Copy
Julhälsning från Kulturen
Herrehuset i vinterskrud. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.
I de nya rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanas "kommuner och regioner" att stänga "till exempel länsmuseer". Fysiska butiker uppmanas "att avstå från den traditionella mellandagsrean". Detta innebär tyvärr att Kulturen kommer att stänga alla inomhusmiljöer från 26 december till 24 januari (24-25 december har vi stängt ändå). Vi kommer att hålla parken/utemiljön öppen för besökare under våra ordinarie öppettider, då med fri entré. För att underlätta detta kommer det att vara öppet både genom receptionen-museibutiken (övriga Vita huset är stängt) och genom gröna grinden. Museibutiken kommer också att ha öppet, men vi har förstås ingen mellandagsrea.
 
Det är mycket ledsamt att verkligheten har utvecklat sig så illa att vi behöver stänga, men det vore inte heller rätt att fortsätta hålla öppet när det kommer en så tydlig uppmaning. De nya restriktionerna ska i nuläget gälla till 24 januari. Förhoppningen är att vi, genom att hålla utemiljöerna öppna, ändå kan fungera som en trygg och trängselfri miljö för alla er som sätter stort värde på att kunna besöka Kulturen.

Kulturen har hittills klarat sig relativt väl genom pandemin, trots att vi har haft betydande intäktsbortfall. Till exempel ser entréintäkterna som förra året blev 5,2 miljoner kronor detta år ut att bli 2,1 miljoner kronor. Av dessa kom nästan en tredjedel in under januari och februari – d v s innan pandemin hade nått Sverige. Samtidigt har vi kunnat möta detta genom en rad olika sparåtgärder. Mot slutet av året fick vi dessutom två viktiga extra stöd från staten via region Skåne och från Lunds kommun.

Föreningens och museets verksamhet känns också trygg och stabil inför 2021. Vi har kostnaderna under kontroll och vi har tagit höjd för ännu ett år med svaga intäkter. Vi är glada och tacksamma att medlemmarnas stöd under den här tiden har fortsatt vara starkt. Genom krisen har vi hela tiden haft ett konstant och viktigt stöd från våra medlemmar och de viktiga intäkterna från medlemsavgifter fortsätter att öka.

Tack vare stöd från en rad allmännyttiga stiftelser som Sparbanksstiftelsen Finn, Crafoord-stiftelsen, Birgit och Sven-Håkan Ohlssons stiftelse, Oak Foundation, Wallenbergsstiftelserna, våra egna närstående stiftelser Margit och Lennart Carlssons stiftelse och Nordenstedtska stiftelsen, testamentariska gåvor och andra gåvomedel, de statligt-regionala och kommunala verksamhetsbidragen och ett delvis återställt kommunalt fastighetsbidrag, räknar vi med att kunna bedriva en bra verksamhet även under det kommande året. Vi törs också tro att pandemins påverkan kommer att lätta under andra halvåret av 2021.

Med delvis tråkiga nyheter, men med hopp om en ljusnande framtid, vill vi tacka för allt stöd under 2020 och tillönska en God Jul och ett Gott Nytt 2021!
 
Bengt L Andersson                   Gustav Olsson
Föreningens ordförande            museichef
Stöd oss!
Jul i Thomanderska huset. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.
Som privatperson kan du stödja vår verksamhet på flera olika sätt, till exempel genom att bli medlem eller att donera en gåva. Hjälp oss att bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturarvet!

Sätt in valfri summa på vårt plusgiro eller bankgiro. Märk betalningen ”donation”.
Plusgiro: 30611-8
Bankgiro: 660-7600

Det går även utmärkt att lämna ett bidrag via Swish-nummer: 123 076 63 37.

Vi tackar på förhand för alla bidrag, stora som små!

PS. Du vet väl om att din gåva kan vara avdragsgill i deklarationen om den uppfyller vissa villkor? Kulturen är fr o m 2020 godkänd som mottagare av gåvor till vetenskaplig forskning, läs mer hos Skatteverket. DS. 
Ge bort ett medlemskap!
Utställningar
Program
Tidigare nyhetsbrev
YouTube
Facebook
Instagram
Twitter
KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE
Tegnérsplatsen | 046-35 04 00 | info@kulturen.com