Copy
View this email in your browser

Project Guisweg in Zaandijk
Welkom bij deze nieuwsbrief.
Wat vindt u van de fietsverbindingen, vaarroutes en het stationsplein?
Voor de aanpak van de kruising van de Guisweg met de Provincialeweg in Zaandijk zijn twee oplossingen mogelijk. Tijdens een online bijeenkomst in oktober 2020 hebben wij deze oplossingen laten zien. Op dit moment werken wij de twee oplossingen verder uit. Wij kunnen de hulp en input van omwonenden en betrokkenen bij de uitwerking goed gebruiken. Dit omdat u de omgeving goed kent. Tot en met 15 september is het mogelijk een vragenlijst over het project Guisweg in te vullen.

Mogelijke oplossingen onderzoeken wij verder
De komende maanden gaan we de effecten van de oplossingen op het milieu en de omgeving verder onderzoeken. Vervolgens vergelijken we de oplossingen met elkaar om te bepalen welke oplossing het meest geschikt is. Naar verwachting voeren wij één van de oplossingen in 2024 uit.

Wij hopen dat ook u de vragenlijst invult!


Namens het project,
Chris Engelsman, senior projectleider
De twee oplossingen in beeld
Vragenlijst
Woont u in de omgeving? Of bent u op een andere manier betrokken in het gebied? Dan kunt u de vragenlijst tot en met 15 september invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten maken we bekend via de website guisweg.zaanstad.nl en via deze digitale nieuwsbrief. Meedoen kan door te klikken op deze link.
 
Project Guisweg kan doorgaan -
na 
stikstofonderzoek
Het project Guisweg is na enige vertraging fase 2 ingegaan. Chris Engelsman, projectleider Guisweg, vertelt: ‘We zijn eindelijk met de tweede fase gestart. We hebben uitgezocht hoe het zit met stikstof en in hoeverre het project daardoor geraakt wordt. Het blijkt dat het project best veel impact heeft op de stikstofdepositie, maar dat als we daar op de juiste manier mee omgaan, het wel beheersbaar is. We kunnen dus verder en dat is goed nieuws!’
Lees meer
Lid worden van de Focusgroep 2?
Komend half jaar gaat de focusgroep tijdens drie bijeenkomsten nadenken over de oplossingen voor het project Guisweg. Deze groep bestaat uit bewoners en ondernemers uit de buurt. Inmiddels is een aantal deelnemers voor de focusgroep al geselecteerd, maar zoeken we nog er nog meer. Op deze manier kunt u ons laten weten wat u vindt! Deelnemers selecteren wij in het begin van september. Eind september vindt de eerste focusgroep bijeenkomst plaats. Inschrijven voor de focusgroep kan tot en met 15 september via deze link. Klik hier voor meer informatie over de focusgroep.
Hoe ziet de planning eruit?
Voorjaar 2021 - najaar 2021
Projectteam voert nader onderzoek naar de mogelijke oplossingen uit.

Voorjaar 2021 - medio 2022
Starten planstudie fase 2 en beoordelen en uitwerken van de mogelijke oplossingen.

Medio 2022 - eind 2022
Er is een voorlopige voorkeursoplossing, het zogenoemde voorkeursalternatief, die wordt vastgesteld door de bestuurders. U kunt hier als omgeving dan op reageren. 

Eind 2022 - begin 2023
Bestuurders stellen het definitieve voorkeursalternatief vast.

2023-2024
planuitwerking / bestemmingsplanprocedure.

2024
Starten met bouwen!
Heeft u verder nog vragen?
Dan kunt u contact met ons opnemen via guisweg@vervoerregio.nl.

Via deze weg houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws over het project.

<<E-mail>> Uitschrijven van deze mailing | Stuur deze email naar een vriend | Update contactgegevens

Vervoerregio Amsterdam
Postbus 626
Amsterdam, 1000 AP
Netherlands

Add us to your address book


Copyright (C) 2021 Vervoerregio Amsterdam All rights reserved.