Copy
Sote pistää hynttyyt yhteen - tervetuloa Lapin Sote-Savotta -hankkeen uutiskirjeen pariin!
Tervehys Sote-Savotasta!
 
Luet juuri kolmatta Lapin Sote-Savotta -hankkeen uutiskirjettä. Tavoitteenamme on kertoa lyhyesti ja selkeästi siitä, mitä Lapin Sote-Savotassa on par’aikaa meneillään. Voit myös välittää uutiskirjettä eteenpäin muille organisaatiossasi ja sidosryhmissäsi. Tai jos olet saanut tämän edelleen ohjattuna, pystyt tilaamaan uutiskirjeen tulevaisuudessa sähköpostiisi tämän uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.
 
Otamme vastaan myös vihjeitä ja kysymyksiä Lapin Sote-Savotta-hankkeeseen ja sote-uudistukseen liittyen. Voit ottaa rohkeasti yhteyttä uutiskirjeessä mainittuihin henkilöihimme myös siinä tapauksessa, että haluat lisää tietoa alla olevista aiheista.
 
Hyviä lukuhetkiä ja aurinkoista kevättalvea uutiskirjeen lukijoille!


Yhteistyöterveisin,
Projektijohtaja Tommi Lepojärvi ja Savotan väki 
p. 0400 242 482
email: tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi

ASUKASTILAISUUDET MUONIOSSA JA ENONTEKIÖLLÄ:
 

Sote pistää hynttyyt yhteen, mutta miten muutoksesta tehdään mahdollisuus?

 

Tästä ajankohtaisesta teemasta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvän tulevaisuuden aineksista keskustellaan Muoniossa 2.3. ja Enontekiöllä 3.3. järjestettävissä  avoimissa keskustelutilaisuuksissa.
 
Alueen asukkaiden, järjestöjen, päättäjien ja ammattilaisten toivotaan osallistuvan yhteiseen vuoropuheluun  ja tuovan omat paikalliset näkökulmansa ja uudet ideansa keskusteluihin, jotta tulevissa palveluissa saadaan yhteen sovitettua  asukkaiden tarpeet, ammattilaisten osaaminen ja käytettävissä olevat resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.
 
- Tilaisuuksissa kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada kuulla muiden näkemyksiä, mielipiteitä  ja ideoita tulevaisuuden yhteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, saatavuudesta, saavutettavuudesta ja mahdollisista uusista toimintatavoista, lupaa Lapin Sote-Savotta –hankkeen prosessivastaava Pertti Hemminki Lapin liitosta.
 
Muonio        ke 2.3.2016 klo 17.00 – 19.30, Ammattiopisto Lappia, Koulutie 8
Enontekiö    to 3.3.2016 klo 17.00 – 19.30, Virastotalo 2. kerros, Ounastie 165


Tilaisuuksien muut järjestäjät ovat Muonion kunta, Enontekiön kunta, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiiri.
 
Lisätietoja:
Pertti Hemminki, p. 040 648 2040

**

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstölle sekä kunnan luottamushenkilöille sote-palvelujen hyvän tulevaisuuden aineksista henkilöstön näkökulmasta:

Muonio, ke 2.3.2016 klo 14.00 – 15.30, Palvelukeskus Marjapaikan ruokasali
Enontekiö, to 3.3.2016 klo 13.00 – 14.30, Kunnanviraston valtuustosali

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Sirpa Mikkola, p.  040 163 8650

 

”Koko Lapin Sote” – valmisteluprosessi käynnistyy
 

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Lapin liiton Lapin Sote-Savotta –hankkeen oheen käynnistetään ”Koko Lapin Sote” – nimellä kulkeva sote-uudistuksen valmistelutyö kevään 2016 aikana. Valmistelun keskiössä ovat kuntien aikoinaan Lapin Sote-Savotta -hankkeeseen nimeämät luottamushenkilöt (joitakin kuntien itsensä tekemiä muutoksia lukuun ottamatta), kunnanjohtajat sekä maakuntahallituksen jäsenet. Lapin liiton ja Lapin Sote-Savotta -hankkeen asiantuntijat ovat mukana prosessissa koordinaattorin ja fasilitaattorin rooleissa.

”Koko Lapin Sote” - poliittisen prosessin tavoitteena on yhdessä sopien, sitoutuen ja luottamusta edistäen luoda yhteisesti sovitut tavoitteet ja päämäärät, arvot ja periaatteet sekä linjaukset tulevalle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tukipalveluja ja hallintoa koskevalle valmistelulle.

”Koko Lapin Sote” – prosessi etenee päämääräänsä kolmen yhteisen työskentelypäivän (22.3., 12.4. ja 24.5.) ja niitä tukevien ennakko- ja välitehtävien kautta. Ensimmäinen työskentelypäivä pidetään Rovaniemellä, toinen Torniossa ja kolmas Sodankylässä. Käytännön asioista tiedotetaan sähköpostilla prosessissa mukana olevia.


Lisätietoja ”Koko Lapin Sote” – prosessista:
 
Projektijohtaja Tommi Lepojärvi
040 024 2482
tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi
 
Prosessivastaava Maija Valta
040 632 7400
maija.valta(at)lapinliitto.fi

Konsultit tuottavat numeronmurskauksella tietoa muutoksen tueksi
 

Lapin Sote-Savotta -hanke on varannut osan hankebudjetista numeronmurskaukseen. Viime keväänä kilpailutettu konsulttiyhtiö Synesa Solutions Oy tarjoaa alueen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille numeromurskauksen avulla faktatietoa, jotta Lapin sote-osaamisverkoston asiantuntijat voivat yhdessä konsulttien kanssa kehittää tulevaisuuden integroidulle sote-toiminnalle uusia ratkaisumalleja ja innovaatioita.
 
Lapin Sote-Savotta -hankkeessa Synesa Solutions Oy:n suunnitteilla erilaisia kehittämiskokonaisuuksia kuten terveyskeskusten vuodeosasto- ja kuntoutustoiminta, Perheiden talo –malli ja alueellinen palveluohjausjärjestelmä.
 
Terveyskeskusten vuodeosastoilla vietetyt ylimääräiset vuorokaudet merkitsevät potilaan toimintakyvyn laskua. Tarkoituksena on kehittää kuntoutuksen ja koti(sairaan)hoidon järjestelmää, jotta vuodeosastoilta olisi mahdollista siirtyä kotiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Myös erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten vuodeosastojen välistä ketjua tarkastellaan uudelleen. Kuntoutuksen ja toimivan koti(sairaan)hoidon tuella kotiutuminen voisi entistä useammassa tapauksessa tapahtua suoraan erikoissairaanhoidosta.
 
Tiedonkeruu terveyskeskusten vuodeosasto- ja kuntoutustoimintaan käynnistettiin joulukuun 2015 lopussa. Moni kunta on kokenut tiedonkeruun työläänä huolimatta Synesa Solutionsin tarjoamasta tuesta ja kevennetystä tiedonkeruusta. Lapin osalta tiedonkeruu jatkuu helmi-maaliskuun aikana pilottikuntien kautta. Länsi-Pohjan osalta tiedonkeruu oli suoritettu aikaisemmin ja sitä täydennettiin haastatteluilla. Nyt Länsi-Pohjan osalta on menossa toiminnan kehittämisen vaihe kerätyn tiedon pohjalta sote-asiantuntijatyöryhmissä.
 
Eri puolella Suomea käytössä olevaa Perheiden talo –mallia pyritään muokkaamaan Lapin työskentely- ja asiointiolosuhteisiin sopivaksi. Perheiden talo on lasten ja perheiden kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten verkostomainen osaamiskeskittymä, jolla pyritään tarjoamaan niin peruspalvelut kuin myös tukemaan paljon palveluita käyttäviä ja paljon tukea tarvitsevia lapsiperheitä. Perheitä tukemalla on myös mahdollista katkaista syrjäytyneisyyden kierre ja palvelutarpeen periytyminen. Konsulttien tehtävänä on tuottaa vertailukelpoista tietoa, jonka avulla Lapin sote-osaamisverkoston asiantuntijat kehittävä integroitua palvelumallia. Perheiden talo –malli pilotoidaan keväällä 2016 Länsi-Pohjan alueella.
 
Alueellista palveluohjausjärjestelmää (Lapin kuntien sosiaali- ja terveystoimen ajanvaraustoiminta, palvelu- ja hoidontarpeen arviointi ja palveluohjaus) on tarkoitus vielä eteenpäin syksyllä 2016. Palveluohjausjärjestelmällä on tarkoitus varmistaa, että palvelun ja hoidon piirin ohjaus on kaikille kuntalaisille tasapuolista ja yhdenmukaista. Alueellisen palveluohjausjärjestelmän kehittämisen tärkeys on tiedostettu ja sote-asiantuntijat ovat toivoneet kehittämistyön tueksi erityisesti erilaisia tietojärjestelmiä ja sote-palvelukokonaisuuksia ymmärtäviä konsultteja.

 

Terveyskeskusten vuodeosastotoiminnan ja kuntoutuksen kehittämistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa
 

 
Keminmaan ryhmätyön purkua 16.2.2016. Kuva Maria Vaittinen.
 
Länsi-Pohjan alueella terveyskeskusten vuodeosasto- ja kuntoutustoiminnan aineiston analyysi oli valmiina helmikuun alussa ja ensimmäinen työryhmä järjestettiin Keminmaan virastotalolla 16.2.2016. Siellä käytiin läpi analyysin tuloksia ja työstettiin uusia toimintamalleja pienryhmissä. Terveyskeskusten vuodeosastojen, koti(sairaan)hoidon ja kuntoutuksen yhteistoiminnan tehostaminen takaa potilaan hyvinvoinnin ja mahdollisuuden siirtyä nopeammin takaisin kotiin.
 
Avaimet potilaan hyvinvointiin ja nopeaan kotiutumiseen 
- tehokas kotiutuksen jälkihoito
- koti(sairaan)hoitoon ja tuettuun palveluasumiseen lääkäriresursseja
- fysioterapia ja toimintaterapian lisäämistä kotihoidon arkityöhön
 
Lisätietoja:
Prosessivastaava Maria Vaittinen
maria.vaittinen@lapinliitto.fi 

Asukkaiden marraskuu
 

Lapin Sote-Savotta –hanke kiersi kaikki Länsi-Pohjan kuusi kuntaa (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) marraskuussa 2015. Kunnissa järjestettiin tilaisuus sote-henkilökunnalle sekä avoin keskustelutilaisuus asukkaille.
 
Henkilökunnalle suunnatut tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä kuntien perusturvajohtajien kanssa. Ne pidettiin iltapäivällä ja työvuorolistojen suunnittelussa pyrittiin mahdollistamaan kaikkien osallistuminen. Osallistumisaktiivisuus vaihteli kunnittain 11 – 19 % välillä sote-henkilökunnasta.
 
Keskustelussa nousi esille erityisesti perustyönkuva, joka ei muutu sote-uudistuksen myötä. Merkittävimmät muutokset tapahtuvat johtoportaassa ja asiantuntijatasolla, missä oma ammattitaitoa tulee tarjota omaan kuntaa laajemmalle verkostolle. Jatkossa ei ole enää vain kunnan, vaan koko sote-alueen asiantuntijatyöntekijöitä. Sote-alalla irtisanomisia on turha pelätä, sillä alalla eläköityminen ja pätevien henkilöiden rekrytointi on seuraavien kymmenen vuoden suurin haaste. Jatkossa henkilöstötilaisuuksia pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa.


Henkilökunnan keskustelutilaisuus Keminmaan valtuustosalissa 2.11.2015. Kuva: Maria Vaittinen.

Asukkaille suunnatut tilaisuudet järjestettiin ilta-aikaan keskeisillä paikoilla, kuten kauppojen yhteydessä. Näin pyrittiin tavoittamaan myös työssäkäyviä alueen asukkaita. Iltatilaisuuksista tiedotettiin etukäteen paikallisissa lehdissä sekä Yle Radio Perämeressä. Pääosa keskusteluihin osallistuneita asukkaista oli liikkeellä muissa asioissa ja tarttuivat tilaisuuteen keskustella sosiaali- ja terveyspalveluista.

”Palaute oli positiivista. Ihmiset olivat pääasiassa erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. tulevaisuus huoletti hieman, koska sote-kuvio on valtakunnan tasolla niin epäselvä ja ihmiset pohtivat, mihin suuntaan kehitys menee. Moni oli myös etukäteen huolissaan tulevaisuuden palveluista. Kun ikää tulee lisää eikä pärjää enää yksin kotona, saako sote-palveluista riittävää tukea”, kertoo Lapin Sote-Savotta –hankkeen prosessivastaava Maria Vaittinen.
 
Seuraavaksi henkilöstö- ja asukastilaisuudet järjestetään maaliskuun alussa Muoniossa 2.3.2016 ja Enontekiöllä 3.3.2016. Lämpimästi tervetuloa!
 

 

Uusi prosessivastaava Maija Valta esittäytyy
 

Olen Lapin Sote-Savotta hankkeen uusin tulokas Maija Valta ja aloitin prosessivastaavana 1.2.2016 Lapin liitossa. Koulutukseltani olen filosofian tohtori, pääaineenani sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Väittelin syksyllä 2013 sähköisen potilastietojärjestelmien käyttöönotosta, joten digitalisaatioon liittyvät asiat ovat erityisen lähellä sydäntäni.

Työhistoriani koostuu sairaanhoitajan työvuosien lisäksi yliopistotutkijan sekä yritysmaailmassa toimialajohtajan ja konsultin urista. Seitsemän vuoden konsulttiuran aikana tulin kiertäneeksi kymmeniä kuntia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusten, hoitoketjujen, hoidon ja hoivan porrastusten sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon kehittämisen ja kouluttamisen merkeissä. Samoja konsultin oppeja tuli sovellettua viimeisen kahden vuoden aikana työskennellessäni Kotkan terveysjohtajana. Saumattomalla yhteistyöllä erikoissairaanhoidon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, saimme mm. erikoissairaanhoidon kulut laskuun ja siirtoviivemaksut nollaan. Samaan aikaan pystyimme vähentämään sekä perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja että ikäihmisten hoivapaikkoja. 

Omat syntyjuureni ovat Savossa, mutta työni puolesta olen siis tottunut kiertämään ympäri Suomea. Lappi on ollut minulle aina lomieni selkeä suunta. Jo lapsuudesta muistan, kuinka heinän teon jälkeen pakkasimme tavarat isän kuplavolkkariin ja suuntasimme kohti Lapin mutkaisia teitä teltta mukana. Se oli ehdottomasti kesän kohokohta. Oman perheen myötä tutuksi tulivat myös talviset laskettelurinteet. Lasten kasvettua aikuisiksi, rauhaa ja hiljaisuutta olen hakenut jo perinteeksi muodostuneelta heinäkuiselta erämaahan suuntautuneelta vaellusreissulta. Ainoastaan hyvä ystävä, rinkka ja kartta seurana; mitäpä sitä lomalta voi muuta toivoa.

Nykyisessä työssäni tavoitteenani on antaa osaamiseni ja kokemukseni teidän lappilaisten käyttöön kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa ja uudistuksissa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla, mutta älkää säikähtäkö: Vaikka olenkin savolainen, olen hirvittävän suorasanainen. Mutta siitäkin huolimatta asiakas on minulle aina ykkönen.Terveisin,
Maija

040 632 7400  
maija.valta(at)lapinliitto.fi
Mikä Sote-Savotta?

Verkostomallinen Sote-osaamiskeskittymä 


Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle. Koordinoinnin lisäksi tavoitteenamme on:
  • luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
  • rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
  • kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

Tilaa tästä Lapin Sote-Savotan uutiskirje!
 

Lapin Sote-Savotta - 
Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

UUTISKIRJE & VERKKOSIVUT
Tämä on Lapin Sote-Savotta -hankkeen kolmas uutiskirje. Tämä julkinen uutiskirje on vapaasti tilattavissa ja toivomme teidän lähettävän sitä myös eteenpäin. Sote-Savotan verkkosivut löydät osoitteesta: 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/sote-savotta
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Lapin liitto, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp