Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
Beste <<First Name>>,

Nu 2021 er bijna op zit, willen wij om te beginnen onze klanten hartelijk bedanken voor hun vertrouwen in ons. En natuurlijk gaat onze dank ook uit naar iedereen met wie wij hebben samengewerkt, gespard, gebrainstormd, die onze masterclass heeft gevolgd of die op een andere manier heeft bijgedragen aan dit voor ons mooie jaar. Dat heeft ons heel veel energie gegeven en de overtuiging om in 2022 op de ingeslagen weg door te gaan!

Casus Ir. Lely Lyceum – 'Samen ambities realiseren met een heldere HR-koers'

Het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam is de laatste jaren flink gegroeid en er zijn veel onderwijskundige vernieuwingen. De ambities zijn groot. Ook HR draagt hier haar steentje aan bij. In de loop der jaren is de werkdruk echter opgelopen. De uitvoerende processen vergen veel tijd, terwijl de vraag naar strategisch HR-beleid is toegenomen. Wij kregen de vraag Lely te adviseren over een nieuwe toekomstvaste HR-inrichting en een heldere HR-koers voor het komende jaar. De eerste stappen zijn gezet.
  
‘Marike en Elly zijn doorgewinterde HR-professionals die snel de organisatie doorzien. Ook die van een school. Uitdagingen, maar óók de mogelijke oplossingen worden in heldere taal aangereikt.’
 
- Jeroen Rijlaarsdam, rector-bestuurder van het Ir. Lely Lyceum.

LEES DE HELE CASUS


Nieuwe data voor de Masterclass Vitale Organisatie

Inmiddels hebben we zo'n 20 masterclasses gegeven. En we gaan er gewoon mee door in 2022. De online masterclass is voor leidinggevenden en HR-professionals, duurt een uur en een kwartier en de deelname is gratis.

  • donderdag 16 december om 10.00 uur - NOG 1 PLAATS VRIJ!
  • vrijdag 14 januari om 10.00 uur
  • donderdag 3 februari om 10.00 uur
  • donderdag 24 februari om 10.00 uur
RESERVEER JOUW MASTERCLASS

Werken aan een vitale organisatie. Je leest het allemaal in onze nieuwe brochure!

In deze gloednieuwe  brochure hebben we onze laatste inzichten over organisatievitaliteit en de structurele aanpak van ziekteverzuim, werkstress en personeelsverloop verder uitgewerkt. We gaan o.a. uitgebreid in op het Job Demands – Resources model van prof. dr. Wilmar Schaufeli en stressoren en energiebronnen. En we laten zien hoe je van de rapportage van een HR-analyse naar een actieplan komt.
 
DOWNLOAD DE BROCHURE

‘Hoe kunnen we de weerbaarheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze mensen versterken?’

Via onze masterclass kwamen we in gesprek met een stichting die zorg op maat levert voor een groep meervoudig complex gehandicapte jongvolwassenen. Er wordt fantastisch werk geleverd, maar het vraagt ook veel van de mensen die er werken. De werkdruk is hoog en het ziekteverzuim en personeelsverloop zijn hoger dan gewenst. De stichting zoekt handvatten om daar verandering in te brengen: ‘Hoe kunnen we de weerbaarheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze mensen versterken?’

Met deze vraag als uitgangspunt zijn we gestart met een HR-analyse op basis van het Job Demands – Resources model van prof. dr. Wilmar Schaufeli. In de volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug.

Wat hebben supply chain management en HR met elkaar te maken? Veel!

Geïnspireerd door het boek ‘Regisseer de Keten’ ging HR Versterkers op 11 november een kijkje nemen bij ICT & Logistiek-beurs te Utrecht. Want Supply Chain Management (SCM) staat momenteel breed in de belangstelling. Het gaat over een nieuwe manier van samenwerken, over de grenzen van afdelingen en soms zelfs de organisatie heen.
Logisch dus dat ‘HR’ in organisaties hier vanaf het begin nauw bij betrokken is. Dat blijkt in de praktijk echter wat minder vanzelfsprekend.
LEES HET BLOG OVER HR EN SUPPLY CHAIN

Marike Balster

HR Versterker
+31 6 10 56 35 39
marike@hrversterkers.nl

Elly Oude Elferink

HR Versterker
+31 6 50 80 14 73
elly@hrversterkers.nl
Lees alles over organisatievitaliteit op onze website www.hrversterkers.nl
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 HR Versterkers, All rights reserved.


Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit van deze mailinglist.

Email Marketing Powered by Mailchimp