Copy
In dit nummer:

Je vader of moeder verliezen en dan raak je ook nog je (t)huis kwijt

Gaat mijn huur omhoog of omlaag in 2021?

Het nieuwe "Rooie Dorp": bijna klaar voor de eerste bewoners!
Beste leden van de HAK en andere lezers,

We zijn er weer! De laatste nieuwsbrief is alweer uit november 2020 en het is hoog tijd dat we weer eens iets van ons laten horen. Als bestuursleden van de Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart hadden we het de afgelopen tijd simpelweg te druk met allerlei zaken en er was niemand die het schrijven over het actuele huurdersnieuws erbij kon nemen.

Maar zoals gezegd, we zijn er weer en er is meteen ook goed nieuws. De HAK nieuwsbrief heeft namelijk, zoals jullie zien, een nieuw jasje en we hebben het nu beter geregeld. Vanaf nu gaan we iedere twee maanden een nieuwsbrief uitbrengen met belangrijke weetjes zoals je van ons gewend was.

Het kan gaan over landelijke regelgeving, of vanuit Eigen Haard, en over wat er lokaal op huurdersgebied speelt in Aalsmeer en Kudelstaart. De nieuwsbrief is voor leden van de HAK en huurders van Eigen Haard maar daarnaast ook voor iedereen die belangstelling heeft.

Maak dus kennis met deze eerste hernieuwde editie van de HAK nieuwsbrief in 2021. We hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen. 


Met vriendelijke groet,
Algemeen Bestuur van de HAK
Je vader of moeder verliezen en dan raak je ook nog je (t)huis kwijt

Het zal je maar gebeuren. Je bent jong, zeg 24 jaar, en je woont bij een van je ouders in de sociale huurwoning waarin je bent opgegroeid. Je vader of moeder overlijdt onverwacht en je bent overmand door diep verdriet. Dan staat er plots iemand voor de deur die zegt dat sprake is van woonfraude of er ligt een brief op de mat waarin staat dat je de woning zo snel mogelijk moet verlaten.

Jaarlijks overkomt dit tientalen jongeren. Ze worden nietsontziend hun huis uitgezet omdat ze niet staan bijgeschreven op het huurcontract en er geen sprake is van een gezamenlijke bankrekening en dus geen bewijs van een duurzame gemeenschappelijk huishouden. Met een rouwperiode en de schrijnende situatie waarin ze zijn terechtgekomen wordt vaak geen rekening gehouden.

Mag dit zomaar?
Ja dus. Corporaties, particuliere verhuurders en gemeenten hebben de wet achter zich. Achterblijvers kunnen geen aanspraak maken op de woning en corporaties hebben geen verplichtingen jegens de inwonenden. Vereniging van Woningcorporaties Aedes zegt zich ongemakkelijk te voelen bij deze wetgeving. De Woonbond ziet echter dat corporaties wel mogelijkheden hebben om volwassen kinderen in het ouderlijk huis te laten wonen of, als de woning te groot is, naar een andere oplossing te zoeken.

Rechtszaak
Waar het anderen niet is gelukt slaagde de 24-jarige
Semra, - haar vader overleed bij een auto-ongeluk-, er via een rechtszaak in dat ze in haar huis mocht blijven wonen. Ondanks de pijn en moeite die het haar heeft gekost is ze blij dat haar probleem nu is opgelost. Omdat ze vindt dat de regelgeving voor jongeren in vergelijkbare situaties moet veranderen is ze een petitie gestart.

Wat doet de politiek?
Inmiddels heeft het probleem ook de Tweede Kamer bereikt. Daniel Koerhuis (VVD) heeft de minister gevraagd samen met de woningcorporaties naar een structurele oplossing te zoeken. Hij vindt bovendien dat corporaties in schrijnende gevallen altijd de menselijke maat moeten hanteren en niet van iemand in rouw mogen verwachten dat ze “er dan maar zelf achteraan hadden moeten bellen”.

Wat doet Eigen Haard?
Eigen Haard was de corporatie waartegen Semra de rechtszaak had aangespannen en op hun website geven ze een
reactie. Daarin staat onder meer dat een beoordeling wordt gedaan op grond van wet- en regelgeving maar ook de toezegging dat Eigen Haard er ‘uiteraard’ voor zal zorgen dat kinderen van wie beide ouders zijn overleden niet op straat komen te staan. Soms kunnen ze er blijven wonen en als de woning te groot is wordt naar een kleinere woning gezocht. In 2020 heeft Eigen Haard op die manier zeven kinderen geholpen.

Wat als het mij overkomt?
God verhoede dat het gebeurt maar mocht je een of beide ouders verloren hebben dan is het dus wel zaak om te voorkomen dat een nare procedure of, erger nog, uithuiszetting te voorkomen. Het beste kun je dan zo snel mogelijk contact opnemen met je woningcorporatie
(Eigen Haard) of huurdersvereniging (HAK).
Voor iedereen die in een verdrietige situatie zoals omschreven terechtkomt is het te hopen dat er in de wet iets geregeld gaat worden waarmee een snellere en meer vanzelfsprekende oplossing mogelijk wordt. Niet in de laatste plaats omdat het anno 2021 toch al vrijwel onmogelijk is voor jonge mensen om betaalbare woonruimte te vinden.
(Bron:
NOS OP3 “Geen tijd voor rouw: op straat gezet na de dood van je ouder”, 23 december 2020)

Gaat mijn huur omhoog of omlaag in 2021?

Zoals ieder jaar valt er ook in 2021 rond de maand mei weer een brief van de woningcorporatie of particuliere verhuurder in je bus met de jaarlijkse huurverhoging. Altijd spannend! Net als in 2020 is er vanuit Den Haag dit jaar weer een maximale huurprijsstijging bepaald en voor het eerst is er nu ook een huurverlaging mogelijk. Wat betekent dit allemaal voor mijn huur? Is die voor mij straks nog wel betaalbaar?

Voor de sociale sector stijgen de huren met maximaal 2,4% boven inflatie. Heb je een middeninkomen en woon je in een sociale huurwoning, dan kun je een hogere (inkomensafhankelijke) huurverhoging krijgen van maximaal 5,4%. Ben je een huurder met een laag inkomen dan kun je in aanmerking komen voor huurverlaging. Nieuw is dat de maximale jaarlijkse huurverhoging nu ook gaat gelden voor de vrije sector, alleen moet de wet daarvoor nog wel aangenomen worden door de Kamer.

Huurverlaging voor lage inkomens met een hoge huur. Geldt dat ook voor mij?
Heb je een laag inkomen en huur je een woning bij een woningcorporatie die duurder is dan je met jouw inkomen kunt betalen? Dan komt u in 2021 mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Voor de commerciële huursector geldt dit helaas nog niet.
 
Wanneer jouw inkomenssituatie al laag was vóór 2019 dan word je huur automatisch verlaagd en hoef je niets te doen, de Belastingdienst verstrekt aan de corporatie een indicatie van je vastgestelde inkomen over 2019. Als je inkomen in 2020 is gedaald, - en dat is in deze coronatijd heel goed voorstelbaar -, dan kun je de huurverlaging vanaf januari 2021 zelf aanvragen bij je verhuurder. Op de website van De Woonbond vind je een modelbrief en uiteraard kun je ook je huurdersvereniging (HAK) of de site van je woningcorporatie (Eigen Haard) raadplegen.
 
Hoeveel de huur wordt verlaagd hangt af van de hoogte van de huidige huur. Is die veel hoger dan de aftoppingsgrens, dat is de grens om te voorkomen dat mensen een woning huren die duurder is dan wat ze eigenlijk kunnen betalen, dan is sprake van een fikse huurverlaging. Maar als de huur maar een klein beetje boven de grens zit dan is de verlaging ook veel kleiner. In onderstaande tabel zie je of je eventueel in aanmerking komt. Kale huur is hetzelfde als netto huur en is dus zonder eventuele energie- of servicekosten.  

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging

 

 

Samenstelling huishouden

inkomen lager dan

kale huur hoger dan

1 persoon

€23.725,-

€633,25

1 persoon met AOW

€23.650,-

€633,25

2 personen

€32.200,-

€633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€678,66


Is inkomensafhankelijke huurverhoging redelijk en woon ik niet te duur?

Corporaties moeten de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (= de huursom) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoningen bij een corporatie niet hoger zal zijn dan 1,4%. Wanneer je een sociale huurwoning bewoont en het jaarinkomen van je huishouden ligt boven €44.655, dan krijg je een inkomensafhankelijke huurverhoging en die is maximaal 5,4%. Het percentage wordt door de corporaties zelf bepaald en het is om scheefwonen tegen te gaan.
 
Soms is dat percentage heel redelijk omdat de huur op of onder de sociale huurgrens ligt (de liberalisatiegrens is €752,33 in 2021) en je best wat meer kunt betalen, maar een hoog percentage betekent soms ook een forse huurverhoging voor woningen boven die grens terwijl je inkomen nauwelijks wordt geïndexeerd.
Wettelijk is het toegestaan huurprijzen boven de liberalisatiegrens voor middeninkomens maximaal te verhogen. De enige bescherming is dan dat de huur nooit boven de huurprijs mag komen die bij het aantal punten hoort dat aan een woning is toegekend. Met ingang van 2021 kunnen nu naast huurders van corporaties ook huurders met een vrijesectorwoning terecht bij de Huurcommissie.   

Kan er verder nog iets? Jazeker, huurdersfederatie Alert is al druk bezig met onderhandelen met woningcorporatie Eigen Haard en heeft de mogelijkheid op de Huuraanpassing 2021 te adviseren om niet voor alle woningen boven de liberalisatiegrens de maximale huurverhoging door te voeren. Hou het nieuws dus goed in de gaten!

(Bron: Persbericht Woonbond 24 december 2020)

Het nieuwe "Rooie Dorp": bijna klaar voor de eerste bewoners!

Eindelijk!
Als alles goed gaat, zullen de eerste woningen aan de Machineweg in maart klaar zijn om hun bewoners te verwelkomen. Het gaat hierbij om de twee rijen 'rechts' dus die met het poortje en de rij daar links van. Daarna komen de rijen helemaal 'links' en de zes woningen die haaks op de Machineweg staan aan de beurt.
Als laatste, wederom als alles goed gaat, zijn de appartementen dan ongeveer in april/mei aan de beurt.


Het adres voor de appartementen en de zes woningen zal Prinsessenpad 1 t/m 39 en 2 t/m 6 worden. Dit Prinsessenpad vormt een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Machineweg en de koninklijke buurt: als het ware een verlening van de Wilhelminastraat.
 
En dan als antwoord op de meest gestelde vraag: ja, de vogeltegeltjes komen terug! Alle woningen aan de Machineweg krijgen een replica op de woning.
 
Van de 44 originele bewoners willen er vooralsnog 5 terug naar de nieuwbouw. Zij hebben 'als eerste' een woning mogen kiezen en deze staan voor hen gereserveerd. Definitief beslissen doen ze natuurlijk pas nadat ze de woning in het echt hebben gezien.
 
Dan nog een leuk weetje: het is precies honderd jaar geleden dat het nu oude Rooie Dorp werd opgeleverd  : )  1921 - 2021

Redactie: Bea van Doorn, Hans de Haan en Tekst & Advies Jennifer van den Heuvel 
Copyright © 2021 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp