Copy
Nieuwsbrief najaar 2016
View this email in your browser

Nieuwsbrief najaar 2016


In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
* Spellen met Specht
* Nieuwe medewerkers
* Meertaligheid
* De Emowijzer
Spellen met Specht
In onze praktijk vormen kinderen met spraak-taalproblemen een groot deel van onze patiëntenpopulatie. Uit onderzoek blijkt dat de helft van deze groep kinderen ook problemen ervaart met leren lezen en spellen. Het is daarom zinvol om een risico-analyse af te nemen bij deze kinderen. Hier is een taak voor de logopedist weggelegd. 
Er zijn  al veel basisscholen die de risico-analyse gebruiken om risico kinderen op te sporen, zodat ze deze kinderen extra aandacht kunnen geven. Halverwege groep 2 kan deze risico-analyse afgenomen worden. 

De methode die wij gebruiken om ontluikende geletterdheid te trainen is: Spellen met Specht deel I, de voorschottraining. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten is het aantrekkelijk en kleurrijk materiaal om de training vorm te geven. 

Uit de literatuur blijkt dat de letterkennis de beste voorspeller is voor het succesvol leren lezen in groep 3. Spellen met Specht deel I verbetert de letterkennis met behulp van foneem-isolatie en synthese. Twee spelvormen die de relatie tussen de klank en letter verstevigen waardoor de letterkennis kan toenemen. Daarnaast helpt het als de trainer de klank en letter altijd gelijktijdig aanbiedt. 

Meer weten of de screening inkopen? Neem gerust contact op met Logopedie Westrand en vraag naar Marieke van de Poppe- Bult of Margreet van der Kleij
Meertaligheid

Wij behandelen vaak meertalige kinderen. Een kind met Nederlands als tweede taal, waarbij het Nederlands niet goed op gang komt, heeft niet automatisch een taalontwikkelings-stoornis (TOS). Een TOS uit zich ook in de moedertaal.

Wist u dat...
- Wij daarom altijd uitgebreid de moedertaal in kaart proberen te brengen middels de anamnese meertaligheid?
- Onze collega Merve Demir-Colak (zelf ook meertalig) ook de Turkse taalontwikkeling van kinderen kan testen?
- Een taalstoornis vaak voorkomt in combinatie met een fonologische stoornis (uitspraak van klanken)?
- De klankarticulatie van een kind op 9-jarige leeftijd 100% moet zijn?
Praten over gevoelens met kinderen. Dat kan heel gemakkelijk met de Emowijzer®.
Onze collega Yvonne heeft  De Emowijzer ontwikkeld!
De Emowijzer® is een eenvoudige tool om (in de klas,  in  de dokterskamer, op het voetbalveld..etc) te gebruiken als je wilt weten hoe het kind zich voelt. Het is een afbeelding met 16 getekende poppetjes die met gezichtsuitdrukking en lichaamshouding een gevoel uitbeelden. Kinderen herkennen zichzelf in de poppetjes.
De Emowijzer hoort bij het boek "Emowijzer, samen praten over wat je voelt”.
Hoe werkt het? Jij vraagt bijvoorbeeld: “ jij speelde met de blokken. Toen kwam er ruzie. Wijs jij eens aan wie jij toen was, wat jij toen voelde?”.  Het kind is een moment stil en gaat terug naar het moment van de ruzie. Het kind zet vervolgens zijn vinger op het schommeltje en wijst daarmee het gevoel aan dat het op  dat moment voelde.  Daarna kan een mooi gesprek ontstaan. Over de boodschap onder dat gevoel. En over goede oplossingen, en goede voornemens. Het kind kan zelf actief meedenken. Hierdoor wordt de ontwikkeling van zelfregulatie actief en opbouwend gestimuleerd. In het boek staat de  gebruiksaanwijzing van de Emowijzer.
Voor verdere informatie en een demo-filmpje ga naar: www.emowijzer.nl

 
Nieuwe medewerkers!
Maak kennis met onze nieuwe medewerkers. 
Even voorstellen:
Ik ben Elaine Oosterhoff en ik ben 24 jaar. Juli 2014 ben ik afgestudeerd als allround logopedist aan de Hanzehogeschool te Groningen. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt in een praktijk in Almere en op verschillende scholen. Sinds juni 2016 ben ik werkzaam bij Logopedie Westrand en dit doe ik met veel plezier. Ik zie voornamelijk kinderen met taal- en spraakproblematiek. Daarnaast  geef ik ook therapie voor afwijkend mondgedrag/slikge-woonten.  Ik werk op op de locaties Slotermeer en  Calandlaan.

Ik ben Friederike Ertmer, geboren en getogen in Oost-Duitsland. Gedreven, open en met gevoel voor mensen en in-leving heb ik voor een studie in de gezondheidszorg gekozen. Eerst als logopedist en daarna als master in Global Health.

Na mijn afstuderen als logopedist heb ik veel gewerkt in de ouderenzorg en revalidatie bij verschillende organi-saties. Sinds dit jaar is mijn focus meer gericht op kinderen met ontwikkelings-stoornissen en veelal autisme. Naast het directe patiëntencontact vind ik trans-culturele zorgverlening en interculturele communicatie erg boeiend en geef ik hierin lessen.

Ik werk op de locaties Kabouterhuis West en Slotermeer.

Klik hier voor onze website
Copyright © *|2016|* *|Logopedie Westrand|*, All rights reserved.

Onze website is:
www.logopediewestrand.nl

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to info@pixeltoday.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Logopedie Westrand · Antony Moddermanstraat 51 · Amsterdam, 1063 LM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp