Copy
HAK nieuwsbrief 6 | 2017
In deze eerste Nieuwsbrief na de zomer meer over Beter Buren en de inspiratiemiddag voor actieve huurders.

 
Beter Buren           
Beter Buren is een vrijwilligersorganisatie die bemiddeld bij burenoverlast. Wat is burenoverlast? U kunt bijvoorbeeld overlast ondervinden over geluid, de tuin, stankoverlast, last van het bespelen van instrumenten, barbecueën of het luidruchtig bellen in de tuin, etc. In eerste instantie gaat u zelf het gesprek aan als u overlast ervaart, maar komt u er niet uit dan kunt u Beter Buren inschakelen voor buurtbemiddeling.
Beter Buren is een landelijke organisatie met 240 vrijwilligers. Sinds 2004 is Beter Buren met 30 vrijwilligers actief in Amstelland (de gemeente Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Uithoorn en Aalsmeer). De getrainde vrijwilligers komen uit de buurt en werken volgens een vaste methode. Eerst vindt een voorgesprek plaats met de meldende buur, daarna een gesprek met de betrokken buur. Vervolgens een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie. Na zes weken volgt een individueel evaluatiegesprek. De privacy is belangrijk en er worden niet of nauwelijks aantekeningen gemaakt, en niets bewaard. 70% van de meldingen worden opgelost.
Uitgangspunten van Beter Buren zijn: neutraal, onpartijdig, ondersteunend, onafhankelijk en vertrouwelijk. Het doel is: effectieve communicatie op gang brengen en resultaat en oplossingsgericht.
Meldingen voor een bemiddeling kunnen worden gedaan door Eigen Haard, Meldpunt Zorg en Overlast van de Gemeente, de HAK en bewonerscommissies.
Wilt u meer informatie of een bemiddelingsgesprek aanvragen dan kunt u contact opnemen met de HAK.
_______________________________
Inspiratiemiddag voor Actieve Huurders
Op 10 september heeft de HAK een inspiratiemiddag voor Actieve Huurders georganiseerd. De bedoeling was inspiratie op te doen wat men allemaal voor de buurt kan betekenen. Er waren 12 huurders waar er zich drie ter plaatse hebben aangemeld als Actieve Huurder. Inmiddels hebben zich nog 5 actieve huurders aangemeld .
Bewoners hebben vaak klachten over hun huurwoning of de buurt eromheen, maar melden die niet of gaan niet meer achter een reeds gemelde klacht aan “omdat Eigen Haard er toch niets mee doet”.
Dit is jammer! Want het gaat tenslotte om uw woongenot!
De HAK probeert te bemiddelen bij reeds gemelde klachten waar geen of een onredelijke reactie op komt maar ook bij leuke/goede ideeën en initiatieven voor straten en complexen.
We kunnen natuurlijk niet met iedereen individueel contact hebben, vandaar dat we hiervoor op zoek zijn naar Actieve Huurders, die als eerste filter bij bepaalde zaken kunnen adviseren of doorverwijzen en/of indien nodig doorspelen naar de HAK.
Ons uitgangspunt is dat er in iedere straat en complex 1 à 2 Actieve Huurders zijn om gezamenlijke ideeën/ problemen kenbaar te maken bij de HAK. 

Dus heeft u tijd en/of ideeën om u in te zetten in de buurt neem gerust contact met ons op.
19 september 2017

Reactie op Rijksbegroting 2018
Aedes en Woonbond: meer bouwen, sneller verduurzamen, betaalbare huren

In Nederland moeten meer huizen worden bijgebouwd, woningen moeten energiezuiniger worden gemaakt en huren moeten betaalbaar blijven. Woningcorporaties, huurders en gemeenten staan voor deze maatschappelijke opgaven. Aedes heeft de ambities van woningcorporaties voor de komende kabinetsperiode vastgelegd in de Woonagenda. De Woonbond en VNG steunen de Woonagenda.

Uit de Rijksbegroting 2018 blijkt dat de verhuurderheffing, een belasting speciaal voor woningcorporaties en andere sociale verhuurders, ook komend jaar hoger wordt. Nu Nederland er weer goed voor staat is het tijd om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de Rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen waar het om gaat.

Aedes-voorzitter Marnix Norder heeft daarom de hoop gevestigd op een nieuw kabinet. “Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Ook de Taskforce Bouwagenda onder leiding van Bernard Wientjes pleit voor het inzetten van de verhuurderheffing voor het sneller verduurzamen van sociale huurwoningen.


Maak huren weer betaalbaar
Een groeiend aantal huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. Woonbond-directeur Ronald Paping: “Honderdduizenden huurders kunnen niet meer rond komen, mede door de gestegen huren. Schaf de verhuurderheffing af en verlaag de huren. Anders zullen de betaalbaarheidsproblemen alleen maar groter worden.”

Afspraken
“De omvang en impact van deze maatschappelijke opgaven is enorm”, zeggen Norder en Paping. “In plaats van een huurbelasting op te leggen, vragen we het nieuwe kabinet woningcorporaties, huurders en gemeenten juist te ondersteunen.” Aedes en de Woonbond nodigen het nieuwe kabinet uit om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken.
Tot slot
Binnenkort gaat de HAK om tafel met Eigen Haard. We verwachten dan een terugkoppeling van Eigen Haard wat Eigen Haard heeft gedaan met de meldingen in het Zwartboek Vochtoverlast. In de volgende nieuwsbrief eind oktober doen we hiervan een terugkoppeling.
Terugkoppeling van Gemeente en Hoogheemraadschappen volgen zsm.
Heeft u nog vragen over bovenstaande onderwerpen of andere vragen, bijvoorbeeld over het SaVe project van Eigen Haard, neem gerust contact met ons op!
 
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en
via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen

Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations),
1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2017 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp