Copy
IGS News March 2017
View this email in your browser
Guri Rørtveit

Dear all,

March comes with International Women’s Day. Recognizing that female researchers are less visible in the media, Bente Moen (who leads the IGS communication plan committee) invited all female scientific staff to a media seminar with Communication Director at the Faculty, Marion Solheim. Big success and lots of discussion. Thanks for the initiative, Bente!
We have started a discussion process about the internal organization of the Department. The Working Group has had two meetings and is currently asking for feedback from all research and academic groups. I encourage all of you to read the background document provided, and take active part in the discussion.

May 10 will be the date for the annual Department Day – this year in the beautiful UiB Aula. The topic for the day will be international collaboration. Mark the calendar!

Guri Rørtveit
Head of Department

Table of Contents

*click to jump to section

IMPORTANT

HOLIDAYS

IGS encourages you to register all your vacation in Paga before Easter, if possible. Should you be unsure of the exact days, you can change the dates later. More info here.
 
If you  have any questions on how to register, please do not hesitate to contact Personnel Consultant  Elin.Myhrvold@uib.no
 
MOF has set the following deadlines for holiday registration for 2017:
Holiday Deadline for request Fixed holiday
Winter Holiday (week 9) 01.02.2017 15.02.2017
Easter Holiday (week 15) 01.03.2017 15.03.2017
Summer holiday (at least 3 weeks between (15.05-15.09) 01.04.2017 15.04.2017
Autumn Holiday (week 41) 15.08.2017 01.09.2017
Any leftover Holidays 01.10.2017 15.10.2017

Elections spring of 2017

Information in English

Rektorvalget 2017
Valget finner sted fra 30. mars til 5. april.
Valg våren 2017
 
Valg til universitetsstyret – forslagsfrist 7. april
Kjenner du noen som vil kunne gjøre en god jobb i universitetsstyret?
Frist for å foreslå kandidater er 7. april kl. 12:00. Mer informasjon

Ny Studieplan i medsin 

Important IGS links:

Global Challenges links:

Important UiB links:

Assistance abroad / Hjelp i utlandet
UiBs ansattsider      UiB's new digital strategy     Interne stillingsutlysingar
Ny meldingstjeneste    UiBs Profilmanual     #ORG2022     BOA

Calendar:

 Check out what is happening at UiB, MOF and IGS  (there can be differences between the Norwegian and English versions!). Have an event? Let us know!

From IGS web

Ensuring Healthy Lives for All

Over 300 participants from more than 30 countries attended the 10th GLOBVAC conference held this year in Trondheim. Read more.
 

New MOOC in Medical Peace Work

 
CIH, IGS and UiB are launching a new interactive Massive Open Online Course (MOOC) in Medical Peace Work together with partners in the Medical Peace Work project starting 1 May. The course covers the following topics :
 
*   Peace-health work in war and post-war areas
*   Preventing and addressing domestic violence
*   Healthcare for refugees
*   Recognising and healing the effects of torture
*   Health effects of climate change
*   Responding to a nuclear explosion
 
The course will run for 6 weeks (2 hours per week). It is free, can be completed at any time of the day and week that is convenient for the participants. If you think this sounds interesting, sign up now by following this link! And kindly help us spread the word to anyone you think may be interested.
 
See more information in attached flyer or see the trailer here.
 
Lærte bort til barnehagebarn
 
– Etter en dag i barnehagen føler jeg meg bedre rustet til å kommunisere med barn på en god måte, sier medisinstudent Marie Klem Funderud.
 
Det hele startet da koordinator Tiril Grimeland ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), Universitetet i Bergen fikk en forespørsel fra en barnehage. Var det mulig å få noen medisinstudenter til å lage et undervisningsopplegg om kroppen og kroppens funksjoner for barnehagebarn? Les mer fra Tidskrift for norsk legeforening.

Svangerskapsforgiftning dobler risikoen for hjerteinfarkt

Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for å rammes av akutt hjerteinfarkt, viser ny studie.
 
Kvinner som er utsatt bør få tettere oppfølging, mener Hilde Kristin Refvik Riise, stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hun står bak studien. Les mer fra NRK
 

IGS Personnel

Ny senterleder for TVEPS

 
Vi gratulerer! Førsteamanuensis, Ane Johannessen, vil begynne som ny senterleder (30%) fra 15.04.2017.

TVEPS er organisert som eit konsortium i eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen i Bergen, Fjell kommune og Bergen kommune. IGS er vertsinstitutt.
 
Formålet til TVEPS er å utdanne kandidatar i tverrprofesjonelt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser og i samarbeid med brukarar og yrkesfeltet. TVEPS si målsetting er at studentane si trening skal gi meirverdi for studentane, pasientane, hjelpearbeidarane, arbeidsplassane og dei deltakande studieprogramma..

3 New PhDs!

Lina Lernevall
Project title: "Parent experience of burn injury in their child and perceived needs for support during hospitalization at a burn care centre"
Supervisor from IGS: Eva Gjengedal
  
Fatemeh Chalabianloo
Project title: Steady-state methadone pharmacokinetics in opioid maintenance treatment: Influencing factors and clinical outcomes
Supervisor from IGS: Kjell Arne Johansson
 
Christine Henriksen Ødegaard
Project title: Medication free treatment in psychosis: The meaning of choice for people with psychosis - A qualitative exploration
Main supervisor from IGS: Ingunn M. S. Engebretsen

Seminar om medisin- og helsehistorie

IGS har gleden av å invitere til seminar om medisin- og helsehistorie fredag 5. mai i år. På seminaret vil vi presentere noen smakebiter på den spennende forskningen som har foregått og foregår på feltet de sist årene, og vi vil diskutere fagets plass i den medisinske og helsefaglige utdanningen.
 
Med dette arrangementet ønsker vi også å markere at Aina Schiøtz går av som professor i medisinsk historie ved Universitetet i Bergen.
 
Frist til påmelding er onsdag 26.april.

From MOF

MOF Fakultetets dag 2018 er satt!

14.06.2018

Program kommer tidlig i 2018. 
Foreløpig klart:
- The Falch Lecturer 2018: professor Philippe van de Perre kommer (se info nederst)
- Rektor kommer.
- Falch juniorpris deles ut (seniorprisen deles ikke ut i 2018).
- fakultetets egne priser for forskning, undervisning og formidling deles ut.
 
Ber dere sørge for at planlegging av andre arrangement og møter ikke kolliderer med den 14/6-2018.
 

Seminar series Centre for Nutrition

We have the pleasure to invite you to Centre for Nutrition's first seminar in a new series of seminars with lectures on nutrition from researchers from home and abroad. The series will address key challenges in nutrition and health.
 
Time: Wednesday 5 April, at 14.30-15.30
Venue: Auditorium 4, The BB-building (map)
Moderator: Gülen Arslan Lied

- Perspectives on diet and the obesity epidemic (Simon Dankel)
 
There will be light refreshments. Welcome!

More news

New leader of NFR

Earlier this week, Research Council of Norway staff thanked Arvid Hallén for his 12 years as Director General. John-Arne Røttingen assumes the top position. Read more

Ny avtale skal gi forskere bedre og sikrere tilgang til helsedata

 
Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse inngår en samarbeidsavtale om å etablere løsninger for enklere og sikrere tilgang på helsedata til forskning. Les mer.

Norske forskere trenger opplæring i persondata

 
Forskningsrådet oppfordrer norske forskningsinstitusjoner til å skolere neste generasjon forskere i å håndtere norske og nordiske persondata i helse- og velferdsforskning. Les mer.

Nå kan du melde prosjektendringer direkte i Mitt nettsted 

 
Forskningsrådet har utviklet en ny funksjonalitet som gjør prosjektdata i forskningsprosjekter som får støtte fra oss lettere tilgjengelig. Dersom planene i prosjektet må endres, kan prosjektleder og administrativt ansvarlig nå søke om endringer i en såkalt endringsmelding inne i Mitt nettsted. Les mer

Bli med å forme Norges innspill til EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram

Vi vil høre hva din bedrift, forskningsinstitusjon eller offentlige aktør mener bør være de norske prioriteringene til nytt rammeprogram. Bruk stemmen din til å forme fremtidens Europa. Les mer

ERC Advanced Grant skrivekurs i Bergen

 
Dato: 5.4.2017 Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Advanced Grant med søknadsfrist 31. august 2017. Les mer
New ERC website
 

Starting Strong:
The first 1000 days of the SDGs

Informing a set of regional dialogues on SDG early implementation.
Read the Background Note from Development Progress.

Kryssende uenighet om ny indikator for sitering

Mange er negative til innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet, men flere er også positive, viser høringsuttalelser. Uenigheten går på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i universitets- og høgskolesektoren. Les mer fra På Høyden.

Kreftforeningens søkerseminar 2017

Mandag 24. april, Kreftforeningen,
Kongens gate 6, Oslo
Skal du søke støtte fra Kreftforeningen til din forskning?
Da vil du ha nytte av dette seminaret. Les mer.

IGS in the media

Helsecampus
Flytter psykologene til helsecampus
På Høyden
Vil flytte psykologer med tvang
På Høyden
 
Updated Summary: Guideline: updates on HIV and infant feeding: the duration of breastfeeding, and support from health services to improve feeding practices among mothers living with HIV. [World Health Organization]
National Guideline Clearinghouse (Thorkild Tylleskär)

Global Challenges
- UiBs utviklingsforskning er svekket
På Høyden (Bernt Lindtjørn)
— UiB si satsing på utviklingsforsking er for dårleg
På Høyden (Guri Rørtveit)
Globale samfunnsutfordringer: La ord føre til handling!
På Høyden (Guri Rørtveit, Bente Moen)
 
Legemidler mot influensa skader ikke fosteret
Nationalt folkehelseinstitutt (Anders Engeland)
 
-Vi bør endre kostrådene
Dagbladet (Grethe Tell)
Daniel kuttet ut junk food. Gikk ned 40 kilo
Dagbladet Pluss (Grethe Tell)
 
Å levere gode budskap, er også en kunst
Dagens Medisin (Edvin Schei)
 
Får millionstøtte til forskingsstudie
Kvinnheringen (Miriam Harveit)
Får millionstøtte til forsking på betre samhandling
Helse Fonna (Miriam Harveit)
 
Maten som gir best søvn
Dagbladet (Bjørn Bjorvatn)
- Forskning tyder på at lite søvn øker appetitten - og spesielt på kaloririk mat
KK (Bjørn Bjorvatn)
- Snakker ikke nok om søvn med elevene
Utdanning (Bjørn Bjorvatn)
Skadelig å la barn bruke mobil før leggetid
P4 (Bjørn Bjorvatn)
 
 
Normal svangerskapskvalme har også uttalte konsekvenser
RELIS (Kristine Heitmann)
 
Ryggsmerter koblet til økt risiko for tidlig død
Rix (Jan Sture Skouen)
Forskning.no (Jan Sture Skouen)
 
Pre-exposure prophylaxis for infants exposed to HIV through breast feeding
British Medical Journal (Thorkild Tylleskär)
 
Palliasjon og demens: - Tenker lindring fra første dag
Aldring og helse (Bettina Husebø)

Children with poor vitamin B12 status early in life struggle more with tasks, recognition and interpreting feelings
Alpha Galileo, UniResearch (Ingrid Kvestad)
Barn med vitamin B12-mangel sliter med å legge puslespill og tolke andres følelser
UniHelse (Ingrid Kvestad)
 
Ingen føringer om lokalisering
Dagens Medisin (Bjarne Robberstad)
 
Kobler overvekt til økt MS-risiko hos menn
Dagens Medisin (Trond Riise)
 

Twitter IGS
Twitter IGS
Website
Website
Do you know anyone who is interested in our newsletter?
Ask them to  send us an email!
Copyright © 2017 Department of Global Public Health and Primary Care, All rights reserved. 


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp