Copy
Lapin Sote-Savotta -hankkeen uutiskirje lokakuu 2015
Tervehys Lapin Sote-Savotasta!

Sote-uudistuksen palveluprosessien uudistaminen maakunnassa etenee. Prosessit kuvaavat sen, miten Lapissa sote-palvelut tuotetaan ja kulutetaan tulevaisuudessa. Lapin tuotantoalueella prosessityöryhmät ovat käynnistelleet toimintaansa, Länsipohjassa ollaan hieman pidemmällä. Työskentelyt ovat vaiheessa, jossa on toivottu ulkopuolista asiantuntemusta. Lapin liitto on tehnyt hankintapäätökset kolmessa eri kilpailutuksessa. Niiden pohjalta tilataan asiantuntijapalveluita muun muassa prosessityön sparraukseen ja ohjaukseen, palveluverkkojen mallinnukseen, simulointiin ja analysointiin sekä muutosvalmennukseen.

Hallinnollisia ratkaisuja varten on valmisteltu suunnitelmaa ja rahoitusta niin kutsutun hallinnon prosessin muodossa. Maamme hallitus on luvannut lokakuun 2015 aikana linjaukset itsehallintoalueiden määrästä ja alustavasta aluejaosta. Valtion ja kuntien välisestä työnjaosta itsehallintoalueiden perustamisessa ei ole vielä tarkkaa tietoa. Näin ollen, ennen tietoa aluejaoista ja työnjaosta, hallinnon prosessia ei ole vielä käynnistetty.

Tämän uutiskirjeen mukana on muutakin ajankohtaista. Palautetta ja ideoita uutiskirjeen kehittämiseksi sekä Lapin sote-uudistuksen edistämiseksi otamme mielellämme vastaan.

Syysterveisin Lapin Sote-Savotasta,
Projektijohtaja Tommi Lepojärvi ja Savotan väki 
p. 0400 242 482
email: tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi
Asiantuntijapalvelut käynnistyvät
 
Lapin Sote-Savotta -hanke hankkii asiantuntijapalveluita muun muassa tarvittavan tiedon kokoamiseen ja analysointiin. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa koko Lappia hyödyttäviä tulevaisuuden sote-ratkaisumalleja perusteluineen. Uudistuksen suunnitteluvaiheessa on tärkeää  pystyä löytämään verkostomaisen toiminnan kannalta parhaat käytännöt, mikä edellyttää toimintojen syvällistä mallinnusta, simulointia ja kustannuslaskentaa.  

Sote-alan toimintojen ja palveluiden erilaisten tunnuslukujen ja mittareiden (tuottavuus, tehokkuus, kustannustehokkuus yms.) analysointi  tapahtuu osana Lapin Sote-Savotan asiantuntijaverkoston uudistamista koskevien ratkaisumallien tuottamista sote-toimijoille. Kysymys voi olla esimerkiksi palveluprosessien, palveluketjujen ja palvelurakenteen uudistamista koskevista ratkaisumalleista. Saatuja tuloksia hyödynnetään sosiaali- ja terveysalan uudistamisessa tarvittavan tiedon kokoamisessa ja levittämisessä Lapin Sote-Savotta -osaamiskeskuksen verkostossa.
Sote-valmistelun henkilöstöprosessi 
 
Henkilöstöprosessityö on päässyt vauhtiin elokuusta alkaen. Ensimmäisenä vaiheena oli aikataulusuunnitelman laatiminen. Nyt työ on jatkunut yhteistyöllä henkilöstöjärjestöjen kanssa sekä koko alueen yhtenäisten henkilöstöprosessien innovatiivisten mallien suunnittelulla. Marraskuussa henkilöstöprosessia viedään eteenpäin yhteistoiminnan hengessä Länsi-Pohjan alueen ”Asukkaiden marraskuu”- sarjan henkilöstöinfoissa.

Henkilöstöprosessista Lapin Sote-Savotta -hankkeessa vastaa Pertti Hemminki. Hänen pääasiallinen työpisteensä on Lapin liiton tiloissa Rovaniemellä.
 
Pertin yhteystiedot:
040 648 2040
pertti.hemminki(at)lapinliitto.fi
Länsi-Pohjan alueen ”Asukkaiden marraskuu"

Asukkaiden osallisuus sote-uudistuksessa on keskeistä, jotta palvelurakenteen uudistusta suunniteltaessa myös asiakkaiden ja henkilökunnan näkemykset tulevat huomioiduiksi. Marraskuussa 2015 Lapin Sote-Savotta -hanke jalkautuu yhdessä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa kaikkiin Länsi-Pohjan kuntiin tarjoten niin henkilökunnalle kuin asukkaille mahdollisuuden keskustella sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä.
 
Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
 
  KEMINMAA TORNIO KEMI TERVOLA YLITORNIO SIMO
klo 16-18 ma 2.11. ma 9.11. ke 11.11. ma 16.11. ke 18.11. ti 24.11.
  Citymarket Kauppakeskus Prisma Sale S-market Sale

Marraskuun asukastilaisuuksista vastaava Maria Vaittinen on aloittanut 1.10.2015 työt Lapin Sote-Savotta -hankkeessa. Maria työskentelee prosessivastaavana vastuualueenaan Länsi-Pohjan tuotantoalueen sote-koordinaatio. Hänen työpisteensä sijaitsee Meri-Lapin kehittämiskeskuksessa Kemissä.
 
Marian yhteystiedot:
040 661 8880
maria.vaittinen(at)lapinliitto.fi

Lämpimästi tervetuloa!
 
Voit antaa myös palautetta ja kehittämisideoita Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluista:
www.otakantaa.fi/tehdaanyhdessasoteuudistus
 
Kysely on avoinna vuoden 2015 loppuun asti.
Tulevaisuusseminaari Lapin ja Länsi-Pohjan sote-valmistelun ydin- ja asiakasprosessityöryhmille
 
Rovaniemellä 30.10.2015 järjestettävän seminaarin tarkoituksena on antaa sote-valmistelun ydin- ja asiakasprosessityöryhmien jäsenille kuvaa muuttuvasta sosiaali- ja terveyspalveluiden kentästä sekä tulevaisuusnäkökulmaa  sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen.

Seminaarissa alustavat muun muassa tulevaisuustutkija Ilkka Halava, Aalto-yliopiston professori Erkki Vauramo sekä professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja: Juha Kutuniva, juha.kutuniva(at)lapinliitto.fi
Verkostomallinen Sote-osaamiskeskittymä 

Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle. Koordinoinnin lisäksi tavoitteenamme on:
  • luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
  • rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
  • kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

Tilaa tästä Lapin Sote-Savotan uutiskirje!
 

Lapin Sote-Savotta - 
Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

UUTISKIRJE & VERKKOSIVUT
Tämä on Lapin Sote-Savotta -hankkeen toinen uutiskirje. Tämä julkinen uutiskirje on vapaasti tilattavissa ja toivomme teidän lähettävän sitä myös eteenpäin. Sote-Savotan verkkosivut löydät osoitteesta: 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/sote-savotta
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Lapin liitto, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp