Copy
View this email in your browser

BAS ZAKEN

24 mei 2016

AANMELDEN AFMELDEN

In deze BAS Zaken nieuwsbrief besteden wij vooral aandacht aan de werkzaamheden waar wij momenteel mee bezig zijn bij Fadiro.
Ontwikkelingen voor BAS en Sambasso, dat is wat ons dagelijks bezighoudt.

Bij de laatste update is de services van GWK Travelex in BAS toegevoegd. Met een link, ook beschikbaar in Mijnreisoverzicht, kan de klant eenvoudig vreemde valuta bestellen. Voor de reisagent levert dit een vergoeding op van GWK Travelex per reservering van de valuta door de klant via deze link. Meer informatie in de BAS-o-theek of handleiding 16.8 in BAS.
Al 84 BAS licentiehouders maken gebruik van de koppeling met EUclaim of C-Buddy. De service naar je klant waardoor altijd in de gaten wordt gehouden of de klant recht heeft op een vergoeding voor vertraging of overboeking van een vlucht. Uit onderzoek is gebleken dat vergoedingen meestal gebruikt worden voor het boeken van een nieuwe reis! Dat moet je dus nooit laten liggen. Meer informatie: 
- C-buddy
-
EUclaim

TUI boekingen
Toevoeging van categorieën aan leveranciers

Vanwege het verdwijnen van het merk Holland International en de nieuwe door TUI gekozen opzet voor drie categorieën, wordt er momenteel in BAS een uitbreiding ontwikkeld om in het segment te kunnen vastleggen tot welke categorie de betreffende boeking behoort. Dit is vooral van belang om de juiste commissies, behorende bij die categorieën te kunnen monitoren en de verschillen te zien in omzetten van de betreffende categorieën. Binnenkort in BAS beschikbaar.

BAS2BAS
Recapbericht en e-facturen van de een naar de ander

Een andere ontwikkeling die voor steeds meer BAS licentiehouders handig kan zijn is de mogelijkheid om een recapbericht en e-factuur in een BAS dossier op Eigen Naam, te kunnen genereren ten behoeve van een ander reisbureau met BAS. Het ontvangende kantoor kan dan de boeking eenvoudig inlezen en/of de e-factuur in het dossier verwerken. Voor zowel het ontvangende als het verzendende reisbureau zal dit besparingen in tijd gaan opleveren.

Zakenklanten in BAS
Binnenkort functionele wijziging bij zakenklanten

Al eerder hebben wij dit genoemd, maar het nadert nu de voltooiing: Reizigers zijn bij zakenrelaties straks gekoppeld aan de betreffende zakenrelatie. Bij het oproepen van een zakenrelatie, zal dan in het vervolg de reizigers getoond worden die bij dit bedrijf eerder zijn vastgelegd. Eenvoudig kunnen deze opnieuw worden gekozen bij een nieuwe boeking. Op deze wijze wordt het mogelijk om voor de zakenklant per reiziger inzage te hebben in de uitgevoerde reizen.

Binnenkort zal deze nieuwe uitbreiding worden opgeleverd. Dit is weer een stap om steeds meer tegemoet te komen in BAS ook zakelijke klanten op een goede manier te kunnen bedienen. Zo zal er ook een Mijnreisoverzicht omgeving worden ontwikkeld, specifiek voor zakenklanten, waarbij de klant zelf verschillende historische overzichten kan opvragen.

Sambasso in BAS
Activeren filialen, zra's en leveranciers

Voor Sambasso worden er momenteel ook ontwikkelingen in BAS uitgevoerd. Het deelnemende reisbureau kan straks in BAS aangeven welke filialen en zra's gebruik maken van Sambasso. Dit is van belang voor de mogelijkheid om filialen beschikbaar te laten zijn voor de klanten die online boeken en in een later stadium de klant te kunnen mailen met daarin opgenomen een zogeheten deeplink, waarbij de klant op een  Sambasso-leverancier website automatisch wordt verbonden aan het betreffende reisbureau of zra.

Tevens zal een deelnemend reisbureau in BAS de gewenste Sambasso leveranciers kunnen kiezen en online de agentuurovereenkomst kunnen accepteren. Dit alles om processen te vereenvoudigen en Sambasso voor de reisagent optimaal te kunnen laten werken.

Cybercrime
Wees alert op je computerhandelingen

Steeds meer hoor en lees je over het onderwerp cybercrime. Een helaas steeds meer voorkomende en steeds weer veranderend fenomeen waar we allemaal mee te maken hebben. Criminelen zullen telkens weer proberen informatie te krijgen of uit zijn op financieel gewin.

Daarom willen wij graag benadrukken dat het van enorm belang is om alle computers up-to-date te houden. Zorg dat je altijd met de laatste versie van de webbrowser werkt en dat je anti-virusprogramma altijd is bijgewerkt.

En geef nooit zomaar een wachtwoord af. Fadiro zal nooit vragen om een wachtwoord van BAS! Wij kunnen wachtwoorden ook niet inzien en iemand die niet meer kan inloggen zal zich moeten melden bij de beheerder van de BAS administratie. Fadiro zal een medewerker geen (nieuwe) toegang verstrekken in een BAS administratie zonder toestemming van de beheerder/eigenaar. Die verantwoordelijkheid ligt bij de licentiehouder van BAS.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
E-mail
E-mail
Copyright © 2016 Fadiro BV, All rights reserved.