Copy
Pop-up Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het St Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum gaat ook dit jaar weer in oktober plaatsvinden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
View this email in your browser

SMAAK professionaliseert

Van Edwin Janssen, secretaris bestuur
Toen we drie jaar geleden begonnen met stichting SMAAK en de voorbereidingen van het eerste Pop-up Museum in het St Pieters en Bloklands Gasthuis, was alles nog nieuw en moest alles uitgevonden worden. Dat was het mooie aan die tijd: de beide directeuren en de vrijwilligers hadden alle vrijheid om zaken in te vullen op de manier waarop zij dachten dat dit het beste was. En dat hoort ook bij de opstartfase. In het tweede jaar werden veel zaken herhaald en ook veel verbeteringen doorgevoerd. Jaar drie staat in het teken van professionalisering. Niet alleen omdat het blijkbaar zo hoort, maar ook omdat het noodzakelijk wordt.

Nu we het concept van SMAAK langzamerhand Amersfoort laten ontstijgen, moeten we kunnen teruggevallen op documenten. Marlies en Andries zijn in gesprek met instellingen binnen en buiten de provincie, nationaal en internationaal. We kunnen en mogen dan niet verwachten dat zij de komende weken en maanden als een soort rondreizend circus door de omgeving trekken om op de diverse locaties sturing te geven aan de werving van vrijwilligers, het instrueren van deze en gene, de organisatie in het huis of de huizen ter plaatse, het op orde houden van de financiën en dan – als klap op de vuurpijl – ook nog creatieve inspiratie bieden om het geheel sprankelend en vernieuwend te houden. Daarom wordt er nu gewerkt aan het vastleggen van alles.

Dat heeft twee redenen. Ten eerste hetgeen ik zojuist al meldde: lokaal zullen er organisatoren aan de gang moeten gaan die daarvoor handvatten krijgen aangereikt. Daarom is er de afgelopen maanden druk gewerkt aan de zogenoemde blauwdruk, waarin alle stappen nauwgezet staan beschreven.

Daarnaast wordt er gewerkt aan functiebeschrijvingen, zowel voor de organisatoren als de vrijwilligers (en professionals) die zo ontzettend nodig zijn. De organisatoren weten dan welke mensen ze zoeken en voor de vrijwilligers is het handig dat ze vooraf kunnen zien wat er van hen wordt verlangd. Voor vrijwilligers is niets immers zo vervelend als met verkeerde verwachtingen beginnen. Zo wordt SMAAK stukje bij beetje professioneler en zo houden we het ook leuk voor alle betrokkenen. Want uiteindelijk is dat wat niet verloren mag gaan: de bevlogenheid waarmee vrijwilligers, professionals, directie en bestuur de afgelopen jaren bezig zijn geweest. Dat is de kurk waar SMAAK écht op drijft. En dat valt niet te vangen in een procesbeschrijving.

Lentekriebels

 Van Marlies Juffermans, onze artistiek directeur

Lekker, eindelijk weer met een kop koffie op het bankje in mijn tuin. Deuren open, fluitende vogels, en waar komen opeens die bloemknoppen vandaan? Alsof de lente al lang op de loer ligt, verschijnen ze van de ene op de andere dag. De zon warmt mijn gezicht en met het gevoel dat ik spijbel, geniet ik nog wat langer van de eerste zonnestralen. Maar dan is het echt tijd om weer aan de slag te gaan. Schrijven, bellen, afspraken maken en tot mijn schrik erachter komen dat lente betekent dat het jaar alweer vier maanden oud is. Langzamerhand komt het volgende Pop-up Museum SMAAK in oktober 2017 weer in zicht! Gelukkig zijn al heel wat zaken geregeld. Achter de schermen, wachtend om daarmee het Museum SMAAK weer tot volle bloei te laten komen. Sommige dingen gaan ook een beetje vanzelf. Nou ja, een paar dan. En de rest, daar gaan we hard mee aan de slag. Ik neem nog een kop koffie. En geniet van het zonnetje.

 

Film 2016-SMAAK in Engeland

 Van Andries Potter, onze zakelijk directeur
De film over SMAAK 2016 is gereed. Dick van den Berg van A1 Studio heeft dit jaar een langere film van ongeveer vijftien minuten gemaakt vanuit het perspectief van twee gastconservatoren en andere betrokkenen. U kunt deze film zien via deze link SMAAK-film . Ik wens u veel kijkplezier. We vernemen graag uw reactie via info@stichtingsmaak.nl.

De vertaalde en ondertitelde versie van de film gebruiken we tijdens onze expositie in Gallery Oldham. Deze expositie bestaat uit de films over SMAAK 2015 en 2016 plus elf banners met een foto en informatie over iemand die met SMAAK te maken heeft:een bewoner, een gastconservator, een kunstenaar en een verzorger van een (dans)activiteit. Op deze manier leggen we uit wat SMAAK inhoudt en betekent voor de deelnemers. De Gallery gebruikt deze expositie om te toetsen of een soortgelijk initiatief ook in Engeland kansen heeft. Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van de teksten en foto's, zodat we in Engeland mooie en informatieve banners kunnen neerzetten. Medio mei gaan Marlies en ik erheen. We hopen op een inspirerende expositie en zullen u op de hoogte houden.

Conservatoren gezocht

Van Emile van der Kruk, onze begeleider van de gastconservatoren
Dit jaar gaan we met tien conservatoren op reis door de abstracte kunst. Aan de hand van persoonlijke ervaringen uit ons leven zullen we tien abstracte kunstwerken verzamelen en tentoonstellen. We laten de vertrouwde figuratieve manier van kijken en symboliek los. Daar is moed voor nodig. Dit loslaten van de figuratieve houvast vereist een kleine abstracte vertaalslag. Gereedschap, handvatten en onderlinge uitwisseling zullen u worden aangereikt. Gelukkig staan de conservatoren er niet alleen voor, want we gaan elkaar tijdens deze reis ondersteunen en er doorheen slepen. Van onze zoektocht zullen we ieder een tastbaar reisjournaal bijhouden. Wie durft er mee....?

Nieuwe projectleider

Van Jeannette van Leeuwen-Thie, onze projectleider
Ik ben ruim twintig jaar als onderwijsbegeleider in Amersfoort en omstreken werkzaam geweest. Na een intermezzo van vijf jaar werken in het buitenland, ben ik via mantelzorg van mijn ouders in contact gekomen met de wereld van de ouderenzorg. Een bijzondere, interessante en waardevolle wereld, waarover ik als mantelzorger en dochter 'van', vrijwilliger in de huiskamer en voorzitter van de lokale en centrale cliëntenraad mijn eigen beeld heb kunnen vormen.

Het aantal senioren groeit. Het is een generatie die nog vol in het leven staat. Hun levenservaring is waardevol voor jongere generaties. Hetzelfde geldt voor de groep kwetsbare ouderen. Door hun kennis en ervaring kunnen zij een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. Kunst, met de beleving en de discussies daarom heen, vormt hiervoor een uitstekende bron. Het project SMAAK maakt de oudere generatie weer deelnemer en zichtbaar.

Ik ben 64 jaar, getrouwd met Kees en woon in Bilthoven. Samen zijn wij de trotse (groot)ouders van een dochter en zoon en drie kleinkinderen. In mijn vrije tijd beeldhouw ik en fietsen wij graag door ons prachtige landje en in het buitenland. Daarnaast geef ik Nederlandse les aan twee voormalige vluchtelingen uit Azerbeidzjan en Armenië en zingen we in een koor in Hilversum, waarvan ik ook bestuurslid ben.

Nieuwe redacteur

Van José Vorstenbosch, onze redacteur

Dit jaar woon ik precies tien jaar in Amersfoort. In 2016 was ik aangenaam verrast door het Pop-up Museum in St Pieters en Bloklands Gasthuis. Een prachtige locatie die een maand lang werd verrijkt met kunst en cultuur. Mijn 91-jarige schoonmoeder woont daar op een gesloten afdeling. Ook zij heeft op haar manier genoten van alles wat er te beleven was. Bij SMAAK komen verschillende aspecten samen die mijn interesse hebben: kunst, cultuurparticipatie en (kwetsbare) doelgroepen.

Van huis uit ben ik kunsthistoricus, maar mijn werkervaring ligt vooral op het terrein van tekst en redactie. De liefde voor de kunst is er niet minder op geworden. Zo werk ik onder meer als tekstschrijver en redacteur voor Special Arts, een stichting die zich bezighoudt met kunst van mensen met een handicap. SMAAK sluit hier heel mooi bij aan. Met veel plezier wil ik mijn redactionele ervaring dan ook inzetten voor dit prachtige initiatief.

 

Belangrijke data

3 mei ochtend
Informatiebijeenkomst voor aanomende gastconservatoren in St Pieters en Bloklands Gasthuis

1 t/m 31 oktober
SMAAK in St Pieters en Bloklands Gasthuis

Copyright © 2017 Stichting SMAAK, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp