Copy
Tavex presents its 8th newsletter for 2016

Guld i juli: Fra Brexit til Erdogan til Trump


I feriemåneden juli lykkedes det for guldprisen at danne bro fra Brexit til Tyrkiet som få andre ting har formået - måske med undtagelse af den nye britiske udenrigsminister Boris Johnsons meget vovede limerick om præsident Erdogan. 

Guld gik ind i juli måned med stigninger i raketfart drevet af den almindelige forvirring post-Brexit. 1. juli passerede prisen 1342 USD/ounce, men allerede den 6. juli nåede guldet op på 1367 ounce (denne måneds højeste), hvilket holdt sig til den 8. juli (1365 USD/ounce). 

Herefter begyndte der at tikke positive nyheder fra amerikansk økonomi ind, hvilket styrkede dollaren og de amerikanske børser og trak guldet ned med stor fart. Først til 1333 USD/ounce den 12. juli og derpå i zigzag til 1314 USD den 20. juli, denne måneds laveste. Derpå steg guldet klart til 1332 USD/ounce dagen efter, men glæden var kort, thi den 25. juli var prisen på det gyldne metal nede på 1317 USD/ounce. 

Diverse terrorangreb forskellige steder i Europa har markedet bedømt som uinteressante for guldets udvikling, men et kupforsøg i Tyrkiet kunne valuta- og aktiehandlerne ikke sidde overhørig. Det kan være, at tyrkisk økonomi ikke er særlig stor i et globalt perspektiv, men landet besidder det næststørste militærapparat i NATO, og det er nøglen til det flygtningeproblem fra Mellemøsten, som har præget europæisk politik (op til en vis grad økonomi) i mere end et år, så vist er der implikationer, når Tyrkiet er på randen af borgerkrig. Konsekvensen var, at guldet igen gik på sikker stigningskurs frem til 1350 USD den 29. juli, månedens sidste handelsdag. 

Dermed var månedens tab hentet ind og mere til: guldet sluttede måneden 8 USD højere, end det havde begyndt den. Krisen i Tyrkiet er ikke slut: Erdogan arresterer stadig modstandere med løs hånd, og forhold til EU og USA er på vej fra køligt til værre, så Tyrkiet kan være en kilde til uro, som kan tvinge guldprisen op i nogen tid endnu.

Og så skal vi så småt til at foruddiskontere muligheden af, at næste beboer i Det Hvide Hus kan komme til at hedde Donald J. Trump efter præsidentvalget i USA i november. 

Hollandske ABN Amro er meget konkret og mener, at Trump som præsident vil give et løft til guldprisen, så den vil komme op over 1850 USD/ounce "i løbet af de kommende år", som er rapport fra banken sagde den 19. juli. Rapporten citerede bankens koordinator for valuta og ædle metaller, Georgette Boele, for, at Trumps retorik og mulige handlinger "kan skabe usikkerhed hjemme i USA og internationalt, og måske også konflikter", hvilket vil føre til højere guldpriser. 
 
Det er ikke nogen urimelig antagelse, at denne holdning deles af store dele af det internationale finansielle miljø, selvom langt fra alle er så indiskrete at skrive det ind i deres finansielle rapporter. En anden undtagelse fra denne regel er Moody's - ratingagenturet har allerede for en måned siden meddelt, at en sejr til Clinton vil give en bedre økonomisk udvikling i USA end en sejr til Trump, men cheføkonomen blev så afsløret i at være donor til Clintons kampagne. Under alle omstændigheder kan skepsis over for Trump i den finansielle verden i sig selv kan være med til at skabe en usikkerhed, der kan gavne guldprisen. Derfor er blot muligheden for, at Trump kan blive præsident med til at styrke guldprisen de næste måneder - uden at vi ved, om han bliver valgt, eller kender hans politik i detaljer.

Imens kan vi se frem til næste møde i FED i september. Gode nyheder fra amerikansk økonomi kan få Janet Yellen og co. til at hæve rente for at genvinde noget af magten over rentevåbnet, hæve inflationen osv., men spørgsmålet er, om nyhederne har været gode nok, og om FED tør sætte den førte politik og måske et spædt opsving på spil ved at hæve renten. Det vil være afgørende for guldprisen i månedsperspektivet.

Book et møde med en guldrådgiver! 


Har du spørgsmål omkring hvilke af vores produkter, der er de rette for dig?
 
Eller er der andre spørgsmål omkring guld som du ønsker besvaret, inden du endeligt beslutter dig for at investere i guld?
 
Så aftal en tid med vores guldrådgiver, Wesley Valdez.
 
Hos Tavex er det vores overbevisning, at jo bedre folk er informeret om de investeringsmuligheder, der findes, desto bedre er de i stand til at træffe den rette beslutning, hvorfor vi altid vil råde vores kunder til at søge så megen information som muligt og få personlig rådgivning.
 
Book et møde med Wesley på wesley.valdez@tavex.dk eller tlf. 33 12 09 07 og hør, hvad guld kan gøre for dig og din formue. Mødet er naturligvis gratis og uforpligtende. 

Tavex-stifter om Brexit, papirpenge og guld


Efter Brexitafstemningen i juni interviewede den estiske erhvervsavis Äripäev Tavex' ejer Alar Tamming om Brexits indflydelse på finansmarkederne og på guldprisen. Som vi tidligere har skrevet om, er det i år 25 år siden, at Alar Tamming grundlagde Tavex. Tamming har en magistergrad i psykologi, en stor interesse i orientalsk filosofi og er kendt som en meget utraditionel investor, der er skeptisk over for bl.a. det eksisterende pengesystem, bankernes magt i samfundet og EU. Vi bringer her et uddrag af Äripäevs interview med Alar Tamming:

Hvor længe vil briternes beslutning have indflydelse på det der sker på børserne?

På børserne skal man ikke se på de kortsigtede forandringer, men på den længerevarende cykler. Årsagen til det fald [i aktiekurserne, overs.], som vi ser nu, er helt sikkert et symptom på Brexit. Men det er netop et symptom og ikke årsagen. 

Årsagen er markedernes og realøkonomiens afhængighed af trykte penge, som i løbet af de sidste syv år har holdt markederne og økonomien oppe uden at skelne til realiteterne. Opgangen på markederne har intet at gøre med vækst i økonomien og menneskenes velfærd, men er afhængig af hele tiden gentagne indsprøjtninger af nye penge og lån. 

Hvis markederne fortsætter med at falde, vil man fortsætte med at benægte den gigantiske boble, som findes på børserne, hvis opløsning er forhindret med alle fiskale midler. Krisen, som opstår på børserne vil endnu engang blive opfattet som forårsaget af Brexit. Men hvis man ser på de længere historiske cykler, så er det uundgåeligt med krise og sammenbrud på børserne. Kriser og sammenbrud er ikke problemer, men løsninger - efter at de er gennemlevet, er det igen muligt at genopbygge en økonomi baseret på sund fornuft.

Hvordan skal en investor opføre sig set i lyset af briternes beslutning?

Enhver bør selv tænke sine egne investeringsbeslutninger igennem. Men folk elsker at modtage råd og vejledning, for så er der nogen at skyde skylden på, hvis man træffer forkerte beslutninger. Der findes dog ikke en eneste investor, som er blevet rig ved at lytte efter andres råd - det bliver man ved selv at tænke sig om. 

Personligt ændrer jeg ikke min investeringsstrategi - nu som før holder jeg 50% af såvel mine personlige aktiver som Tavex' aktiver i guld.

Hvordan ser du på guldprisens stigning? Vil den fortsætte eller er det en kortvarig tendens?

Guld er det eneste finansielle aktiv, hvis opførsel og ejerskab ikke er bestemt af institutioner og banker. Guld er en uafhængig valuta. Papirpenge kan trykkes i uendelighed, og elektronisk er det endnu lettere at lave penge. Guld er en valuta, som er uafhængig af politikerne, og det står klart, at den er mere stabil end hele verdens papirvalutaer tilsammen. 

Guld har været i anvendelse som penge i 2600 år. I den seneste tid har man gennemført et eksperiment i verden, hvor pengene ikke længere står i forhold til guld, og pengemængden alene fastsættes ved politiske beslutninger. Alle de eksperimenter, som man i historiens løb har foretaget med papirpenge, er sluttet med, at papirpengene fuldstændigt har tabt deres værdi. Hvis man tror, at det vil gå anderledes denne gang, er man enten dum eller forblindet af officiel propaganda. 

Det, som er begyndt at ske på finansmarkederne, sker ikke på grund af Brexit, men er et tegn på, at systemet med papirpenge uden sikkerhed er ved at gå under. 

I realiteten stiger prisen på guld ikke. En ounce guld har til alle tider været en ounce guld. For 100 år siden kunne man få to gode sæt tøj for en ounce guld, og sådan er det også i dag. En billig middelklassebil kostede i 1920'erne 20 ounce guld, og den koster også 20 ounce guld i dag - og hvis hele civilisationen ikke kollapser, vil den koste det samme også om hundrede år.

Det er ikke vigtigt at fokusere på konkrete priser eller begivenheder, men at fornemme historiens gang og den proces, der ligger bagved.

Investeringsforeninger låser opsparing: svært at eje, hvis man ikke kan røre


En række britiske investeringsforeninger var efter Brexit tvunget til at fryse investors ret til at sælge sine investeringsbeviser. Frysningen af retten til at sælge andele berørte fondsforvaltere med aktiver for 20 mia. GBP i forskellige investeringsforeninger. Læs mere her: http://www.investopedia.com/articles/markets/070616/uk-real-estate-funds-forced-freeze-assets.asp

Årsagen til beslutningen er enkel: efter Brexit ønskede mange investorer at trække deres penge ud af britiske investeringsforeninger, der i stor udstrækning har investeret i britisk fast ejendom, som ventes at falde efter Brexit. Fondsforvalterne har ikke penge nok liggende i kassen til at betale alle investorer, hvis de samtidig finder på at tage deres penge ud af investeringsfonden. Derfor beslutter fondsforvalterne at fryse indløsningen af investeringsbeviser med henvisning til, at der er opstået en "ekstraordinær situation" i kraft af Brexitafstemningen.

Hvis man som investor tror, at man har grund til at brokke sig over dette, tager man fejl. Læser man betingelserne for investeringer i fondene, herunder det med småt, så fremgår det, at forvalteren er i sin gode ret til at fryse indløsningen af investeringsandele, hvis en ekstraordinær situation opstår. Og hvem bestemmer, hvornår en ekstraordinær situation er en realitet? Det gør fondsforvalterne naturligvis. Som investor har man altså kun sig selv at takke, hvis man ikke kan få sine penge ud, når man har brug for dem.

Og når man ser på de penge, der er involveret i disse investeringer - 20 mia. GBP - så er det svært at se, at der vil rejse sig et politisk pres for at tvinge fondsforvalterne til at fortsætte med at indløse fondsandele. Konkurserne og de deraf følgende tab er tilstrækkeligt til at bringe en økonomi som den britiske i gyngning. Fondene er dermed under et blevet "too big to fail".

Alt dette kender vi i Danmark fra bankkrisen fra 2008 og fremad. Moralen i denne historie ligger derimod et helt andet sted. Den er den meget konkrete og eviggyldige: hvis du ikke kan røre det, så ejer du det ikke. Læs mere om netop dette hos Jeff Thomas: http://www.swpcayman.com/news/commentary.php?u=if-you-cant-touch-it

Hjemme i Danmark, hvor mange investeringsforeninger har haft et dårligt år og har tabt penge på kundernes vegne, er professor i finansiering ved Aarhus Universitet, Carsten Tanggaard, kritisk i forhold til investeringsforeningernes vurdering af egne evner. Det er nemlig aldrig deres skyld, hvis det går skidt.

"Hvis du spørger en kapitalforvalter, hvad årsagen til deres flotte afkast er, så er det altid forvalterens dygtighed og fantastiske strategi. Man når det går galt, skyldes det altid noget udefrakommende. Aldrig udygtighed," siger Carsten Tanggaard til Finans.dk. Brexit er det seneste eksempel på sådan en dårlig undskyldning. Læs mere her: http://finans.dk/investor/ECE8852016/professor-investeringsforeninger-er-fulde-af-daarlige-undskyldninger/?ctxref=ext
Følg tavex på Facebook
Følg tavex på Facebook
Tavex’s nyhedsbrev udarbejdes i på baggrund af Tavex’s egne analyser og er alene af informativ karakter. Indholdet af nyhedsbrevet er ikke en konkret anbefaling om hverken køb eller salg af guld, og vi anbefaler, at du søger uvildig rådgivning, før du beslutter dig for at investere i guld. Tavex bærer ikke ansvar for eventuelle tab, mistet fortjeneste eller lignende, som følge af køb, salg eller andre handlinger, der måtte være foretaget på baggrund af oplysningerne i dette nyhedsbrev.

Copyright © Tavex A/S 2016 All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to jaanalisette@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tavex A/S · Bernstorffsgade 16-22 · Copenhagen 1577 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp