Copy
Een uitgave van muziekvereniging Sint Caecilia Schipluiden
Beschermheer: A.J. Rodenburg, burgemeester Midden-Delfland
View this email in your browser

Caecilia Airlines
 
Op 17 november was er een geweldige vlucht met Caecilia Airlines van de Dorpshoeve in Schipluiden naar de muzikale wereld. Daar waren onder andere het Jeugdorkest, DrumPack en het Harmonieorkest te zien. Er waren stewardessen aan boord die de gasten voor een lekker borrelnootje voorzag. En natuurlijk kon iedereen iets te drinken halen bij de bar. Voor de kinderen die voor eerst mee hebben gedaan aan een optreden is het erg geslaagd. We hopen dat we u op 14 december weer zien in Den Hoorn!

De foto’s zijn te zien op onze
Facebook-pagina

 
Muziekimpuls
 
Zoals al aangekondigd op de jaarvergadering heeft de Jozefschool subsidie ontvangen in het kader van de regeling “Muziekimpuls”. De regeling houdt in dat op de Jozefschool gedurende 3 jaar docenten opgeleid gaan worden om muziekonderwijs te kunnen geven. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de Jozefschool moet samenwerken met een muziekvereniging. De subsidieaanvraag is dan ook gezamenlijk door de Jozefschool en Caecilia ingediend. 
Het opleiden zal deels gebeuren via reguliere lessen, die door een geschoold muziekdocent gegeven zullen gaan worden, en deels door trainingen en evaluaties van het lerarenteam. Onze inspanningen zullen er uit bestaan dat wij zo af en toe hand- en spandiensten zullen moeten gaan verrichten zoals medewerking verlenen aan een openbare les of uitvoering. Met de Jozefschool hebben wij afgesproken dat de muziekdocent door ons zal worden gecontracteerd. Inmiddels kunnen we melden dat onze dirigent van het harmonie-orkest, Pieter Vandermeiren, aan de slag is gegaan op de Jozefschool. Hij heeft veel leuk ideeën voor samenwerking en om een kruisbestuiving naar onze vereniging te creëren. We zijn heel blij met de samenwerking en we hopen dat er in de loop van de tijd voor onze vereniging positieve effecten merkbaar zullen zijn.
Ledennieuws
 
We hebben weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen:
Winkler Kraan is als trompetleerling bij onze vereniging gekomen en Cindy van der Houven is met slagwerk begonnen. Liam v.d. Maarel is op trompet mee gaan spelen in het jeugdorkest. Bij het harmonie-orkest is Edward Boogaard de klarinet-sectie komen versterken en speelt Nienke Koudijs mee op de dwarsfluit. En we zijn ook blij dat Joyce Roessen weer teruggekomen is als lid. Welkom allemaal!
Knotwilgen-nieuws

Vrijdag 7 september rond de klok van 17:00 uur zijn de knotwilgen voor het 2e jaar op rij vertrokken naar Duitsland om te spelen op de wijnfeesten. Dit jaar hadden we de beschikking over ons “eigen huis” in Traben Trarbach. Na aankomst ‘s avonds rond 22:00 uur zijn we achter onze eigen akela, alias Herr Coolmann, aan door het donkere bos naar het centrum gewandeld. Eenmaal aangekomen in het centrum lieten we ons de Federweiser goed smaken. De volgende ochtend na een stevig ontbijt vertrokken
we met een bus naar Ediger-Eller, eenmaal aangekomen was het nog zeer rustig maar daar kwam in de loop van de ochtend snel verandering in. Het weer en de sfeer was fantastisch en in de volle zon hebben we muziek maken en wijndrinker afgewisseld tot grote vreugde van het publiek. ‘s avonds heerlijk uit eten geweest met de hele club en met de nodige hilariteit en muzikaliteit hebben we de mensen in het restaurant weten te vermaken. ‘s avonds in de buitenlucht nog een aantal series gespeeld waarna we rond 0:00 uur door de taxibus teruggebracht zijn naar ons huis in Traben Trarbach. Na een paar afzakkers ging het licht langzaam uit meestal figuurlijk maar voor een paar letterlijk bleek de volgende ochtend. Zondagmorgen had de keukenbrigade weer een prima ontbijt met spek en ei in de aanbieding. Rond 11:00 uur zijn we met de auto’s vertrokken richting Cochem om daar op een tweetal pleinen een aantal series te spelen. Wederom prima weer met zon in overvloed. Rond een uur of 14:00 zijn we vertrokken en rond etenstijd waren we terug in het vertrouwde notenschip. Al met al weer een zeer geslaagd weekend en zeker voor herhaling vatbaar, volgens de eerste geruchten wordt daar al aan gewerkt!
 
De afgelopen periode hebben we Sinterklaas in Waarder en Schipluiden onthaald. Voor het eerste weekend in Maart staan de carnavalsoptredens bij de Theebukkers in De Lier ook alweer gepland. De Knotwilgen zijn dus nog lang niet uitgeblazen!
Cultuurmenu Midden-Delfland
 
Met onze vereniging doen we ook mee met het Cultuurmenu Midden-Delfland. Hierin kunnen culturele verenigingen of organisaties een les ontwikkelen die ze aanbieden aan de basisscholen van Midden-Delfland. Behalve de door ons te geven kernles, worden er ook suggesties gegeven voor een voorbereidende en een verwerkingsles op school. Onze kernles zal bestaan uit het uitproberen van een aantal blaasinstrumenten en slagwerk, met als doelgroep groep 5 (en evt. groep 6). Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van deze les. De bedoeling is om deze les in het voorjaar te gaan uitproberen op de Jozefschool, en volgend schooljaar kunnen dan ook andere scholen in Midden-Delfland deze les van ons ‘afnemen’ We hebben hierbij per les nog wel 1 of 2 muzikanten nodig die kunnen meehelpen bij onze kernles, om een groepje kinderen een instrument te laten proberen. Dus jullie horen nog van ons! Dit alles in het kader van de zeer noodzakelijke werving van nieuwe leerlingen!
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Instagram
Instagram
Kennismakingscursus met orkestles

Vrijdag 23 november is onze Kennismakingscursus Muziek afgerond met de gebruikelijke orkestles. 5 kinderen hebben de beginselen geleerd van het zelf muziek maken. Hopelijk mogen we hen binnenkort verwelkomen als leerling.
Agenda

14 december:   Meezing-Kerstconcert Den Hoorn (harmonie en jeugdorkest)
22 december:   Kerstconcert Jeugdorkest, met kerstborrel
4 januari:          Extra repetitie harmonie met nieuwjaarsborrel
12 januari:        Nieuwjaarsconcert harmonie
2 februari:         Concert Dwarsfluitleerlingen in Akkerleven
2 februari:         Optreden DrumPack bij Cultureel Festival Op de Dijk, Den Hoorn
18 mei:             Gezamenlijk concert harmonie met harmonie Oranje in Wouw
22 juni:             Optreden DrumPack bij Kerkennacht in Hervormde kerk Schipluiden
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Caecilia Schipluiden, All rights reserved.