Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
Beste <<First Name>>,

Voor je het weet is het al weer voorjaar en dus tijd voor een update.
 • Het beoordelingsgesprek ingeruild voor een open dialoog
 • Werkstress te lijf in een zorgorganisatie
 • HR Versterken bij Leyden Academy
 • Boek “De burn-out bubbel”
 • Nieuwe masterclasses. Reserveer vast je plek

HR-case 'Het beoordelingsgesprek ingeruild voor een open dialoog'

En weer hebben we een stap gezet in onze missie om het beoordelingsgesprek te stoppen emoticons-typen. Bij Falcon Engineers, een vooraanstaand ingenieursbureau, werkten we met de directie en medewerkers een performance management aanpak op maat uit. Op maat wil in dit geval zeggen: helderheid over missie en visie, versterkte bottom-up communicatie en regelmatig besprekingen van functioneren, opleiden en loopbaan. Alles handzaam vastgelegd.
 
De medewerkers zijn hierbij, zoals altijd in onze aanpak, in de lead: zij vragen een gesprek aan en bepalen de onderwerpen. De focus ligt op wat er wél goed gaat en wat nog beter kan. Een hele verandering. “Het gaat nu wel ergens over”, zoals een van de medewerkers aangaf. Verder: meer vertrouwen, betere communicatie en meer tevreden klanten.
 
Dus: stop met beoordelen. Regelmatig een goed en praktisch gesprek over de ambities van de mensen en de organisatie leidt tot betere resultaten en meer tevreden klanten.

LEES DE HELE CASUS

Werkstress te lijf in een zorgorganisatie (met de OrganisatieVitaliteitsScan)

Hoe blijf je bevlogen werken? Stap één: weet wat de oorzaken van stress en bevlogenheid zijn in het werk. Met onze OrganisatieVitaliteitsScan krijg je een precies beeld van waar mensen op leeglopen en waar ze energie van krijgen. Daarna ga je met je team gericht aan de slag om de werkstress tegen te gaan. Ook in organisaties met een hele hoge werkdruk, zoals de zorg.
 
De roosters rondkrijgen
Wij voerden de OrganisatieVitaliteitsScan onlangs uit bij een zorgklant. Belangrijk punt van stress was “de roosters rondkrijgen”. In de praktijk betekende dit dat teamleden vaak worden gevraagd een extra dienst te draaien. En als je daar dan “nee” op zegt, heeft een cliënt of een naaste collega een probleem. Dus wat doe je? Stress!
 
Andere prioriteit!
Uit de scan bleek hoe belangrijk het is om de resultaten altijd samen te bespreken. Want hoewel de roosters rondkrijgen een sterke stressbron is, kreeg dit van het team in de bespreking toch niet de hoogste prioriteit: “wat ons echt zou helpen is: teambesprekingen, samenwerkafspraken, betere IT.”

Versterken energiebronnen
Onze analyse was de robuuste basis voor een goede discussie en een zeer effectief besluit: het team zette niet in op vermindering van stress, maar op versterking van de energiebronnen. Zo’n analyse op basis van het Job Demands - Resources model werkt als een tierelier!
ORGANISATIEVITALITEITSSCAN


Nieuwe data voor de Masterclass Vitale Organisatie

Inmiddels hebben we zo'n 20 masterclasses gegeven. De online masterclass is voor leidinggevenden en HR-professionals, duurt een uur en een kwartier en de deelname is gratis.

 • vrijdag 13 mei om 10.00 uur
 • vrijdag 3 juni om 10.00 uur
 • donderdag 30 juni om 10.00 uur
Meld je vast aan, zodat jouw plaats zeker is. Zit jouw datum er niet bij? Geef je naam door en we kijken naar een alternatief.
RESERVEER JOUW MASTERCLASS

HR Versterken bij Leyden Academy

Leyden Academy on Vitality and Aging is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek verricht naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. Hun missie is verbetering van de kwaliteit van leven van oudere mensen. De organisatie is in het afgelopen jaar sterk gegroeid. Wat vraagt deze groei van de HR-aanpak?

Wij kregen de vraag in kaart te brengen wat er nodig is om te komen tot een eigentijds HR-beleid. Hiervoor hebben we een strategische HR-analyse uitgevoerd. We brachten de organisatiecontext in kaart, analyseerden de huidige HR-processen en - procedures en op basis van een aantal workshops onderzochten we de beleving en wensen van medewerkers. Deze gedegen aanpak vormde de basis voor een HR-actieplan voor de korte termijn en belangrijke acties voor later in het jaar. Zo is er een HR-plan met duidelijke prioriteiten, een mooi richtsnoer om te komen tot eigentijds HR-beleid en bijbehorende processen.

“Ik heb nog nooit een sloddervos met een burn-out gezien”

Wil je alles weten over burn-out, wetenschappelijk onderbouwd én toegankelijk? Dan is dit boek een aanrader. Een greep:
 • Al in de vroege middeleeuwen waren er mentaal uitgeputte monniken, wier religieuze vuur was gedoofd, die leden aan “vermoeidheid van het hart”.
 • Het aantal mensen met burn-out is (gelukkig!) beperkt en relatief constant; we zien wel meer vermoeidheidsklachten.
 • Burn-out is een werkgerelateerde aandoening bij mensen die eerder goed functioneerden. Maar persoonlijkheid speelt ook een rol. Illustratieve quote: ”ik heb nog nooit een sloddervos met een burn-out gezien”.
DE BURN-OUT BUBBEL. HET ÉCHTE VERHAAL

Marike Balster

HR Versterker
+31 6 10 56 35 39
marike@hrversterkers.nl

Elly Oude Elferink

HR Versterker
+31 6 50 80 14 73
elly@hrversterkers.nl
Lees alles over organisatievitaliteit op onze website www.hrversterkers.nl
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 HR Versterkers, All rights reserved.


Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit van deze mailinglist.

Email Marketing Powered by Mailchimp