Copy
Kulturen i Lund håller fortsatt öppet
Efter beskedet om de nya corona-restriktionerna som träder i kraft den 24 november har vi beslutat att Kulturen i Lund håller fortsatt öppet, men för att bidra till arbetet med att förhindra smittspridningen ställer vi in all programverksamhet. Detta gäller hela julprogrammet, till och med den 10 januari 2021.

Kulturen i Lund har gott om plats och frisk luft och vi gör bedömningen att ett friluftsmuseum kanske behövs ännu mer än vanligt i en tid som denna. Vi ser redan nu att det är få människor som rör sig i våra miljöer och bedömer därför att det inte finns någon risk för trängsel.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och föreningen Sveriges Museers råd och rekommendationer i all vår verksamhet.

Formellt sett berörs inte Kulturen i Lund av de restriktioner som gäller (max 8 personer), eftersom museibesök inte räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Med vänlig hälsning
Gustav Olsson
museichef
Läs mer
Utställningar
Program
Tidigare nyhetsbrev
YouTube
Facebook
Instagram
Twitter
KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE
Tegnérsplatsen | 046-35 04 00 | info@kulturen.com