Copy
In deze Nieuwsbrief:

Stand van zaken bouw Rooie dorp
De huizen aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart
Het project SAVE
OMKeer in Stommeer
Nieuwe ronde prestatieafspraken voor Aalsmeer en Kudelstaart
Van de bestuurstafel van HAK
Stand van zaken bouw Rooie dorp
Nog steeds een kale vlakte daar aan de Machineweg. Nog geen paal in de grond, wel voorwerk achter de bureaus van ambtenaren, architecten en Eigen Haard. Zaken als bestek, procedures en vergunningen. De bewonerscommissie praat zo nu en dan ook mee. Hopelijk komt er snel schot in de zaak. Al was het maar voor de bewoners die willen terugkeren en Aalsmeerders die hopen op een nieuwe huis aan die mooie straat. Wordt vervolgd.

De huizen aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart
Eigen Haard werkt aan plannen voor nieuwbouw op de plek waar de twee huidige blokken gesloopt gaan worden. De woningen zijn niet goed meer en ook niet echt meer goed te krijgen, vandaar het slopen. Er wordt nu getekend door een architect en gerekend door projectleiders. Bedoeling is woningen terug bouwen en ook een paar meer huizen te realiseren. Wat en hoe precies is nog in onderzoek. Een spannende tijd voor bewoners, die of zullen verhuizen of willen terugkeren. Een klankbordgroep – met hulp van HAK – is in gesprek met Eigen Haard over een Sociaal plan.
 
Het project SAVE
In Aalsmeer en Kudelstaart loopt al ruim een jaar het SAVE project, wat staat voor Samen Verduurzamen. Dat houdt in woningen verbeteren en isoleren zodat ze energie zuiniger worden en ook meer comfort ontstaat door tocht en vocht te bestrijden. Het idee erachter is goed vindt HAK. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden en de begeleiding van het project stuiten op de nodige problemen. Dat kwam al naar voren uit klachten van bewoners. Dat blijkt ook uit de uitkomsten van een grote enquête die HAK deze zomerperiode uitvoerde onder de bewoners. Over wat er wel goed gaat en wat beter kan gaat HAK in overleg met Eigen Haard. Binnenkort komt een terugkoppeling aan iedereen die aan de enquête meedeed.
 
OMKeer in Stommeer
In de wijk Stommeer is een bijzondere beweging op gang. Een groep van ruim 30 bewoners heeft sinds enkele maanden de handen ineengeslagen en zet zich in voor het oplossen van knelpunten in de wijk. Een klankbordgroep van 10 bewoners gespreid over alle straten van de buurt, is met een actieplan bezig.
Dat was het nieuws dit voorjaar. Inmiddels een half jaar verder is er nog beter nieuws. Er is uitgebreid gesproken met én de gemeente én Eigen Haard. Onderwerpen zijn: verbeteringen aan de buitenruimte en de leefbaarheid. Onder andere: groenvoorziening, hobbels in plaveisel en wateroverlast, zaken als parkeren, zwerfvuil, hangjongeren. En ook wordt gepraat over: wat de plannen zijn voor onderhoud en renovatie van een aantal complexen, straten die daar hard aan toe zijn. Een team van 4 –misschien 5– bewoners uit de buurt is bezig een bewonerscommissie te vormen. Hak helpt hierbij en ook vanuit Eigen Haard is er ondersteuning. Binnenkort is meer nieuws te verwachten.
 
Nieuwe ronde prestatieafspraken voor Aalsmeer en Kudelstaart
Jaarlijks maken Gemeente Aalsmeer, Eigen Haard en HAK afspraken over wonen en wijken in de gemeente. Dat zijn de zgn. prestatieafspraken. De woningwet regelt dat deze afspraken lokaal gemaakt worden. Vorig jaar 2017 gebeurde dat ook. In een goed bezochte thema avond met 35 huurders, dit voorjaar sprak HAK over de prioriteiten voor huurwoningen in de gemeente. Zaken als: meer bouwen, meer doorstroommogelijkheden, aandacht voor jongerenhuisvesting en aangepaste woningen voor ouderen. Dit zijn voor HAK ook weer de prioriteiten voor nieuwe afspraken voor 2019. Heeft u suggesties… mail die dan aan ons.
 
Van de bestuurstafel van HAK
Dit jaar is het gelukt het bestuur van HAK uit te breiden. Het team wordt nu gevormd uit: Gerard Mollers, Prem Koebeer, Gerrit van Oudenaren, Bea van Doorn. De vele handen van dit kwartet maken het vele werk lichter. Het bestuur heeft van alles op z’n programma staan. Overleg met Eigen Haard, kontakten met de gemeente, afstemming met de bewonerscommissies in de wijken en een eigen werkplan met activiteiten. Wil je een steentje bijdragen…. Meld je aan en kom eens praten over wat je wilt/kunt doen. We zetten ons in voor alle huurdersbelangen!!
HAK is te bereiken via e-mail kantoorhak@gmail.com

Kantooradres: Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations)  1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2018 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp