Copy
Gweld yr ebost yn eich porwr
View this email in your browser
Annwyl <<Enw Cyntaf / First Name>>,

Os ydych chi'n byw yn ardal Caerdydd, neu yn gallu teithio, cefnogwch Rali Glyndŵr ddydd Sadwrn yma.

Rali Glyndŵr - Annibyniaeth
12pm, Dydd Sadwrn, 17 Medi
Yr Aes, Caerdydd
(Trefnwyd gan YesCymru Caerdydd)
Dear <<Enw Cyntaf / First Name>>,

If you live in the Cardiff area, or can travel, please support this rally in Cardiff on Saturday.

Glyndŵr Rally - Welsh Independence
12pm, Saturday, 17 September
The Hayes, Cardiff
(Arranged by YesCymru Cardiff)
Siaradwyr:
Gwynoro Jones - Cyn AS Llafur
Neil McEvoy - AC Plaid Cymru
Sandy Clubb - Cadeirydd Yes Caerdydd
Mark Hooper - Sylfaenydd indycube
Nick Stradling - Wales in the Movies
(eraill i'w cadarnhau)

Os ydych chi ar Facebook, nodwch eich bod yn dod i'r digwyddiad, a cofiwch wahodd eich holl gyfeillion:
https://www.facebook.com/events/178061069286709/

Cofiwch ddilyn YesCymru Caerdydd ar Twitter hefyd:
https://twitter.com/YesCaerdydd

Cyfarfod Cyffredinol YesCymru

Byddwn yn cyhoeddi manylion ein Cyfarfod Cyffredinol nesaf yn fuan. Bydd croeso i bob aelod. Mae modd ymaelodi yma - http://yes.cymru/ymaelodi/ . Os ydych chi eisoes wedi ymaelodi, ond heb dderbyn eich cerdyn aelodaeth eto, bydd yn cael ei anfon atoch yn fuan gyda manylion y Cyfarfod Cyffredinol.

Diolch am eich cefnogaeth,

Iestyn ap Rhobert
Cadeirydd, YesCymru
http://yes.cymru/
Speakers:
Gwynoro Jones - Former Labour MP
Neil McEvoy - Plaid Cymru AM
Sandy Clubb - Chair Yes Cardiff
Mark Hooper - Founder of indycube
Nick Stradling - Wales in the Movies
(other speakers TBC)

If you're on Facebook, please let us know that you will be attending, and don't forget to invite all of your friends:
https://www.facebook.com/events/178061069286709/

Please also follow YesCymru Cardiff on Twitter:
https://twitter.com/YesCaerdydd

YesCymru AGM

We will publish details of our next General Meeting shortly. All members are welcome. You may join YesCymru here - http://yes.cymru/join/ . If you have already joined, but have not received your membership card, it will be sent to you shortly with details of the General Meeting.

Thanks for your support!

Iestyn ap Rhobert
Chair, YesCymru
http://yes.cymru/
Copyright © 2016 Yes Cymru, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp