deel uit van een enthousiast bestuur, leert de vereniging en haar leden goed kennen en draagt bij aan het voortbestaan van Zomers Buiten.

Ben je geinteresseerd in één van deze functies, mail dan met voorzitter@zomers-buiten.nl
Ons e-mailadres is:
Zomers Buiten
Twaalfmorgen 7
Reeuwijk, Zuid Holland 2811NC
Netherlands

Add us to your address book


U kunt hier uw voorkeuren instellen of zich afmelden van deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp