Copy
Sote pistää hynttyyt yhteen - tervetuloa Lapin Sote-Savotta -hankkeen uutiskirjeen pariin!


Tervehys Lapin Sote-Savotasta!


Mitä Lapin Sote-Savotta -hankkeessa on meneillään? Tässä uutiskirjeessä esillä ovat muun muassa palveluprosessien uudistaminen, konsultaatiot ja henkilöstöasiat. Lisäksi Sote-Savotan ”kainalossa” erillisenä hankkeena Koko Lapin Sote -prosessissa on työstetty soten poliittis-hallinnollisia asioita.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö ovat 26. toukokuuta 2016 yhteisessä tiedotteessaan kehottaneet maakuntia aloittamaan uuden maakunnallisen itsehallinnon valmistelun. Maakuntaliittojen tulee kutsua järjestäytymiskokous koolle jo ennen kesälomia. Lapissa kokoontuminen tapahtuu 17. kesäkuuta 2016. Samana päivänä Lapin kuntajohtajakokous sairaanhoitopiirien johtajilla täydennettynä viimeistelee Lapin sote-uudistuksen tiekarttaa valmiiksi kuntien lausuntoja varten.

Sosiaali- ja terveysministeriön muutosjohtaja Sinikka Salon aluekierros jalkautuu Lappiin torstaina 16. kesäkuuta 2016 Rovaniemellä järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Maakunta- ja sote-järjestämislakien sekä niiden toimeenpanolain luonnosten odotetaan tulevan nähtäville ennen juhannusta. Paljon on siis mielenkiintoisia tapahtumia jo ennen kesälomia edessä!

Hyviä lukuhetkiä ja aurinkoista kesää kaikille Sote-Savotta -hankkeen uutiskirjeen lukijoille!

Yhteistyöterveisin,
Projektijohtaja Tommi Lepojärvi ja Savotan väki 
p. 0400 242 482
email: tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi


Konsulttiselvitysten lopputuloksia esittelemässä
 

Länsi-Pohjan osalta Lapin Sote-Savotta –hankkeen konsulttiselvitykset valmistuivat kevään aikana. Lopputuloksia esiteltiin 11.5.2016 sote-seminaarissa Kemissä. Keskeisimmät kehittämiskohteet olivat nousseet esille ydinprosessiryhmätyöskentelyssä sekä Länsi-Pohjan alueella tehdyssä Paljon palveluita käyttävät, Paljon tukea tarvitsevat -selvityksessä. Kolme kehittämiskohdetta olivat
 
-    terveyskeskusten vuodeosastotoiminta, kuntoutus ja koti(sairaan)hoito
-    mielenterveyspalvelut  ja riippuvuuksien hoito
-    lasten ja perheiden palvelut
 
Toiminnan kehittämistä on pohtinut moniammatilliset työryhmät. Aikaisemmin kokoontuneissa ydinprosessiryhmätyöskentelyssä oli mukana yli kaksi sataa sote-asiantuntijaa. Keväällä kokoontuneisiin työpajoihin oli kutsuttu noin kolmekymmentä kuhunkin aihealueeseen erikoistunutta asiantuntijaa. Asiantuntijoita valittaessa pyrittiin varmistamaan mahdollisimman laaja osaamiskirjo. Esimerkiksi terveyskeskusten toimintaa pohtineessa työpajassa oli edustettuna useita eri ammattiryhmiä: sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, osastonhoitaja, perusturvajohtaja, palvelujohtaja, vuodeosastohoitaja, toimitusjohtaja ja fysiatri. 
 
Asiantuntijoiden tehtävänä oli hahmotella uusia toimintamalleja, joissa sote-integraatio ja asiakaslähtöisyys toteutuisi. Kokonaishoitoketjussa pääpaino siirrettiin kuntoukseen ja kotona tapahtuvaan hoitoon. Ihanteellisessa tapauksessa kuntouttava ohjaus tapahtuu kotona ennen erikoissairaanhoidon toimenpidettä ja kotiutuminen tapahtuu tukevan kotisairaalan ja kotihoidon avulla erikoissairaanhoidosta suoraan kotiin. Terveyskeskusten vuodeosastoselvityksissä tehtiin selkeä erottelu akuutin vuodeosastohoidon ja kuntouttavan vuodeosastohoidon välillä. Nämä ryhmät tulisi erottaa toisistaan tilallisesti, jotta kuntouttavan hoidon pääpaino saataisiin selkeämmin esiin.

 
 
 
Lisätietoa ja seminaarimateriaalit:
Prosessivastaava Maria Vaittinen
maria.vaittinen(at)lapinliitto.fi 


Lapin alueen sparraus tällä erää päättymässä


Lapin sairaanhoitopiirin alueella käynnissä olevan kahdeksan eri asiakasprosessin kehittämistyö on tällä erää päättymässä.  Työryhmät ovat edenneet nykytilakuvaus- ja innovointivaiheiden kautta vaihtoehtoisten kustannusvaikutusten ja – vaikuttavuuden analyysivaiheeseen.  Työryhmien työskentely on ollut erittäin innostunutta, innovatiivista ja aktiivista. Työryhmissä on mietitty uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja, kyseenalaistettu vanhoja työntekijälähtöisiä malleja, mutta samaan aikaan pohdittu myös toiminnan ja palvelujen vaikuttavuutta sekä löydetty myös keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Asiakasprosessityöskentelyn päätösseminaari on keskiviikkona 22.6.2016. Työ ei toki pääty tähän seminaariin, mutta kesäloman ovat kaikki mukana olleet todella ansainneet. 

Lapin Sote-Savotta -hanke on tukenut Lapin sairaanhoitopiirin alueen asiakasprosessityötä sekä hankkeen omien asiantuntijaresurssien että ulkopuolelta ostetun sparraus- ja asiantuntijapanoksen voimin. 
Kiitos kaikille kehittämistyössä mukana olleille!

Lisätietoa:
Maija Valta
maija.valta(at)lapinliitto.fi
p. 040 632 7400


Henkilöstöprosessin työ kiihtymässä

 
Lapin Sote-Savotta –hankkeen henkilöstöprosessin työ on päässyt kunnolla vauhtiin keväällä. Henkilöstöprosessin työn käynnistymistä on hankaloittanut hallituksen linjausten viivästyminen sekä viimeksi huhtikuun alussa 2016 ilmoitettu linjaus valinnanvapaudesta sekä mahdollisesta yhtiöittämisvelvoitteesta.
 
Länsi-Pohjan alueella on koostettu seudullisen henkilöstötyöryhmän työnä pohjatietoa henkilöstön tehtäväpalkoista, sairaspoissaolokäytännöistä, virkavapauden myöntämisen kriteereistä sekä muista liikkeenluovutuksen yhteydessä harmonisointia vaativista henkilöstöasioista.
 
Sote-Savotan henkilöstöryhmä kokoontui kesäkuun alussa 2016 ja päätti sekä työnsä tulevasta sisällöstä että jatkoaikataulusta. Työryhmän työskentely oli hyvähenkistä. Henkilöstöjärjestöjen ja työnantajien edustajien yhteistyö oli luottamuksellista ja välitöntä.
 
Työryhmä päätti elokuun loppuun mennessä koostaa kaikkien kuntien tehtäväpalkat yhteiselle tietopohjalle. Lisäksi työryhmä päätti kokoontua seuraavan kerran 21.9.2016 kokoukseen, johon kutsutaan maakunnan kaikkien kuntien ja sairaanhoitopiirien sekä Kolpeneen kuntayhtymän henkilöstöasioista vastaavat henkilöt.
 
Työryhmän jatkotyöskentelyyn tulee osaltaan vaikuttamaan Koko Lapin sote -hankkeen poliittisen ohjausryhmän muodostuminen syksyllä 2016. Tämä toimielin tulee linjaamaan jatkotyön ja työryhmät. 
 
Liikkeenluovutukseen valmistauduttaessa on jokaisella kunnalla ja kuntayhtymällä suuri savotta edessään. On perusteltua, että kaikki osallistuvat mahdollisimman aktiivisesti toimintaan.
 
Lisätietoa:
Prosessivastaava Pertti Hemminki,
pertti.hemminki(at)lapinliitto.fi
p. 040 648 2040Koko Lapin Sote – pitkospuita
sote-uudistuksen polulle


Helmikuussa 2016 käynnistyi Koko Lapin Sote eli poliittinen prosessi sote-uudistuksen valmistelemiseksi. Tavoitteena oli luoda yhdessä sopien, sitoutuen ja luottamusta edistäen uudistuksen yhteisesti sovittu tavoite, päämäärä, arvot ja periaatteet sekä muut linjaukset uudistusta koskevalle valmistelulle. 

Sote-talkoisiin oli kutsuttu mukaan luottamushenkilöitä kaikista kunnista, sekä kuntien ja kuntayhtymien johtajat sekä maakuntahallituksen jäsenet. Lapin liiton ja Sote-Savotan väki huolehtivat talkooväen muonituksesta ja työnjaosta, työvälineiden kunnosta sekä tuotosten kirjaamisesta.

Prosessi eteni etukäteis- ja välitehtävien sekä lähityöskentelypäivien kautta sote-uudistuksen tiekarttaluonnoksen esittelyyn Sodankylässä 24.5.2016. Tiekartta sisälsi mallin, jossa sote-valmistelua koordinoitaisiin kuntien toimesta, koko maakunnan näkökulmasta. Tiekartasta keskusteltiin neljässä eri työryhmässä ja sen sisältö hyväksyttiin yksimielisesti. Tässä vaiheessa talkoolaiset eivät kuitenkaan sitoutuneet itse rakennustyöhön, vaan tiekartta haluttiin viedä kuntien päätettäväksi. Pitkospuut saatiin siis kannettua sote-polun varten, mutta itse työhön ei löytynyt vielä riittävästi vapaaehtoisia.
Kuin talkoita vauhdittaakseen määräsi STM/VM 26.5 tulleella kirjeellään kaikki maakunnat käynnistämään maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun vielä ennen kesälomakautta.

Maakuntahallitus on kutsunut koolle maakuntauudistuksen esivalmistelun järjestäytymiskokouksen 17.6.2016. Soten osalta edetään tehdyn tiekartan mukaisesti.  Jos talkoolaisia ei löydy riittävästi polun varteen ruskaan mennessä, niin sen jälkeen valtio taitaa ottaa ohjat omiin käsiinsä.


Omasta ja muun muonitusväen puolesta kiitos talkoissa mukana olleille,
Pääkokki Maija
maija.valta(at)lapinliitto.fi
p. 040 632 7400 
Mikä Sote-Savotta?

Verkostomallinen Sote-osaamiskeskittymä 


Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle. Koordinoinnin lisäksi tavoitteenamme on:
  • luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
  • rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
  • kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

Tilaa tästä Lapin Sote-Savotan uutiskirje!
 

Lapin Sote-Savotta - 
Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

UUTISKIRJE & VERKKOSIVUT
Tämä on Lapin Sote-Savotta -hankkeen kolmas uutiskirje. Tämä julkinen uutiskirje on vapaasti tilattavissa ja toivomme teidän lähettävän sitä myös eteenpäin. Sote-Savotan verkkosivut löydät osoitteesta: 

http://www.lappi.fi/lapinliitto/sote-savotta
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Lapin liitto, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp