Copy
HAK nieuwsbrief 4 | 2017
Voor u ligt de Nieuwsbrief van HAK. In deze Nieuwsbrief informatie over de Huurverhoging 2017, het project verduurzaming (Save) en meer over de nieuwe vorm van participatie in de wijken Aalsmeer Dorp, Stommeer en Hornmeer.
 
Huurverhoging 2017
U heeft inmiddels het huurverhogingvoorstel van Eigen Haard ontvangen. De HAK wilt u er op attenderen dat u via deze link Controleer de huurverhoging 2017 kunt checken of u de  het juiste huurverhogingpercentage heeft gekregen. Wanneer uw inkomen is gedaald komt u wellicht in aanmerking voor de Maatwerkregeling. In bijgaande link Huurverhoging kunt u lezen of u hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie over de huurverhoging leest u in de huurkrant 2017
 
Project Save
In de Nieuwsbrief van februari hebben wij al geschreven over het project Save. De HAK is groot voorstander van het verduurzamen van de woningen. Wel bereiken ons signalen dat de communicatie met de huurders en de bewonerscommissies over de voorgestelde energetische maatregelen niet altijd volgens de vastgestelde procedure verloopt. Op het komende AB platform, half mei gaan we de procedure die Eigen Haard moet volgen voor wat betreft de bewonerscommunicatie, nogmaals doornemen en bespreken met de bewonerscommissies. Mocht u als huurder vragen hierover hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de bewonerscommissie in uw wijk en/of met de HAK.
 
De actieve huurder
Na het opheffen van de bewonerscommissies in Aalsmeer Dorp, Hornmeer en Stommeer is de weg geopend om aan de participatie van huurders in deze wijken een andere vorm te geven. In de Nieuwsbrief van maart/april hebben wij hier al aandacht aan besteed. Er hebben zich al diverse actieve huurders gemeld, die bijvoorbeeld de onderhoudssituatie van de woningen in hun straat willen monitoren en of zich maatschappelijk willen inzetten in het complex en/of straat. Nu wil de HAK graag alle initiatieven coördineren en de complex-vertegenwoordigers eventueel begeleiden. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar een coördinator (man/vrouw) op vrijwilligersbasis, die de spil wordt tussen de actieve huurders, de HAK en Eigen Haard. De HAK heeft budget beschikbaar voor de initiatieven. Als u belangstelling heeft voor deze functie neem dan contact met ons op.
 
Friends Contract
Samen met 2 anderen (hoeven niet perse vrienden te zijn) een woning huren bij Eigen Haard. Dat kan nu ook in Aalsmeer. Alle huurders zijn verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de totale huur. Kijk voor meer informatie en het aanbod op de site van Eigen Haard.
 
Wist u dat…
Eigen Haard 2980 huurwoningen bezit in Aalsmeer Kudelstaart, waaronder 2076 eengezinswoningen en 879 etagewoningen en 7 overige woningen, waarvan 2256 sociale huurwoningen.
 
Tot slot
Heeft u nog vragen over deze Nieuwsbrief of andere vragen aan de HAK, neem gerust contact met ons op. De volgende Nieuwsbrief kunt u begin juli van ons verwachten.
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2017 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp