Copy
HAK nieuwsbrief 9  |  november 2016
Zwartboek Vochtoverlast

De HAK is druk bezig met het Zwartboek Vochtoverlast. Hadden we na onze oproep in de Nieuwsbrief al veel meldingen, na de oproep in de Nieuwe Meerbode stroomden de klachten binnen. We zijn druk bezig alle (bijna honderd) klachten te verwerken en we verwachten in de loop van november het Zwartboek aan te bieden aan de gemeente Aalsmeer, het Hoogheemraadschap Rijnland en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en uiteraard Woonstichting Eigen Haard. Het Zwartboek kunt u ter zijner tijd ook downloaden van onze website. We houden u op de hoogte!
Doorstromen
Met doorstromen wordt in woningbouwland het verhuizen van de ene woning naar de andere woning bedoeld, zodat de achtergebleven woning beschikbaar komt voor een andere woningzoekende. Nu is het niet makkelijk in deze tijd om aan een passende woning te komen. Er is een tekort aan (sociale) huurwoningen, seniorenwoningen of betaalbare koopwoningen. Eigen Haard heeft daarom een projectgroep samengesteld om de doorstroming te bevorderen Zo geeft Eigen Haard huurders van sociale huurwoningen voorrang in het middensegment huur- en koopwoningen. Op maandagavond 14 november op het AB platform geeft Eigen Haard een toelichting op het doorstroomproject. Het AB platform is vrij toegankelijk voor alle bewonerscommissieleden. Zit u niet in een bewonerscommissie, maar heeft u wel verhuisplannen en wilt u graag de toelichting door Eigen Haard over doorstromen horen, dan kunt u contact opnemen met de HAK. Zij zullen een plaatsje voor u vrijhouden.

Prestatieovereenkomst
De Prestatieovereenkomst tussen Eigen Haard, de gemeente Aalsmeer en de Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK) is klaar om ondertekend te worden. De HAK is tevreden over de behaalde resultaten. De visie van de HAK kunt u lezen op onze website.

Tot slot
Oproep aan bewoners van Aalsmeer Dorp en Hornmeer:
Er zijn nieuwe Bewonerscommissieleden nodig om de belangen van de bewoners te behartigen bij Eigen Haard. In de Hornmeer zijn mensen nodig om een BeWoners Commissie (BWC) op te zetten. In het Dorp is uitbreiding van de BWC noodzakelijk om voort te kunnen bestaan!


Heeft u nog vragen? Kijk ook eens op onze website.
 
Bob v.d. Heuvel mag Einsteinflat opfleuren
 
 
 
Woningbouwvereniging Eigen Haard stelt elk jaar 50.000 euro beschikbaar voor ideeën die bijdragen aan de kwaliteit en het uiterlijk van gebouwen  Uit suggesties ruim twintig bewonerscommissies heeft een deskundige jury vijf winnaars gekozen. Een van hen is de bewonerscommissie uit Kudelstaart. Het idee om de flat aan de Einsteinstraat te beschilderen met fragmenten uit de rijke geschiedenis van het dorp aan de Westeinder, gaat hoogstwaarschijnlijk worden uitgevoerd door Bob van den Heuvel. De commissie mag 10.000 euro besteden aan het kunstwerk. 
 
Tijdens de jaarlijkse bewonerscommissiedag van Eigen Haard op zaterdag 10 september was de feestelijke prijsuitreiking. Peter van Staalduinen en Willem Husemeier waren er bij namens de bewonerscommissie. Tot hun verrassing en hun trots was het idee van Kudelstaart één van de vijf winnaars. Een idee van wooncentrum Middenhof uit Amstelveen om polyester schapen in een binnentuin te zetten en door bewoners te laten beschilderen was ook zo’n winnend idee.
 
Nog brainstormen
Peter van Staalduinen vertelt dat het idee van Kudelstaart nog niet zó ver is uitgekristalliseerd. De commissie bedacht de opzet samen met een duo dat al een tijdje met elkaar optrekt. Bob van den Heuvel en zijn promotor Janna van Zon hebben mede aan de wieg gestaan van het plan om de geschiedenis van Kudelstaart te verbeelden.
 
“We moeten nog wel brainstormen over wat we precies gaan doen. Het idee is om op een vierluik een geschilderde voorstelling te maken,” vertelt Van Staalduinen, “wij hebben ze spontaan gevraagd om ons te helpen. We hebben op voorhand samen een begroting opgesteld. Dat is iets dat wij als commissie niet kunnen. De kans is groot dat Bob het gaat uitvoeren, ook omdat Bob Kudelstaarter is. Alleen de eerste vergadering moet nog wel komen, maar goede ideeën blijven welkom. Ik hoop dat we eind van de zomer iets hebben, maar ik wil niet dat Bob even wat gaat kladderen. Hij moet wel de tijd krijgen.”
 
Verrijking
Ik ben maanden geleden benaderd door de wooncommissie,” vertelt Janna van Zon, "dat komt denk ik, omdat ik mij opwerp als beschermvrouw van de kunst en cultuur in Aalsmeer. Ik probeer mensen, verenigingen en stichtingen met elkaar te verbinden. Dat is ook de reden waarom mensen mij regelmatig vragen voor advies en assistentie. Op hun verzoek heb ik hen geadviseerd hoe zij het beste een subsidie - aanvraag konden opstellen." 
 
Ook zochten zij volgens Van Zon een geschikte kunstenaar. "Dat ik hen Bob heb voorgesteld lijkt mij, gezien zijn capaciteiten en hun wensen, voor de hand liggend. De commissie heeft met Bob gesproken en met elkaar is een plan gemaakt wat betreft de voorstelling. Daarbij heeft de commissie zijn werk uitgebreid bekeken en men was unaniem razend enthousiast. Dat Bob ook nog eens in Kudelstaart woont, was niet doorslaggevend, maar werd wel als positief ervaren. Bob kan nu aan de slag en ik kan je verzekeren: het wordt mooi. Zijn werk zal een verrijking zijn aan de gevel.”
 
Bob van den Heuvel wilde desgevraagd niet reageren op de plannen die
hij heeft voor de panelen. Dat vond hij nog te vroeg.

  
Uitvoerbaarheid
Belangrijkste voorwaarde voor Eigen Haard is dat de ingreep blijvend is en het gebouw aantrekkelijker gemaakt wordt. Alle bewoners van het gebouw moeten de toevoeging kunnen zien of beleven. Een jury van bewoners en Eigen Haard-vertegenwoordigers heeft de inzendingen hierop beoordeeld. Daar horen ook de uitvoerbaarheid nu en het onderhoud in de toekomst bij. En uiteraard de kosten.  
 
Open inschrijving
De bewonerscommissies van winnende ideeën zijn vrij om in zee te gaan met uitvoerders naar hun keuze. Of er al dan niet voor een open inschrijving wordt gekozen om meer kunstenaars een kans te geven is dan ook helemaal aan de bewonerscommissie. De Kudelstaartse commissie heeft daar niet voor gekozen. Over het waarom zegt Van Staalduinen: ”Op zich is een open inschrijving een redelijk idee, maar nu kiezen we voor een lokaal kunstenaar. Misschien een volgende keer.”
 
De bewaking op kwaliteit van de uitvoering wordt in ieder geval ter hand genomen door de vastgoedbeheerders en medewerkers van de Woonservice. In een reactie stelt Eigen Haard dat: “zolang het voorgestelde idee op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd, wij geen reden hebben om hiervan af te wijken.”
 
Geen gepriegel
De basis van het idee is om de kop van de flat aan de Einsteinstraat met vier grote panelen te bekleden. Op de panelen moeten dan, mogelijk in een kader van de vier jaargetijden, elementen uit de geschiedenis van Kudelstaart te zien zijn. “Wat mij betreft wordt het geen gepriegel op de vierkante centimeter. Het moet herkenbaar zijn met heldere kleuren en zeker geen grauwe bedompte panelen. Nee, gewoon zo gezellig dat mensen een glimlach krijgen als ze er langs lopen."
 
Tekst Jan Daalman 
 

foto's: (boven:) op de kopse kant van het appartementencomplex moet het kunstwerk verrijzen. (Foto Arjen Vos) Onder: Bob van den Heuvel is degene die het kunstwerk mag uitvoeren. (foto archief AV)
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133 (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
Copyright © 2016 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp