Copy
51f1190d-d019-430d-b871-3ffabd03802e.png Lees deze nieuwsbrief online

1 OKTOBER 2018

691b7f32-2f64-4fdb-b372-8975578fd979.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
00269368-8c6d-40ad-957f-18fee3f3bb96.png Gebitsproblemen door behandeling
Ruim twee derde van de kankerpatiënten, die de vragenlijst invulden, ervaart mond- en of gebitsproblemen. Ze vermoeden dat dit door de behandeling tegen kanker komt. De helft zegt niet door een zorgverlener te zijn geïnformeerd over dit risico.
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png e11312c0-b13e-4d89-87d7-3d40249a8659.png c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
85% Van de patiënten zegt niet te zijn gewezen op de mogelijkheid tot vergoeding van extra tandartskosten bij gebitsproblemen na kanker. 
Door chemotherapie, bestraling of andere behandelvormen tegen kanker kan er schade aan tanden optreden. Ook kunnen mensen last krijgen van bloedend tandvlees en zweren in hun mond. Van de ondervraagden had 28% last van beide, kreeg 21% (blijvende) gebitsproblemen en 20% (tijdelijke) mondproblemen, vermoedelijk door de kankerbehandeling.
 
Als mensen in aanmerking willen komen voor de vergoeding bijzondere tandheelkunde van de basisverzekering moeten ze, voordat hun behandeling start, een tandarts of mondhygiënist bezoeken. Niet alleen om hun gebit te laten reinigen om zo minder vatbaar te zijn voor ontstekingen, maar ook om vast te laten leggen hoe hun gebit erbij staat. Later kan dan vastgesteld worden of problemen met mond en gebit aan de kankerbehandeling te wijten zijn.
 
NFK heeft de uitkomsten van deze peiling gedeeld met Zorginstituut Nederland (ZINL), dat de richtlijnen vaststelt voor bijzondere tandheelkunde en bepaalt wie daar voor in aanmerking komt. ZINL neemt de signalen zeer serieus. NFK gaat er nu op aandringen dat de richtlijnen aangaande gebitsschade als gevolg van chemotherapie worden verduidelijkt. NFK heeft dit toegelicht in de
tv-uizending van Radar
Bron: NFK
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

ac51512b-ad46-457d-aae2-658483c36837.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png 47f711c2-f4cb-4180-8170-853384c830a4.jpg c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png Wat vindt u van deze keuzehulp?  
Leven met blaas- of nierkanker ontwikkelt samen met andere organisaties en specialisten consultkaarten.
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
 
Op zo’n kaart worden beknopt enkele veel gestelde vragen van patiënten beantwoord en voor- en nadelen van behandelingen benoemd. Zowel de patiënt als de arts kunnen de kaart gebruiken als voorbereiding en hulpmiddel voor het gesprek over de te kiezen behandeling.

Nu is er een concept gemaakt voor de consultkaart over neoadjuvante behandeling voorafgaand aan blaasverwijdering. Wij willen graag horen wat u van deze kaart vindt. En vooral als u zelf ervaring heeft met deze behandeling. U ontvangt het concept als u een mail stuurt naar 
secretaris@blaasofnierkanker.nl.
U kunt vervolgens
online uw mening over de kaart geven.
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

ac51512b-ad46-457d-aae2-658483c36837.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Facebook vereniging
Leven met blaas- of nierkanker is ook actief op Facebook. Eigenlijk al een aantal jaren. Maar tussentijds moest de vereniging het account aanpassen. Regelmatig melden we nieuws, maar bijvoorbeeld ook een aankondiging van een webinar, onderzoeken waaraan u kunt deelnemen en de resultaten ervan.

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png 51dadffa-e304-48b8-be86-fd0a3bb8e967.jpg c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png Helaas kan de vereniging het oude account niet verwijderen. Mocht u Leven met blaas- of nierkanker (weer) willen volgen, kijk dan eens op de  
Facebook pagina van Leven met blaas- of nierkanker.
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

ac51512b-ad46-457d-aae2-658483c36837.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

f66ecd4a-5706-472b-87ad-599822debcef.jpg

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Welbevinden: wat is normaal?
Steeds meer mensen lijden aan stress, angst of neerslachtigheid. Damiaan Denys, psychiater in het Amsterdam UMC (voorheen AMC) en hoogleraar aan de UvA vraagt zich af of we niet te veel verwachten van het leven.

Hij zegt: "De eisen die men stelt aan het leven zijn te hoog. Alles gaat goed, gelukkig zijn is de norm. En als dat even niet lukt, zoekt men hulp." 

 

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Hij vervolgt: "Maar dat lijden hoort soms bij het leven. Ze zouden hun eigen weerbaarheid moeten vergroten. Dat doe je door meer in de bossen te lopen, een boek te lezen, vrijwilligerswerk te doen, te bewegen, tijd te nemen voor dingen en geduld te hebben. Minder sociale media, méér in het café zitten met echte vrienden. Je moet jezelf niet afhankelijk maken van hulp van een psycholoog, je moet proberen zélf je psychisch welzijn te vergroten."
Lees het
hele verhaal op de NRC website.
 
Wat is uw ervaring? Is dit een thema waar we aandacht aan zullen besteden? Stuur uw reactie naar 
bestuurslidtk@blaasofnierkanker.nl.
Bron: NRCgeschreven door Frederiek Weeda, foto gemaakt door Merlijn Doomernik

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

ac51512b-ad46-457d-aae2-658483c36837.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Opnieuw extra aandacht voor bewaren medicatie thuis
Geneesmiddelen moeten zorgvuldig worden bewaard om de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid ervan te kunnen garanderen. Thuis is het vaak moeilijk om te voldoen aan de bewaareisen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Niels Vlieland, werkzaam bij de apotheek van het UMC Utrecht.

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

e3781466-6f78-4789-854e-7167a8d2e75b.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Patiënten houden onvoldoende rekening met temperatuur, vocht, licht en houdbaarheidsdatum. Ook is de bijsluiter soms verdwenen en is niet meer te zien waar de medicijnen voor zijn. 
 
Bij verkeerd bewaren zou de werking kunnen afnemen. Daarom is het van belang dat er meer aandacht komt voor het goed bewaren van geneesmiddelen. 
Lees meer.
Bron: UMC Utrecht

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

ac51512b-ad46-457d-aae2-658483c36837.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Chemo bij spierinvasieve blaaskanker  
Chemotherapie voor de operatie bij spierinvasieve blaaskanker verbetert de overlevingswinst. Deze neoadjuvante chemotherapie is er in verschillende combinaties. Gemcitabine met cisplatin is de standaard, maar de combinatie van methotrexate, vinblastine, doxorubicin en cisplatin (ddMVAC) wordt ook gegeven.
Er lijken nu aanwijzingen te zijn dat deze combinatie ddMVAC soms effectiever is dan de standaard neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker. De ddMVAC therapie is echter veelal intensiever en dus meer belastend. Er is (nog) geen direct vergelijkende studie met deze therapieën gedaan.
Lees meer.
Als u hierover vragen heeft, stel ze aan uw behandelaar.
Bron: Stichting DUOS

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

ac51512b-ad46-457d-aae2-658483c36837.png

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

14bb3b75-5e67-40f3-9ec2-a3a6e6894243.jpg

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Zorg en welzijn in 2019 
Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 bekend gemaakt. Wat zijn de gevolgen voor zorg en welzijn?

In 2019 gaat er meer geld naar zorg en welzijn. 

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

Er komt extra geld onder meer voor de verbetering van kwaliteit van ouderenzorg en voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. 
 
Het maximale verplichte eigen risico van de basiszorgverzekering blijft 385 euro. Maar de verwachting is dat de zorgpremie stijgt met ongeveer 10 euro per maand. Om deze verhoging van de zorgpremie te compenseren stijgt de zorgtoeslag. 

Wat verandert? 
In 2019 komt er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg in het basispakket. Zoals het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. De vergoeding voor paracetamol en voedingssupplementen gaat uit de basisverzekering.
De aanspraak op zittend ziekenvervoer wordt verruimd. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (anders dan met de ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles als deze samenhangt met de behandeling. Ook worden de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen gemaximeerd op 250 euro per jaar. Dit om de stapeling van zorgkosten te voorkomen. 
Meer informatie.

Wisselen zorgverzekeraar 
De zorgverzekeraars maken tussen nu en 12 november de definitieve premie voor de zorgverzekering 2019 bekend. Zorgverzekeraar DSW liet eind september al weten de zorgpremie in 2019 'slechts' met 4,50 euro per maand te verhogen. 
Overweegt u om te veranderen van zorgverzekeraar? Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Maar houdt u er rekening mee dat dat niet geldt voor de aanvullende verzekering.

Bron: Rijksoverheid
 

c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png
c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png c9630bb2-146a-4ddd-a299-c14030c8b04e.png

e2e438a2-b085-4a04-8255-62c88c99e7ad.png

www.blaasofnierkanker.nl
030 291 60 90 | 1e8567b5-6296-4b14-b71c-e3a266bfeb7c.png Volg ons op facebook | 0b26bf34-c117-4576-afa8-560794d877a9.png Bekijk ons kanaal
Aanmelden | Gegevens wijzigen | Afmelden