Copy
Woonagenda  |  Prestatieafspraken                    
 
juni 2016 | Nieuwsbrief 6                                       
 
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van de HAK voor de zomer. In deze nieuwsbrief aandacht voor de Woonagenda van de gemeente Aalsmeer en het laatste nieuws over de prestatieafspraken die de HAK gaat maken met de gemeente Aalsmeer en Eigen Haard.
.
De Woonagenda
De gemeente Aalsmeer heeft een Woonagenda 2016-2020 opgesteld waarin de speerpunten staan op het gebied van wonen. De Woonagenda is de onderlegger van de gemeente voor het maken van de prestatieafspraken met Eigen Haard en de HAK. De Woonagenda beschrijft ook de randvoorwaarden voor woningbouwontwikkelingen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
  • Bevorderen van de doorstroming door het realiseren van nieuwbouw in het middensegment (voor mensen met een inkomen tussen de € 34.911 en € 45.000 bruto). Verder wil de gemeente per wijk seniorencomplexen realiseren, de inzet van startersleningen voor de aankoop van een (bestaande) huurwoning en het inzetten van wooncoaches die huurders moeten gaan stimuleren om te verhuizen naar een passende woning.
  • Het absolute aantal sociale woningen in Aalsmeer op het huidige peil handhaven. In kleinschalige nieuwbouwprojecten moet het aandeel sociale woningen minimaal 25% betreffen.
  • Het woningaanbod dat geschikt is voor jongeren bevorderen. Het doel is om 250 woningen voor deze doelgroep te realiseren. Verder het beschikbaar stellen van 30 woningen waar jongeren met een zogenaamd friends contract samen een huis kunnen huren.
  • Seniorenhuisvesting: het toevoegen van 180 senioren / zorg woningen.
.
De Prestatieafspraken
De HAK verwacht in de zomer of september de prestatie afspraken met Eigen Haard en de Gemeente Aalsmeer af te ronden.
Naast de Woonagenda van de Gemeente legt Eigen Haard "het Bod" neer bij de Gemeente Aalsmeer met hun visie en plannen. HAK heeft inmiddels kunnen reageren op dit concept. HAK zal tevens zijn Visie aan beide partijen overhandigen. Met deze visie is HAK nog volop bezig.
HAK hoopt eind juni met de drie partijen om tafel te kunnen.
.
Tot Slot
De werkgroep Vochtoverlast is druk bezig om alle klachten van huurders over vocht en schimmeloverlast in kaart te brengen. Zodra het zwartboek gereed is plaatsen wij dit op onze website. (Voor de papieren lezers kunnen wij u op verzoek een papieren versie opsturen) . Tot slot wenst HAK u een prettige zomer. De eerste nieuwsbrief van de Hak verschijnt weer begin september!
Heeft u vragen en of opmerkingen zijn wij natuurlijk per mail en per telefoon bereikbaar. (Telefoon is in de vakantieperiode niet dagelijks bemenst)
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133 (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
Copyright © 2016 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp