Copy
HAK nieuwsbrief 10 |  december 2016
2016
De HAK kijkt terug op een actief  jaar en is tevreden met de behaalde resultaten. De prestatieafspraken met de gemeente Aalsmeer, Wethouder Robbert Jan Duijn, Mieke van de Berg - Eigen Haard en Bea van Doorn - voorzitter van de HAK zijn op woensdag 30 november 2016 in het Gemeentehuis ondertekend.
De prestatieafspraken die wij met elkaar hebben opgesteld zijn voor 2017. Een belangrijke afspraak die gemaakt is, is dat Eigen Haard de komende jaren enorme stappen gaat maken als het gaat om de verduurzaming van de woningen, waar inmiddels al een start mee gemaakt is. Zo zal er na 2022 geen huurwoning van Eigen Haard meer zijn met energie label E, F of G. De prestatieovereenkomst kunt u op onze site vinden!

Ook het Zwartboek Vochtoverlast is klaar en is 2 december overhandigd aan Eigen Haard aan mevrouw E. Heidrich. 
Op 20 december zal het Zwartboek overhandigd worden aan de Gemeente Aalsmeer in handen van Wethouder RJ van Duijn binnenkort zal het Zwartboek ook overhandigd worden aan de Hoogheemraadschappen Rijnland en Gooi en Vechtstreek. We hebben er op aangedrongen dat de partijen de samenwerking gaan zoeken om de vocht/schimmelklachten adequaat te kunnen verhelpen. HAK verwacht uiterlijk in november 2017 een terugkoppeling van de resultaten. We houden u uiteraard op de hoogte. Het zwartboek kunt u terugvinden op onze website.
Dit jaar is voor de derde keer in Aalsmeer-Kudelstaart een prijs gewonnen uit het Eigen Haard Fonds. We danken de bewonerscommissie Kudelstaart voor haar inspanningen en zien uit naar de muurschildering van Bob van de Heuvel.
Op het laatste AB Platform van dit jaar is het project Doorstroming van Eigen Haard aan de orde geweest hieronder de regeling van Groot naar Beter.

 
Van Groot naar Beter
Grote woningen zijn schaars. Woont u in een grote woning en u wilt kleiner gaan wonen dan kan Eigen Haard u onder bepaalde voorwaarden een passende woning aanbieden. De HAK adviseert huurders die hiervoor belangstelling hebben niet te lang te wachten, want hoe ouder u wordt hoe moeilijker het wordt deze stap te nemen. Voor de gemeente Aalsmeer gelden de volgende voorwaarden:
  • U huurt een eengezinswoning van Eigen Haard
  • U bent minimaal 55 jaar of ouder
  • U wilt verhuizen van Aalsmeer naar een zelfstandig (senioren) appartement of een senioren eengezinswoning van Eigen Haard in Aalsmeer, Amstelveen of Uithoorn
  • U dient een schriftelijk verzoek in bij Eigen Haard. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijfduur en/ of woonduur bij Woningnet zijn niet van toepassing
  • Als u gaat verhuizen ontvangt u een vergoeding van € 4500,- onafhankelijk van grootte van de achtergelaten woning en werkelijk gemaakte kosten.

Eigen Haard maakte een interactieve video voor potentiele doorstromers. Huurders kunnen zelf in de video aanklikken welke situatie op hen van toepassing is en krijgen dan informatie op maat.

 
Verduurzaming
Eigen Haard is gestart met het project Verduurzaming in de Begoniastraat 45-88  en Julianalaan. De maand december wordt gebruikt om de bewoners in en voor te lichten in het kantoor van de Huurdersvereniging aan de Zwarteweg 133H. De tijdplanning is om half januari met de werkzaamheden te beginnen:

Wat gaat er in de Begoniastraat gebeuren:
 

Scenario 1:
Na-isoleren gevels en mechanisch ventileren. Na het vullen van de spouw en het vervangen het glas door HR++ glas (draaiende delen vervangen) komen de woningen gemiddeld op label C. Vanwege comfort en om bouwfysische problemen te voorkomen wordt mechanische ventilatie (CO2 gestuurde afzuiging) aangebracht.
 
Deze werkzaamheden worden persoonlijk toegelicht aan de bewoner(s) en het komt in een helder stuk met benoeming van de financiële consequenties in een persoonlijke brief aan de bewoners mee gegeven.


Tot Slot
De HAK wenst u alvast fijne feestdagen en voor het laatste nieuws van de HAK kunt u altijd onze website raadplegen.

 
HAK is ook telefonisch te bereiken: 064 555 40 67 en via e-mail kantoorhak@gmail.com kunt u ook uw vragen stellen.

Adres kantoor: Zwarteweg 133H (bij Kooij Laminations)
, 1431 VL  Aalsmeer
Facebook
Twitter
Nieuwsbrief
Website
Email
Share
Tweet
Forward to Friend
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft opgegeven via de website
 
 
Copyright © 2016 Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp