Copy
Samen maken we de wereld mooier voor mens, dier én natuur
Bekijk deze e-mail op internet

Plenty Food Update

 
  • Wat te vieren! 
  • Nieuws over onze projecten
  • Draag ook bij aan de missie van Plenty Food

Wat te vieren! 

Laat ons beginnen met ons jubileum. In 2005 is onze prachtige stichting opgericht dus vieren we dit jaar alweer ons 15-jarig jubileum! In mei van dat jaar hebben Jeroen Koedam, Peter van der Eijnden en Dick Steensma (vlnr op de foto) Stichting Plenty Food opgericht met de gedachte dat met vegan idealen de wereld honger tot het verleden kan behoren terwijl  dierenwelzijn en milieu niet wordt geschaad. Zowel Jeroen als Dick zijn als bestuurlid nog steeds erg betrokken bij de stichting en ook Peter steunt met regelmaat ons werk. In die jaren hebben we dankzij onze donateurs al vele mooie projecten kunnen opzetten en hebben we in samenwerking met onze partners ter plaatse prachtige resultaten bereikt voor een mooiere en eerlijkere wereld. Binnenkort zullen we hier meer van melden en hoe we deze mooie mijlpaal met jullie willen vieren!
 

Nieuws over onze Projecten

Ook in 2020 steunt Plenty Food 4 plantaardige voedselprojecten. In Kenia en Haïti steunen we fruitboomprojecten waarbij arme families materiaal en training krijgen om hun eigen fruitteelt te ontwikkelen, in India en Oeganda steunen we moestuinprojecten.

Project in India

Mei 2018 zijn we gestart met het project ‘Plenty Vegetables for India’. In deze samenwerking met ARMDS een school voor gehandicapte kinderen en rehabilitatie voor vroegtijdige schoolverlaters heeft in het eerste jaar gezorgd voor een mooie moestuin en een mooie oogst. Door gebrek aan water was het echter niet mogelijk de gehele 2 hectare in gebruik te nemen. Afgelopen jaar is met steun van Plenty Food een irrigatiesysteem aangelegd (zie foto) waardoor het water efficiënter kan worden gebruikt terwijl het teeltareaal en de opbrengst aan groenten, bakbanaan en graan kon worden verdubbeld. Dit jaar willen we zorgen dat het irrigatiesysteem en de school door het plaatsen van zonnecollectoren voor het grootste deel over gaat op groene energie. Doordat dit ook de moestuin zal helpen zijn wij samen met de Sari Stichting en De Wilde Ganzen akkoord gegaan met de vraag van de school om dit project te ondersteunen. De Sari Stichting (http://stichtingsari.com/) is vanaf het begin van ons project in India onze waardevolle ogen en oren in het veld over de voortgang, dus wij kijken daarom ook erg uit naar deze nieuwe vorm van samenwerking.

Project in Oeganda

In Juni vorig jaar zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met St. Vianney Junior School met het project ‘Plenty Vegetables for Uganda’. Deze school geeft gratis onderwijs aan de meest arme families waarvan een groot deel bestaat uit Aidswezen. Met onze steun heeft de school een moestuin aangelegd naast de school. De groenten die hier vanaf komen zorgen voor een gezonde voeding voor de leerlingen en wordt gebruikt om les te geven en praktijkervaring  op te laten doen met groenteteelt. Zo wordt er veel gewerkt met het samen planten van verschillende groentes zoals maïs in combinatie met bonen, zoete aardappel (zie foto) of pompoen. Deze kunnen elkaar versterken en de opbrengsten verhogen.
In november heeft de school in samenwerking met buurtbewoners uit eigen kracht en middelen een diepe waterput gegraven die de school en de buurt jaarrond kan voorzien in de waterbehoefte. Plenty Food is gevraagd om steun te geven voor de aanschaf van een waterpomp. Dit hebben wij toegezegd en komende tijd zullen we volgen hoe deze pomp zowel de moestuin als de bewoners in de wijk helpt. 

Project in Haïti

Het project in Anse-a-Pitre ligt dicht bij de grens met de Dominicaanse Republiek en kent door armoede en corruptie nogal wat politieke spanningen. Door onze partner is daardoor een tijdelijke stop gezet op het ontvangen van internationale vrijwilligers. De afgelopen maanden hebben echter de vaste medewerkers en lokale vrijwilligers hun best gedaan de geplande fruitbomen bij arme families te planten voor ons project Plenty Fruit for Haiti. Ondanks dat het werk door een kleiner clubje mensen moest worden gedaan, is het werk met succes uitgevoerd, zijn er weer trainingen gegeven (zie foto) en groeien de fruitbomen erg goed! 

Project in Kenia

Sinds de start van ons project in het Samburu District van Kenia ‘Plenty Fruit Forest Kenya’ zijn al bijna 1300 fruitbomen geplant bij arme families. Zoals wij u meldde in de vorige nieuwsbrief was 2019 een zeer moeilijke start door het uitblijven van regens. Gelukkig is hierna de situatie erg verbeterd en hebben de verlate regens ervoor gezorgd dat de jonge fruitbomen zich goed hebben kunnen herstellen en de geplande fruitbomen voor dat jaar konden worden geplant. Naast het planten van fruitbomen heeft onze partner Sadhana Forest in Kenia op ons advies verschillende opvangbekkens aangelegd om langer gebruik te kunnen maken van de regens en erosie te voorkomen (zie foto's).

Draag ook bij aan de missie van Plenty Food:

 

Met een terugblik op 2019 is mondiaal geen twijfel meer mogelijk over de snelheid en de eerste gevolgen van klimaatverandering. De wereld staat in brand! Als we de natuur verliezen, verliezen wij onze toekomst.
Met onze projecten helpen we mee hier een halt toe te roepen!  Helpt u ook mee en steunt u onze prachtige stichting met wereldwijd plantaardige voedselhulp projecten?
 

Als donateur

Om ons werk te kunnen blijven doen zijn donateurs onmisbaar. Door uw steun kunnen we plantaardige voedselprojecten, zonder dierenleed, ondersteunen en voorlichting geven over de wereldvoedselproblematiek. Aanmelden als donateur van Plenty Food Nederland kan middels deze button.

Als vrijwilliger

Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Plenty Food Nederland? Dit kan met allerlei verschillende klussen. Van administratie tot het geven van voorlichting op markten en van het helpen met IT tot het organiseren van evenementen en het werven van fondsen.
Hartelijk dank voor het lezen van onze update. Stuur hem gerust door.
Share Share
Tweet Tweet
Plenty Food op Facebook Plenty Food op Facebook
Plenty Food op Twitter Plenty Food op Twitter
Onze website Onze website
Copyright © 2020 Plenty Food NL, Alle rechten voorbehouden.


afmelden van onze updates    update mijn gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp