Copy
Huurverhoging  |  Maatwerk- / vangnetregeling  |  Vocht- en wateroverlast
 
Nieuwsbrief 5 | mei 2016                                               
 
Hierbij ontvangt u alweer de vijfde Nieuwsbrief van de HAK dit jaar. Alle huurders hebben inmiddels de huurverhogingsbrief van Eigen Haard ontvangen. De HAK is, evenals de overige lokale huurdersorganisaties erg teleurgesteld dat Eigen Haard voordat het overlegtraject met Eigen Haard was afgerond, de huurverhogingspercentages al had gepubliceerd in het huisorgaan van Eigen Haard. De huurdersorganisaties voelen zich niet serieus genomen in dit overlegtraject.
 
Huurverhoging
Als uw woning op de nominatie staat om te worden gesloopt dan wordt er geen huurverhoging gevraagd en als u in een woning woont waarvan de huurprijs is verlaagd door onderhoudsgebreken dan krijgt u ook geen huurverhoging. Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde huurverhoging dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken bij Eigen Haard. Als uw bezwaar niet wordt gehonoreerd door Eigen Haard dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. U start de procedure door een formulier in te vullen, het zogenaamde verzoekschrift. De kosten, de zogenaamde leges zijn € 25,- per verzoekschrift. Als u in het gelijk gesteld wordt dan ontvangt u het legesgeld terug. Let op: Als u bezwaar wilt maken tegen de aan u voorgestelde huurverhoging dan moet u binnen een termijn van zes weken na 1 juli de procedure opstarten. Meer informatie kunt u lezen op: www.huurcommissie.nl

Met deze link van de Woonbond en uw puntentotaal die vermeld staan in uw huurverhogingsbrief kunt u berekenen of uw huurverhoging niet te hoog is. Zo ja dan krijgt u aan het eind van dit onderzoek een voorbeeldbrief 'bezwaar aantekenen' en nog meer tips.
 
Maatwerk-/vangnetregeling
Als u het afgelopen jaar fors in inkomen bent achteruitgegaan, door bijvoorbeeld pensionering of verlies van uw partner dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor de maatwerk-/vangnetregeling. Deze regeling wordt momenteel door de Huurdersverenigingen met Eigen Haard besproken.
 
Vocht- en wateroverlast
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd indien u vocht- of wateroverlast heeft dit te melden bij de HAK. We hebben “helaas” heel wat klachten ontvangen. De HAK gaat in mei hiermee aan de slag om een Zwartboek op te stellen dat we nog voor de zomer aan de gemeente Aalsmeer en Eigen Haard willen aanbieden. Wilt u nog een klacht melden? Stuur dan een mail naar de HAK, met een korte omschrijving van uw klacht, huisadres en hoe we u het beste kunnen bereiken. We nemen dan binnenkort contact met u op. U kunt vochtoverlast ook telefonisch aan ons melden.
 
Tot slot
Eigen Haard heeft aan de leden van het klantenpanel in Aalsmeer gevraagd of zij belangstelling hadden voor onze Nieuwsbrief. Hierop ontvingen wij weer heel respons. De HAK stuurt de Nieuwsbrief nu naar meer dan 600 mailadressen. Alle nieuwe lezers zijn van harte welkom! Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze Nieuwsbrief of over andere huurzaken, bekijkt u dan ook eens onze website.
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com
kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133 (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
Copyright © 2016 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp