Copy
HAK nieuwsbrief 7 | 2017
Tuinonderhoud
Als u een woning huurt met een tuin wordt verwacht dat u uw tuin onderhoud. De regels hiervoor staan in de Algemene Voorwaarden die u heeft ontvangen bij het ondertekenen van uw huurcontract. Echter niet iedereen houdt zich aan deze regels en er zijn alle vele burenruzies ontstaan over het gebrek aan onderhoud en verwaarlozing van tuinen.
Als bewoners en of Eigen Haard er iets over zegt wordt dat ervaren als betutteling. “Waar bemoeien ze zich mee?” en “Het is toch mijn tuin!”

 
  • Prettig wonen: Iedereen is gebaat bij een leefbare buurt. De bewoners zijn er tevredenen en de buurt wordt zo een fijne veilige plek. In een prettige, schone en veilige omgeving, gedragen mensen zich veel socialer en zijn er minder vernielingen. De HAK is er dan ook een groot voorstander van dat de bewoners elkaar aanspreken op verwaarloosde tuinen en vindt dat Eigen Haard moet ingrijpen bij excessen.
Als u niet meer in staat bent om uw tuin te onderhouden kunt u ook aan iemand vragen om uw tuin bij te houden. Veel mensen houden van tuinieren!
 
SAVE-project
Het laatste nieuws is dat de project Händelstraat en omgeving nog dit jaar wordt afgerond. Mocht u nog specifieke vragen hebben over het SAVE-project in uw buurt dan kunt u altijd contact met de HAK opnemen.
 
Zwartboek Vochtoverlast
Bij het overhandigen van het Zwartboek Vochtoverlast hebben we met Eigen Haard afgesproken dat er in november een evaluatie zou plaats vinden over de werkzaamheden om het vochtprobleem aan te pakken. We hebben erg moeten aandringen bij Eigen Haard om de gegevens aan te leveren. We hebben ten einde raad besloten alle melders van vochtproblemen een brief te sturen met het verzoek te melden wat er met hun klacht is gebeurd, zodat we dit kunnen vergelijken met de nog aan te leveren gegevens van Eigen Haard, Gemeente Aalsmeer en beide Hoogheemraadschappen. Het Zwartboek Vochtoverlast kunnen we helaas nog niet dicht slaan.
 
Tot Slot
Heeft u nog vragen over deze Nieuwsbrief of vragen over andere onderwerpen, neem gerust contact met ons op!
Hoe staat het met de huizen aan de Bilderdammerweg
 
De 1e twee blokjes huizen aan de Bilderdammerweg zijn in verhuur bij Eigen Haard. De woningen zijn verouderd blijkt uit technisch onderzoek, sloop en nieuwbouw zijn noodzakelijk.
 
Natuurlijk zijn bewoners niet blij verrast. Een ingrijpend project dient zich aan. Een klankbordgroep van bewoners en Eigen Haard medewerkers is bezig te overleggen over die nieuwbouwplannen, de herhuisvesting en afspraken over hulp, vergoeding e.d.
 
Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt. Op dit moment is de bewonersgroep het onderling ook nog niet eens. Sommigen willen de sloop niet. Anderen willen wel weg maar hebben niet duidelijk waarnaartoe. Oudere bewoners hebben vooral belang bij hulp en duidelijkheid op korte termijn.
 
Omdat er verschil van mening is dreigt er vertraging op te treden en een patstelling te ontstaan. Om dat te voorkomen laat de klankbordgroep momenteel door een extern onderzoeksbureau een peiling uitvoeren bij bewoners over hun mening en voorkeuren. De uitkomsten worden verwerkt in een advies namens bewoners aan Eigen Haard en gemeente. Hen wordt gevraagd de knoop door te hakken en een goed toekomstplan te maken voor wonen aan de Bilderdammerweg.
 
Actieve leden van HAK werken mee in de klankbordgroep. Vinger aan de pols dus.
 
Wordt vervolgd
 
 
Stand van zaken nieuwbouw Machineweg
 
Al een jaar nu weer is er een kale vlakte aan de Machineweg, daar waar ooit het rode dorp stond. Na jaren van overleg tussen Eigen Haard en bewoners was het plan voor sloop-nieuwbouw klaar. Een lange periode van discussie in de gemeenteraad volgde tot er uiteindelijk groene licht kwam. Gebouwd wordt er nog steeds niet omdat eerst nog procedures af te handelen zijn rond bestemmingsplannen en vergunningen. Als de planning gevolgd kan worden is de verwachting dat in de loop van 2018 de bouw kan starten. Hopelijk staan er dan eind 2019 drieënzestig nieuwe woningen.
 
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2017 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp