Copy
HAK nieuwsbrief 3 | 2017
Binnenkort ligt de huurverhogingsbrief weer op uw deurmat. Hieronder vindt u een korte uitleg. Verder geven we in deze Nieuwsbrief een toelichting op het voorstel voor een Pilot van de HAK samen met Eigen Haard om in de Hornmeer, Stommeer en het Dorp te gaan werken met bewonersgroepen nieuwe stijl in plaats van de bewonerscommissies die inmiddels zijn opgeheven. Woont u in een van deze wijken lees het voorstel dan goed, misschien kunt u iets betekenen voor uw buurt of medebewoners in de straat.

Huurverhoging 2017
In het kader hieronder kunt u terugvinden welke huurverhoging Eigen Haard aan u gaat door berekenen. De Overheid heeft wel een aantal wettelijke kaders vastgesteld, dat zijn:
 • De huursom van Eigen Haard mag niet hoger zijn dan 1,3% (huursom = huurharmonisatie + huurverhoging)
 • Maximale huurverhoging is 2,8% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349
 • Maximale huurverhoging is 4,3% voor huishoudens met een inkomen boven de € 40.349
 • Voor bepaald groepen zoals chronisch zieken en gehandicapten, huishoudens van 4 personen of meer en AOW-gerechtigden (peildatum 1 januari 2017) geldt een maximale huurverhoging van 2,8% ongeacht het inkomen.
 
Doelgroep <75% maximale huur >75% maximale huur
Lager dan € 40.349 1,8% 0,5%
Inkomen niet bekend (ca.5,6%) 1,8% 0,5%
Bijzondere doelgroep 1,8% 0,5%
Hoger dan € 40.349 4,3% 4,3%
 
De maximale huur*) van een woning is door de Overheid vastgesteld. Daarvoor zijn kenmerken van de woning, zoals de afmetingen, de kwaliteit van de woning, maar ook de WOZ-waarde belangrijke gegevens. Door het geven van punten aan ieder kenmerk wordt een totaalaantal punten toegekend. Dit systeem noemt men het WoonWaarderingStelsel (WWS). Bijvoorbeeld: wanneer er voor uw woning meer huur wordt gevraagd dan 75% van de maximale huur en u heeft een inkomen lager dan € 40.349 dan kunt u een huurverhogingvoorstel van 0,5% verwachten.
*) Wilt u meer informatie over uw maximale huur of de puntentelling neem dan contact op met Eigen Haard (020) 6801801
 
Wanneer het afgelopen jaar uw inkomen is achteruitgegaan kunt u eventueel een beroep doen op de Maatwerkregeling van Eigen Haard. Op de website van de HAK staat een uitleg van deze regeling
 
Pilot Bewonersgroepen nieuwe stijl: ‘Ogen&Oren’
In de wijken Oost en Kudelstaart zijn actieve bewonerscommissies. Echter zijn de bewonerscommissies van Stommeer en Dorp recent opgeheven en in de Hornmeer is er al geruime tijd geen bewonerscommissie meer. Eigen Haard en de HAK stellen voor om in deze wijken met bewonersgroepen (zonder hiërarchie) door middel van zogenaamde ‘Ogen&Oren’ in de wijk te gaan werken op complex of op straatniveau. Direct contact met de HAK en/of Eigen Haard. We zoeken hiervoor wel vrijwilligers, dus géén bestuursleden meer, die willen opletten of er iets niet in orde is in de buurt en dit dan ook willen doorgeven. Eventueel is er een mogelijkheid om een groepje te formeren op een bepaald thema. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk samenzijn voor sociale cohesie het opgeruimd houden van de gezamenlijke ruimten of het opzetten van een complex/straat WhatsApp groep om korte lijntjes te kunnen houden met elkaar en de HAK.
 • Eventueel 2x per jaar een overleg tussen Medewerkers Woonservice en de opzichter van Eigen Haard, de ‘Ogen&Oren’ en de HAK
 • Zonder agenda, alleen een gespreksplanning met punten ter bespreking en een verslaglegging
 • Dus geen specifiek voorjaars- en/of najaarsoverleg meer
 • Wel schouw, maar meer op basis van dagelijkse waarnemingen van de ‘Ogen&Oren’
 • Buurtgerichte plannen kunnen uit het gereserveerde Eigen Haard budget bekostigd worden    
 • Eventueel input naar de HAK voor overleg en advisering naar Alert
 • Mogelijkheden (nog steeds) voor scholing vanuit de HAK
 • Wellicht krijgen de ‘Ogen&Oren’ vrijwilligerscontracten (mede i.v.m. verzekering)
 
Dit is een voorstel en gaat verder opgezet en uitgewerkt worden, dus als u nog ideeën heeft neem dan contact op met de HAK dan kunnen we het meenemen: kantoorhak@gmail.com
 
Tot Slot
Eigen Haard heeft de eerste klachten over het vochtoverlast aangepakt, zoals vermeld in het Zwartboek wat de HAK in november heeft aangeboden aan de Gemeente, de Waterschappen en Eigen Haard. Wij zijn hier erg blij mee.

Heeft u nog vragen over de onderwerpen in de Nieuwsbrief of andere vragen neem gerust contact met ons op. De volgende Nieuwsbrief kunt u eind mei van ons verwachten.


Persbericht

21 maart 2017

Meer huurders kampen met langdurige armoede

Steeds meer huurders zitten jarenlang in de financiële problemen, blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De Woonbond ziet in de cijfers een bevestiging van de noodzaak voor huurverlaging. ‘Steeds meer huurders kunnen de huur niet opbrengen en kampen jarenlang met armoede. Een komend kabinet mag dit niet negeren. Huurders zijn de afgelopen jaren keihard geraakt door het Haagse huurbeleid. Het roer moet echt om.’

Door stijgende woonlasten en achterblijvende inkomensontwikkeling zitten steeds meer huurders in de knel. Ruim een half miljoen hurende huishoudens had in 2015 een ‘betaalrisico’. Uit het PBL-onderzoek blijkt ook dat een groeiende groep huurders langdurig kampt met een betaalrisico. Van huurders die in 2009 een betaalrisico hadden had 37% dit vier jaar later nog steeds. Van de huurders die in 2012 een betaalrisico hadden, heeft maar liefst 55% dit vier jaar later nog steeds.

‘Probleem nog veel groter’

Het PBL kijkt alleen naar huurders met een zogenoemd ‘betaalrisico’. Huurders die na betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden om noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud  te kunnen doen. ‘Huurders die moeten bezuinigen op sociale participatie, zoals lidmaatschap van een sportclub, vallen hier buiten. De groep huurders die door stijgende huurlasten moet bezuinigen en al jaren in de problemen zitten is dus nog veel groter.’

De Woonbond pleit bij een komend kabinet voor 10% huurverlaging. Paping: ‘Huurders hebben de afgelopen jaren hun inkomens zien dalen en de huurprijs fors zien stijgen. Het wordt hoog tijd dat betaalbaarheid van het huren weer centraal komt te staan in Den Haag.’

HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2017 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp